Społeczność międzynarodowa wobec Arabskiej Wiosny w Libii
PDF

Słowa kluczowe

Libia
Arabska Wiosna
Kaddafi
społeczność międzynarodowa

Jak cytować

Wachowska, K. (2014). Społeczność międzynarodowa wobec Arabskiej Wiosny w Libii. Przegląd Politologiczny, (1), 159–174. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.10

Abstrakt

Istotną częścią Arabskiej Wiosny było obalenie libijskiego dyktatora Muammara Al-Kaddafiego. Dokonała tego, oprócz młodych Libijczyków, międzynarodowa koalicja, posiadająca mandat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stanowiska państw dotyczące interwencji w Libii na arenie
międzynarodowej były silnie zróżnicowane. Poniższa praca porządkuje, opisuje i częściowo wyjaśnia przyczyny postępowania elit politycznych niektórych państw, starając się odzwierciedlić motywy, które nimi kierowały. Jako pierwsze zostało opisane państwo będące sprzymierzeńcem dyktatora do samego końca - Mali. Następnie państwa, których stosunek do Arabskiej Wiosny w Libii był niejednoznaczny - Chiny, Rosja i Niemcy. Trzecia grupa państw, która doprowadziła do zbrojnej interwencji to Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Na koniec zostały przeanalizowane działania Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.10
PDF

Bibliografia

„Arabska wiosna” - działania ONZ na rzecz przemian demokratycznych w krajach arabskich, 10.12.2011, http://www.unic.un.org.pl/swiatowe_kryzysy/arabska_wiosna.php, 25.02.2013.

Alf R., 28.03.2011, Meandry rosyjskiej polityki wobec kryzysu w Libii, http://www.stosunkimiedzynarodowe. info/artykul,953,Meandry_rosyjskiej_polityki_wobec_kryzysu_w_Libii, 18.02.2013.

Armbruster J. (2011), Arabska wiosna. Rewolucja w kwiecie islamskim, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.

Balmforth T., 2.09.2011, Russia Plays Damage Control In Last-Ditch Effort To Save Business Interests In Libya, http://www.rferl.org/conten/russia_libya_rebels_recognition_ntc_contacts_lost/24316006.html, 18.02.2013.

Blank S., Saivetz C., 24.06.2011, Russia Watches The Arab Spring, http://www.rferl.org/content/commentary_russia_watches_arab_spring/24245990.html,18.02.2013.

Brytyjczycy wysyłają doradców wojskowych do Libii, 18.04.2011, http://wyborcza.pl/1,76842,9463369,Brytyjczycy_wysylaja_doradcow_wojskowych_do_Libii.html, 26.02.2013.

Brzeziński M., 16.12.2007, Czarna piękność i białe kepi, http://www.rfi.fr/actupl/articles/096/article_3189.asp, 18.02.2013.

Chifu I. (2011), Libya and NATO ’s operations: The return from voluntarism to the classical rules o f international law, „Strategic Impact”, nr 2.

CNN Poll: Americans say yes to no fly zone, no to ground troops, 14.03.2011, http://politicalticker.blogs.cnn.com/2011/03/14/cnn-poll-americans-say-yes-to-no-fly-zone-no-to-ground-troops/, 18.02.2013.

Cooper H., Myers S. L., 19.03.2011, Shift by Clinton Helped Persuade President to Take a Harder Line, „The New York Times”.

Donaj Ł. (2011), The Russian Federation in the Face o f the Arab Spring, Wyd. Naukowe WNPiD UAM, Poznań.

Dorsey J. M., 9.09.2011, China scores fatal own goals in competition fo r post-Qaddafi Libya, http://www.middle-east-studies.net/?p=23490, 18.02.2013.

Fallaci O. (2012), Wywiad z władzą, Wyd. Świat Książki, Warszawa.

Gettleman J., 15.03.2011, Libyan Oil Buys Allies fo r Qaddafi, „The New York Times”.

Gogowski G., 15.11.2011, Przywództwo bez przekonania. Brytyjska postawa wobec konfliktu w Libii, http://www.psz.pl/tekst-39920/Grzegorz-Gogowski-Przywodztwo-bez-przekonania-Brytyjska-postawa-wobec-konfliktu-w-Libii, 18.02.2013.

Gotkowska J., 23.03.2011, Stanowisko RFN wobec kryzysu w Libii funkcją niemieckiej polityki wewnętrznej, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2011-03-23/stanowisko-rfn-wobec-kryzysu-wTibii-funkcja-niemieckiej-polityki-wewnetr, 18.02.2013.

