Zmiany społeczno-polityczne w państwach arabskich po 2010 roku: krytyczna analiza stosowanych pojęć
PDF

Słowa kluczowe

Arabska Wiosna
rewolucja arabska
arabskie przebudzenie
arabskie powstanie
islamskie przebudzenie
e-rewolucja

Jak cytować

Osiewicz, P. (2014). Zmiany społeczno-polityczne w państwach arabskich po 2010 roku: krytyczna analiza stosowanych pojęć. Przegląd Politologiczny, (1), 7–17. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.1

Abstrakt

Wydarzenia w państwach arabskich przełomu dekad i będące ich wynikiem głębokie zmiany polityczne i społeczne stanowiły zaskoczenie dla wielu analityków i komentatorów. Chociaż możliwość zmian ustrojowych lub wymiany elit w poszczególnych państwach bliskowschodnich stanowiły niejednokrotnie przedmiot spekulacji ze strony badaczy, nikt nie przewidział ani tempa, ani skali procesu. Jednocześnie badacze stanęli przed niezwykle trudnym wyzwaniem – jak zdefiniować, jak nazwać tenże proces. Niniejszy artykuł poświęcony jest szczegółowej, krytycznej analizie sześciu najpopularniejszych pojęć, stosowanych w odniesieniu do procesu przemian polityczno-społecznych w państwach Afryki Północnej oraz na Bliskim Wschodzie.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.1
PDF

Bibliografia

Althani M. A. J. (2012), The Arab State and the Gulf States: Time to Embrace Change, London.

Al-Aswany A. (2011), On the State o f Egypt: What Caused the Revolution, Edinburgh.

Al-Kaddafi M. (1991), Zielona Książka, Trypolis.

Armbruster J. (2011), Arabska wiosna. Rewolucja w kwiecie islamskim, Wrocław.

Avina J. (2013), The Evolution o f Corporate Social Responsibility (CSR) in the Arab Spring, „The Middle East Journal”, vol. 67, nr 1.

Bradley J. R. (2008), Inside Egypt: The Land o f the Pharaohs on the Brink o f a Revolution, Basingstoke.

Bradley J. R. (2012), After the Arab Spring: How Islamists Hijacked the Middle East Revolts, Basingstoke.

Buchan J. (2012), Days o f God: The Revolution in Iran and Its Consequences, London.

Dabashi H. (2012), The Arab Spring: the End o f Postcolonialism, London.

Dalacoura K. (2013), The Arab Uprisings Two Years On: Ideology, Sectarianism and the Changing Balance o f Power in the Middle East, „Insight Turkey”, vol. 15, nr 1.

Dawisha A. (2013), The Second Arab Awakening: Revolution, Democracy, and the Islamist Challenge from Tunis to Damascus, New York.

Fact Sheet: President Bush’s Freedom Agenda Helped Protect The American People, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/freedomagenda/, 12.02.2012.

Filiu J. P. (2011), The Arab Revolution: Ten Lessons From the Democratic Uprising, London.

Fundamentals o f the Islamic Revolution: Selections From the Thoughts and Opinions o f Imam Khomeini, Tehran 2000.

Gelvin J. L. (2012), The Arab Uprisings: What Everyone Needs to Know, Oxford.

Ghonim W. (2012), Revolution 2.0, New York.

Haas M. L., LeschD. W. (2013), Introduction, w: The Arab Spring: Change and Resistance in theMiddle East, pod red. M. L. Haasa, D. W. Lescha, Boulder.

Haszczyński J. (2012), Mój brat obalił dyktatora, Wołowiec.

Kinzer S. (2008), All the Shah’s Men: An American Coup and the Roots o f Middle East Terror, Hoboken.

Lynch M. (2013), The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions ofthe New Middle East, New York.

Marfleet P., El-Mahdi R. (2009), Introduction, w: Egypt: The Moment o f Change, pod red. R. El-Mahdi, P. Marfleeta, London-New York.

Noueihed L., Warren A. (2012), The Battle fo r the Arab Spring: Revolution, Counter-revolution and the Making o f a New Era, London.

Ożarowski R. (2006), Ideologia na Bliskim Wschodzie, Gdańsk.

Ramadan T. (2012), The Arab Awakening: Islam and the New Middle East, London.

Rosenberg J. M. (2012), Aftermath o f the Arab Uprisings: The Rebirth o f the Middle East, Lanham.

Sasnal P. (2011), Bliski Wschód bliższy niż Wschód. Polska wobec arabskiej wiosny ludów, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 1.

Schroeder P. W. (2011), Polityka międzynarodowa, pokój i wojna 1815-1914, w: Dziewiętnasty wiek, pod red. T. C. W. Blanninga, Warszawa.

Supreme Leader Meets with Participants o f International Conference on Islamic Awakening, http://www.leader.ir/langs/en/?p=contentShow&id=10215, 15.03.2013.

West J. (2011), Karama! Journeys Through the Arab Spring: Exhilarating Encounters With Those Who Sparked A Revolution, London.

Yafi W. S. (2012), Inevitable Democracy In the Arab World: New Realities in An Ancient World, New York.

Zdanowski J. (2011), Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?, Kraków.