Weryfikacja potencjału - analiza działań bojowych w Libii w 2011 roku

Main Article Content

Maciej Stanecki

Abstrakt

Działania bojowe podczas konfliktu w Libii na długo pozostaną przedmiotem specjalistycznych analiz czy też prac naukowych. Operacja ta była bez wątpienia ważnym sprawdzianem zdolności bojowych w wymiarze narodowym, sojuszniczym, militarnym i organizacyjnym. Celem artykułu jest przeanalizowanie powyższych zmiennych, głównie z perspektywy amerykańskiej i brytyjskiej. Dobór obszaru problemowego nie wynika jedynie z łatwej dostępności do materiału źródłowego, ale również z faktu istotnego zaangażowania obydwu stron w konflikt. W przypadku Brytyjczyków otrzymujemy także niezwykle interesującą i wartościową możliwość przeanalizowania skutków istotnej reformy, czy też zmiany koncepcji brytyjskich sił zbrojnych w ramach Strategic Defence and Security Review z 2010 roku. Celem artykułu jest także próba oceny znaczenia amerykańskiego zaangażowania w konflikt, widziany z obydwu stron Atlantyku. Wreszcie analizie poddany zostanie sam zamysł operacji, podobieństwa i różnice względem podobnych operacji tego typu, przeprowadzonych w przeszłości, a także twierdzenie, że działania w Libii stanowią modelowy przykład dla realizacji „konfliktów przyszłości” w regionie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Maciej Stanecki, Warszawa

MACIEJ STANECKI - jest doktorantem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskie go. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki strategicznej w latach 50-tych i 60-tych XX wieku, szczególnie w kontekście relacji brytyjsko amerykańskich. W ramach realizowania projektu doktorskiego, wykorzystując analityczny warsztat oraz wiedzę zdobytą w środowisku akademickim oraz branżowym, angażuje się także w inicjatywy poświęcone zagadnieniom współczesnym.

Bibliografia

 1. AtkinsonH. (2012), Strategic Implications o f US Military Action inLibya, Air War College 17luty.
 2. Drape J. (2012), Building Partnership Capacity, Operation Harmattan and Beyond, „Air & Space Power Journal”, nr 6.
 3. Gertler J. (2012), Operation Odyssey Dawn (Libya): Background and Issues fo r Congress, Congressional Research Service,Washington.
 4. Lamb M. (2002), Operation allied Force, Golden Nuggets fo r the Future Campaigns, Air War College, Maxwell AFB.
 5. Operacyjno-taktyczny leksykon morski (2012), red. H. Sołkiewicz, t. II, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia.
 6. Operations in Libya, Ninth Report o f Sessions 2010-2012 (2011), vol. I, House of Commons Defence Commitee, listopad.
 7. Operations in Libya, Ninth Report o f Sessions 2010-2012 (2011), vol. II, House of Commons Defence Commitee, listopad.
 8. Securing Britain in an Age o f Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review, Presented to
 9. Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty October 2010.
 10. Sloan E. (2012), Modern Military Strategy: An Introduction, London.
 11. The Military Balance 2011 (2011), London.
 12. The fightin’ Fifty Fifth, Flight Plan 2012.
 13. Tripak J. (2011), Lessons from Libya, „Air Force Magazine”, nr 12.