Weryfikacja potencjału - analiza działań bojowych w Libii w 2011 roku
PDF

Słowa kluczowe

gotowość bojowa
strategia bezpieczeństwa militarnego
polityka bezpieczeństwa USA
polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii
lotnictwo i obrona powietrzna we współczesnych konfliktach zbrojnych

Jak cytować

Stanecki, M. (2014). Weryfikacja potencjału - analiza działań bojowych w Libii w 2011 roku. Przegląd Politologiczny, (1), 253–272. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.16

Abstrakt

Działania bojowe podczas konfliktu w Libii na długo pozostaną przedmiotem specjalistycznych analiz czy też prac naukowych. Operacja ta była bez wątpienia ważnym sprawdzianem zdolności bojowych w wymiarze narodowym, sojuszniczym, militarnym i organizacyjnym. Celem artykułu jest przeanalizowanie powyższych zmiennych, głównie z perspektywy amerykańskiej i brytyjskiej. Dobór obszaru problemowego nie wynika jedynie z łatwej dostępności do materiału źródłowego, ale również z faktu istotnego zaangażowania obydwu stron w konflikt. W przypadku Brytyjczyków otrzymujemy także niezwykle interesującą i wartościową możliwość przeanalizowania skutków istotnej reformy, czy też zmiany koncepcji brytyjskich sił zbrojnych w ramach Strategic Defence and Security Review z 2010 roku. Celem artykułu jest także próba oceny znaczenia amerykańskiego zaangażowania w konflikt, widziany z obydwu stron Atlantyku. Wreszcie analizie poddany zostanie sam zamysł operacji, podobieństwa i różnice względem podobnych operacji tego typu, przeprowadzonych w przeszłości, a także twierdzenie, że działania w Libii stanowią modelowy przykład dla realizacji „konfliktów przyszłości” w regionie.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.16
PDF

Bibliografia

AtkinsonH. (2012), Strategic Implications o f US Military Action inLibya, Air War College 17luty.

Drape J. (2012), Building Partnership Capacity, Operation Harmattan and Beyond, „Air & Space Power Journal”, nr 6.

Gertler J. (2012), Operation Odyssey Dawn (Libya): Background and Issues fo r Congress, Congressional Research Service,Washington.

Lamb M. (2002), Operation allied Force, Golden Nuggets fo r the Future Campaigns, Air War College, Maxwell AFB.

Operacyjno-taktyczny leksykon morski (2012), red. H. Sołkiewicz, t. II, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia.

Operations in Libya, Ninth Report o f Sessions 2010-2012 (2011), vol. I, House of Commons Defence Commitee, listopad.

Operations in Libya, Ninth Report o f Sessions 2010-2012 (2011), vol. II, House of Commons Defence Commitee, listopad.

Securing Britain in an Age o f Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review, Presented to

Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty October 2010.

Sloan E. (2012), Modern Military Strategy: An Introduction, London.

The Military Balance 2011 (2011), London.

The fightin’ Fifty Fifth, Flight Plan 2012.

Tripak J. (2011), Lessons from Libya, „Air Force Magazine”, nr 12.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.