Weryfikacja potencjału - analiza działań bojowych w Libii w 2011 roku
PDF

Słowa kluczowe

gotowość bojowa
strategia bezpieczeństwa militarnego
polityka bezpieczeństwa USA
polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii
lotnictwo i obrona powietrzna we współczesnych konfliktach zbrojnych

Jak cytować

Stanecki, M. (2014). Weryfikacja potencjału - analiza działań bojowych w Libii w 2011 roku. Przegląd Politologiczny, (1), 253–272. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.16

Abstrakt

Działania bojowe podczas konfliktu w Libii na długo pozostaną przedmiotem specjalistycznych analiz czy też prac naukowych. Operacja ta była bez wątpienia ważnym sprawdzianem zdolności bojowych w wymiarze narodowym, sojuszniczym, militarnym i organizacyjnym. Celem artykułu jest przeanalizowanie powyższych zmiennych, głównie z perspektywy amerykańskiej i brytyjskiej. Dobór obszaru problemowego nie wynika jedynie z łatwej dostępności do materiału źródłowego, ale również z faktu istotnego zaangażowania obydwu stron w konflikt. W przypadku Brytyjczyków otrzymujemy także niezwykle interesującą i wartościową możliwość przeanalizowania skutków istotnej reformy, czy też zmiany koncepcji brytyjskich sił zbrojnych w ramach Strategic Defence and Security Review z 2010 roku. Celem artykułu jest także próba oceny znaczenia amerykańskiego zaangażowania w konflikt, widziany z obydwu stron Atlantyku. Wreszcie analizie poddany zostanie sam zamysł operacji, podobieństwa i różnice względem podobnych operacji tego typu, przeprowadzonych w przeszłości, a także twierdzenie, że działania w Libii stanowią modelowy przykład dla realizacji „konfliktów przyszłości” w regionie.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.16
PDF

Bibliografia

AtkinsonH. (2012), Strategic Implications o f US Military Action inLibya, Air War College 17luty.

Drape J. (2012), Building Partnership Capacity, Operation Harmattan and Beyond, „Air & Space Power Journal”, nr 6.

Gertler J. (2012), Operation Odyssey Dawn (Libya): Background and Issues fo r Congress, Congressional Research Service,Washington.

Lamb M. (2002), Operation allied Force, Golden Nuggets fo r the Future Campaigns, Air War College, Maxwell AFB.

Operacyjno-taktyczny leksykon morski (2012), red. H. Sołkiewicz, t. II, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia.

Operations in Libya, Ninth Report o f Sessions 2010-2012 (2011), vol. I, House of Commons Defence Commitee, listopad.

Operations in Libya, Ninth Report o f Sessions 2010-2012 (2011), vol. II, House of Commons Defence Commitee, listopad.

Securing Britain in an Age o f Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review, Presented to

Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty October 2010.

Sloan E. (2012), Modern Military Strategy: An Introduction, London.

The Military Balance 2011 (2011), London.

The fightin’ Fifty Fifth, Flight Plan 2012.

Tripak J. (2011), Lessons from Libya, „Air Force Magazine”, nr 12.