Konflikt w Mali. Rebelia Tuaregów, islamiści i międzynarodowa interwencja
PDF

Słowa kluczowe

Mali
Tuaregowie
rebelia
interwencja

Jak cytować

Kubiak, K. (2014). Konflikt w Mali. Rebelia Tuaregów, islamiści i międzynarodowa interwencja. Przegląd Politologiczny, (1), 351–368. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.22

Abstrakt

W artykule omówiono genezę i przebieg bieżącego kryzysu politycznego w Mali. Autor nakreślił przyczyny strukturalnej słabości Mali wynikające z dokonanego w czasie dekolonizacji wytyczenia granic, przebieg konfrontacji między Tuaregami a rządem centralnym, wpływ upadku dyktatury Kadafiego w Libii na otwarcie nowej fazy konfrontacji, rolę ugrupowań islamistycznych na północy Mali oraz przebieg francuskiej interwencji w tym państwie. W sposób odrębny potraktowany został przypadek Mali jako klasycznego niemal „państwa upadłego”.
https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.1.22
PDF

Bibliografia

Algerian diplomat executed by Mali rebels, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19457343,22.11.2012.

Atallah R. (2012), The Tuareg Revolt and the Mali Coup, June 29, http://foreignaffairs.house.gov/112/HHRG-112-FA16-WState-AtallahR-20120629.pdf, 11.08.2011.

CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html. 10.11.2012.

Mali Islamists take strategic town o f Douentza, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19454080, 19.12.2012.

Mali Under French Military Occupation, http://www.globalresearch.ca/mali-under-french-military-occupation/5334200, 12.10.2013.

Mali: le chef rebelle Ibrahim Ag Bahanga trouve la mort dans un accident de voiture, http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110827105823/, 12.10.2013.

Mali-USA: l ’octroi de matériels militaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et autres défis transsahariens, http://www.afriquinfos.com/articles/2011/10/29/brevesdafrique-189826.asp, 17.04.2012.

Milewski J. J. (2002), Państwo w Afryce: dylematy i kierunki przeobrażeń, w: Stosunki międzynarodowe w Afryce, red. J. J Milewski, W. Lizak, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

National Pact Concluded between the Government O f Mali and the Unified Movements and Fronts of Azawad giving expression to the Special Status Of Northern Mali, https://peaceaccords.nd.edu/site_media/media/accords/Mali_Peace_Accord-proof.pdf, 22.11.2012.

Peter M., Wpfyw czynników ponowoczesności na powstawanie fenomenu państw upadłych, w: Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. R. Kłosowicz, A. Mania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 53-66. Atlas radykalnego islamu (2011), red. X. Reufura, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.

Rybkowski R. (2012), Komu potrzebne są państwa upadłe, w: Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. R. Kłosowicz, A. Mania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Tamanrasset Accord. Agreement on ceasing o f hostilities, http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/peace/mal19910106.pdf, 17.11.2012.

The Nomadic Inhabitants o f North Africa, http://www.bradshawfoundation.com/tuareg/index.php, 10.04.2012.

Thiolay B., Mali: le djihad du „Barbu rouge”, http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/mali-le-djihad-du-barbu-rouge_1170056.html, 18.12.2012.