Haszczyński J. (2012), Mój brat obalił dyktatora, Wyd. Czarne, Wołowiec.

Kadafi: umrę ja k męczennik, 22.02.2011, http://fakty.interia.pl/raport/rewolucja-w-krajach-islamskich/news/kadafi-umre-jak-meczennik,1600727,7395, 18.02.2013.

Kern S., 23.03.2011, Why France Was So Keen To Attack Libya, http://www.gatestoneinstitute.org/1983/france-libya-attack, 18.02.2013.

Kumoch J. (2011), Francja wobec arabskiej wiosny, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3.

ŁaźniewskaE., Deszczyński P. (2011), Kompedium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa.

Menkes M., 9.03.2011, Polityczne znaczenie sankcji gospodarczych wobec Libii, „Biuletyn PISM”, nr 24 (773).

Najjar A. (2011), Kaddafi. Anatomia tyrana, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.

Niemcy: CDU i FDP stracą władzę w Badenii-Wirtembergii, 27.03.2011, http://fakty.interia.pl/swiat/news/niemcy-cdu-i-fdp-straca-wladze-w-badenii-wirtembergii,1615945,4, 18.02.2013.

NTC declares ‘Liberation o f Libya’, 24.10.2011, http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/10/201110235316778897.html, 26.02.2013.

Oficjalne dane NATO na temat operacji Unified Protector, http://www.nato.int/cps/en/SID-B6B14600-2C7FCBC8/natolive/topics_71652.htm, 26.02.2013.

Popular protest in North Africa and the Middle East (V): Making sense o f Libya, 6.06.2011, International Crisis Group, Middle East/North Africa Report, nr 107.

Pszczółkowska D., 03.02.2011, Tunezja: folwark francuskich elit?, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,9051694,Tunezja__folwark_francuskich_elit_.html, 18.02.2013.

Putin: ONZ wezwał do krucjaty przeciw Libii, 21.03.2011, http://www.wprost.pl/ar/236718/Putin-ONZ-wezwal-do-krucjaty-przeciw-Libii/, 18.02.2013.

Raker S., 10.04.2012, Czy R2P daje prawo do obalenia reżimu?, http://www.european-circle.pl/polityka-wydarzenia/wladza-rzad/datum/2012/04/10/czy-r2p-daje-prawo-do-obalenia-rezimu.html, 23.03.2013.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1973, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElement, 23.03.2013.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1970, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/58/PDF/N1124558.pdf?OpenElement, 23.03.2013.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2009 z 19.09.2011,http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/502/44/PDF/N1150244.pdf?OpenElement, 26.02.2013.

Sasnal P. (2011), Między stagnacją a stabilizacją. Stany Zjednoczone wobec społeczno-politycznych zmian w Afryce Północnej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3.

Smith G., 2.08.2011, China offered Gadhafi huge stockpiles o f arms: Libyan memos, „The Globe and Mail”.

Stewart S., 2.02.2012, Mali Besieged by Fighters Fleeing Libya, http://www.stratfor.com/weekly/mali-besieged-fighters-fleeing-libya, 18.02.2013.

Szkolak M., 11.12.2007, Francja / kontrowersyjna wizyta Kaddafiego, http://www.psz.pl/index.php7option=com_content&task=view&id=7728, 18.02.2013.

Tarnogórski R., 26.11.2012, Libya and Syria: Responsibility to Protect at a Crossroads, „PISM Strategic Files”.

The welcome return o f French diplomacy, 20.03.2011, http://www.economist.com/blogs/newsbook/2011/03/frances_role_libya, 18.02.2013.

Tyszkiewicz A. (2006), Polityka wobec walki z międzynarodowym terroryzmem jako czynnik wpływający na rozwój gospodarczy Libii, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, nr. 16,

http://www.mpp.org.pl/16/16_1.html, 18.02.2013.

West to lose contracts, but not Germany: Gaddafi, 15.03.2011, http://www.reuters.com/article/2011/03/15/ozatp-libya-germany-gaddafi-idAFJOE72E0FV20110315, 18.02.2013.

Wieliński B., 22.03.2011, Joschka Fischer krytykuje Angelę Merkel za Libię, http://wyborcza.pl/1,76842,9300505,Joschka_Fischer_krytykuje_Angele_Merkel_za_Libie.html, 18.02.2013.

Wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Baracka Obamy wygłoszone na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie, 28.03.2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/28/remarks-president-address-nation-libya, 18.02.2013.