Arabska Wiosna - szanse i wyzwania dla polityki USA wobec Bliskiego Wschodu
PDF

Słowa kluczowe

Arab Spring
US policy
North Africa
Middle East

Jak cytować

Fiedler, R. (2014). Arabska Wiosna - szanse i wyzwania dla polityki USA wobec Bliskiego Wschodu. Przegląd Politologiczny, (1), 33–49. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.3

Abstrakt

Tematyka artykułu dotyczy polityki USA wobec Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w czasie Arabskiej Wiosny. Ukazano zmniejszającą się rolę USA w tym regionie spotęgowaną dodatkowo nieprzewidywalnością nowych władz. Procesy wolnościowe nie tylko nie rozwiązały poważnych problemów regionu, ale także doprowadziły do niestabilności i nowych konfliktów.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.3
PDF

Bibliografia

Abed G. T. (2011), The Arab World in Transition: Assessing the Economic Impact, 2 maj, www.iif.com/emr/resources+1200.php, 20.02.2012.

Akbarzadeh S. (2011), Obama and the Middle East, w: America’s Challenges in the Greater Middle East. The Obama Administration’s Policies, red. S. Akbarzadeh, New York.

Arab Human Development Report 2002, Creating Opportunities fo r Future Generations, United Nations Development Programme and Arab Funds for Economic and Social Development.

Arab Human Development Report 2009. Challenges to Human Security in Arab Countries, http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2009e.pdf, 10.01.2013.

Baxter K., Akbarzadeh S. (2008), US Foreign Policy in the Middle East: The Roots of Anti-Americanism, New York.

Berger L. (2010), The Missing Link? US Policy and the International Dimensions o f Failed Democratic Transitions in the Arab World, „Political Studies”, vol. 59, s. 38-52.

Blanchard Ch. (2012), Libya: Transition and U.S. Policy, „Congressional Research Service”, 18 październik, http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33142.pdf, 19.02.2013.

Cordesman A. H., Barfi B., Haddad B., Mezran K. (2011), The Arab Uprisings and U.S. Policy: What Is the National American Interest, „Middle East Policy”, vol. XVIII, nr 2, lato, s. 2-5.

DeYoung K. (2009), More Troop Headed to Afghanistan, „The Washington Post”, 18 luty, s. A01.

Faris D. M. (2011), The Arab Spring: US Democracy Promotion in Egypt, „Middle East Policy”, vol. XVIII, nr 3, jesień.

Fiedler R. (2013), Iran a reżim nieproloferacji broni jądrowej. Dylematy i Wyzwania, Wyd. Naukowe WNPID, Poznań.

Full Text o f Obama’s Speech in Cairo. President Speaks At Cairo University, http://www.msnbc.msn.com/id/31102929/ns/politics-white_house (dostęp 20.02.2011).

Gause F. G. III (2011), Why Middle East Studies Missed the Arab Spring, „Foreign Affairs”, lipiec/sierpień, vol. 90, Issue 4.

Gerges F. (2010), Sweetened Poison: How Obama Lost Muslim Hearts and Minds, „Foreign Policy”, 4 czerwiec.

Grand S. R. (2011), Democratization 101. Historical Lessons fo r the Arab Spring, w: The Arab Awakening. America and the Transformation o f the Middle East, Brooking Institution Press.

Górak-Sosnowska K. (2011), Arabska Wiosna ma niejedno imię, „Liberté!”, nr 27.

Gray S. (2011), Sas Training Soldiers from Libyan Regime That Provided Explosives to IRA Terrorists, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article6831972.ece, 20.02.2013.

Haass R. (2003), Toward Greater Democracy in the Muslim World, „The Washington Quarterly”, lato.

Hinton Ch. (2011), Iraq war ends with a $4 trillion IOU Veterans’health care costs to rise sharply over the next 40 years, „Market Watch”, 15 grudzień.

Jones S. G. (2013), The Mirage o f Arab Spring, http://www.rand.org/commentary/2013/01/01/FA.html, 12.01.2013.

Menashri D., ‘Fighting Within the Family, ’ Israel Policy Forum, http://www.israelpolicyforum.org/blog/interview-prof-david-menashri-irans-elections-fighting-within-family, 20.01.2013.

Murphy D. (2011), Joe Biden Says Egypt’s Mubarak No Dictator, He Sbouldn’t Step Down,http://www.csmonitor.com/World/Backchannels/2011/0127/Joe-Biden-says-Egypt-s-Mubara

k-no-dictator-he-sbouldn-t-step-down (dostęp 20.01.2013).

Myers S. L. (2012), Clinton Suggests Link to Qaeda Offshoot in Deadly Libya Attack, http://www.nytimes.com/2012/09/27/world/africa/clinton-cites-clear-link-between-al-qaeda-and-attack-in-libya.html?_r=0 (dostęp 11.02.2013).

Kapiszewski A. (2006), Promowanie demokracji w świecie arabskim w polityce prezydenta George’a W. Busha, w: Amerykańska demokracja w XXI wieku, red. A. Mania, P. Laidler, Kraków.

McKrisken T. (2011), Ten years on: Obama’s war on terrorism in rhetoric and practice, „International Affairs”, 87:4, s. 782.

Muravchik J. (2001), Freedom and the Arab World, „The Weekly Standard”, grudzień.

Nelson R. N., Bolle M. J. (2012), U.S. Trade and Investment in the Middle East and North Africa:

Overview and Issues, Congressional Report for Service, 20 styczeń.

Ottaway M. (2004), The Broader Middle East and North Africa Initiative: A Hollow Victory for the United States, „Arab Reform Bulletin”, czerwiec, http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=1559 (dostęp 20.03.2012).

Parzymies S. (2011), Aspekty wewnętrzne i międzynarodowe „Arabskiej Wiosny ”, Warszawa.

Robicheau D. (2010), Sanctions on Iran: What’s Missing from Obama’s New Dialogue, „Monthly Review”, marzec.

Seale P. (2011), Remaking the Arab State, „Washington Report on Middle East Affairs”, listopad, vol. 30, Issue 8.

Stachura J. (2009), Bliskowschodnia polityka Baracka Obamy - szanse i wyzwania, „Sprawy Międzynarodowe”, październik-grudzień.

Telhami S. (2011), Arab Public Opinion. What Do They Want, w: The Arab Awakening. America and the Transformation o f the Middle East, Washington. United Nations Development Program (2002), Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World, New York.

Wejkszner A. (2006), Irak w amerykańskiej polityce demokratyzacji Bliskiego Wschodu, w: Nowy Irak w perspektywie budowania demokratycznego państwa federacyjnego, pod red. A. Abbasa, Poznań.

Wejkszner A. (2010), Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu, Poznań.