„Arabska Wiosna” - doświadczenia arabskich monarchii subregionu Zatoki Perskiej
PDF

Słowa kluczowe

Arabska Wiosna
arabskie monarchie Zatoki
sytuacja polityczna w państwach subregionu Zatoki Perskiej

Jak cytować

Bania, R. (2014). „Arabska Wiosna” - doświadczenia arabskich monarchii subregionu Zatoki Perskiej. Przegląd Politologiczny, (1), 201–214. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.13

Abstrakt

Wydarzenia „Arabskiej Wiosny” nie ominęły niemal żadnego zakątka świata arabskiego. Niepokoje i wystąpienia antyrządowe miały miejsce również w bogatych, naftowych monarchiach Zatoki Perskiej. W porównaniu z obszarem Maghrebu i Maszriku wystąpienia antyrządowe miały jednak przebieg ograniczony, w niektórych przypadkach wręcz incydentalny. Jedynie na Bahrajnie doszło do gwałtownych wystąpień antyrządowych, które przybrały charakter masowy i zagroziły rządom dynastii Al-Chalifa. W efekcie władze królestwa Bahrajnu zdecydowały się poprosić państwa Rady Współpracy Państw Zatoki o pomoc militarnąw celu ustabilizowania sytuacji wewnętrznej, której ostatecznie udzieliła Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Odmiennie niż w przypadku pozostałych obszarów Bliskiego Wschodu, państwa Zatoki przetrwały najbardziej krytyczny okres „Arabskiej Wiosny” zachowując niezmienione główne składniki swoich systemów politycznych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwoju wydarzeń politycznych w państwach Zatoki w roku 2011 oraz wskazanie uwarunkowań, które zdecydowały o przetrwaniu systemów politycznych tych państw w okresie kryzysu politycznego.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.13
PDF

Bibliografia

Al-Hasmi F. (2011), Oman’s Elections Bring Hopes, Doubts o f Institutional Change, „The Christian Science Monitor”, http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/1014/0man-s-elections-bring-hopes-doubts-of-institutional-change, 1.12.2012.

Aldossary S. (2011), How did the Sultanate Escape the „Arab Spring”?, „Asharq Alawsat”, http://asharq-e.com/news.asp?section=2&id=25849, 1.12.2012.

Amir names Sheikh Jaber new PM (2011), „Arab Times [on-line]”, http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/176735/reftab/116/t/Amir-names-Sheikh-Jaber-new-PM/Default.aspx, 1.12.2012

Arab Spring Protests Spurs Rise in Voters in Oman (2011), „ArabianBusiness.com”, http://www.arabianbusiness.com/arab-sprmg-protests-spurs-rise-in-votersm-oman-422501.html?tab=Videos, 1.12.2012.

Bahrain (2008), http://www.carnegieendowment.org/2008/03/06/arab-political-systems-baseline-information-and-reforms/2nn, 1.12.2012.

Bahrain (2012), The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html, 1.12.2012.

Bahrain arrests suspects behind the deadly blast (2012a), Al Jazeera [on-line], 6 November, http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/11/2012116194613857726.html, 1.12.2012.

Bayyenat A. (2011), U.S. Policy Towards Bahrain and the Iran Factor, „Foreign Policy Journal”, http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/06/08/u-s-policy-towards-bahrain-and-the-iran-factor, 1.12.2012.

Black I. (2011), Saudi Arabian Security forces quell ‘day o f rage, „The Guardian”, http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/11/saudi-arabia-police-quell-protest, 1.12.2012.

Carlstrom G. (2012), One year later, Bahrain slow to reform, Al Jazeera [on-line], 14 February, http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/bahrain/2012/02/2012213162552502770.html, 1.12.2012.

Chulov M. (2011), Bahrain doctors jailed fo r treating injured protesters, „The Guardian”, http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/29/bahrain-protester-death-sentence?INTCMP=ILCNETTXT3487, 1.12.2012.

CIA. World Factbook (2012), https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html, 1.12.2012.

Dreazen Y. (2011), United Arabs Emirates: No Arab Spring in Sight, http://pulitzercenter.org/reporting/arab-spring-united-arab-emirates-uae-5-bin-ghaith-persian-gulf-states, 1.12.2012.

Foley S. (2010), The Arab Gulf States. Beyond Oil and Islam, Boulder Colorado and Lynne Rienner Publishers Inc., London.

Freedom House (2010), http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2010, 1.12.2012.

Henry C. M., Springborg R. (2004), Globalization and the Politics of Development in the Middle East, Cambridge University Press, Cambridge.

Human Development Report 2011. Sustainability and Equity: A Better Future fo r All (2011), UNDP, New York.

Katzman K. (2011), Bahrain: Reform, Security, and U.S. Policy, Congressional Research Service, 20 kwiecień.

Khan M. S., Milbert S. (2011), Middle East Protest: Can Money Buy Peace?, http://www.piie.com/blogs/?p=2068, 1.12.2012.

Kuwait emir’s change to election rules stirs signs o f Arab spring (2012), „The Guardian [on-line]”, 25 listopad, http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/25/kuwait-elections-unrest-emir-change-voting-rules, 1.12.2012.

Kuwait voting row mushrooms into broader debate over power (2011), Reuters, 14 listopad, http://www.reuters.com/article/2012/11/14/us-kuwait-election-politics-idUSBRE8AD-0SD20121114, 1.12.2012.

Kuwaitis rally to demand action on graft scandal (2011), http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jaaW_8A3F4jjDWiMrM55DK5udrHA?docId=CNG.62960d81c9574355889ec2e3eeb14bb3.8e1, 1.12.2012.

Middle East Monitor (2011), wrzesień, http://www.wikistrat.com/middle-east-monitor-september-2011, 1.12.2012.

Ożarowski R. (2009), Bliski Wschód w rozważaniach pojęciowych i geograficznych, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 7, nr 1-2, s. 115 i n.

Peninsula Shield commander interviewed on mission in Bahrain (2011), BBC Monitoring International Reports, 4 kwiecień, http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-253288705/peninsula-shield-commander-interviewed.html, 1.12.2012.

Popular Protests in North Africa and the Middle East (III): The Bahrain Revolt (2011), „Middle East/North Africa Report”, nr 105, 6 kwiecień.

Saudi Detainees Refuse to Sign Pledge (2011), „Arabia Today”, http:// http://arabia2day.com/tag/umma-islamic-party, 1.12.2012.

Saudi Intervention in Bahrain (2011), http://www.stratfor.com/analysis/20110314-saudi-intervention-bahrain, 1.12.2012.

Seeking to Avoid Uprising, Kuwait Escalates Budget (2011), http://ourbusinessnews.com/seeking-to-avoid-uprising-kuwait-escalates-budget, 1.12.2012.

Zdanowski J. (2004), Historia Arabii Wschodniej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków.