Dissenting voices within political theory Voegelin’s quest for symbols and Strauss’s search for the philosopher
PDF (English)

Słowa kluczowe

Voegelin
Strauss
filozofia polityczna
symbole
historia myśli politycznej

Jak cytować

Kuź, M. (2016). Dissenting voices within political theory Voegelin’s quest for symbols and Strauss’s search for the philosopher. Przegląd Politologiczny, (4), 7–18. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.1

Abstrakt

Artykuł opisuje metodologiczne podejścia Erica Voegelina oraz Leo Straussa w zakresie studiów nad historią myśli politycznej, zwłaszcza zaś historią zachodniej myśli politycznej. Artykuł stawia tezę, iż obaj myśliciele oddalają się od głównego nurtu metodologicznego, który jest obecnie reprezentowany przede wszystkim przez przedstawicieli kontekstualizmu. W swoich poszukiwaniach obaj podążają jednak zupełnie odmiennymi drogami. Voegelin skupia się na badaniu symboli politycznych i ich zakorzenienia w metafizycznych doświadczeniach ludzi je tworzących. Strauss natomiast bada raczej odwieczne pytania filozofii, stosuje też pojęcie klasycznej dyskursywnej racjonalności jako kryterium oceny odpowiedzi na kluczowe zagadnienia filozoficzne. Obaj myśliciele różnią się też w sposobie postrzegania roli filozofa polityki. Dla Voegelina miałby on/ona konserwować lub współtworzyć swego rodzaju wiary polityczne. Dla Straussa zaś filozof to nauczyciel politycznie rozwiniętej młodzieży, a przede wszystkim obrońca samej filozofii, jako najszlachetniejszej formy działalności umysłowej. W końcowej części artykuł opisuje znaczenie obu autorów dla współczesnej myśli politycznej.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.1
PDF (English)

Bibliografia

Bielik-Robson A. (2008), Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Universitas, Kraków.

Bloom A. (1969), Introduction, in: Kojève A., Introduction to the Reading of Hegel. Lectures on the Phenomenology of Spirit, Cornell University Press, Ithaca.

Emberley P., Cooper B. (eds.) (2004), Faith and Philosophy, The Correspondence Between Leo Strauss and Eric Voegelin, University of Missouri Press, Columbia–London.

Gontier Th. (2009), From Political Theology to Political Religions: Eric Voegelin and Carl Schmitt, “Voegelin View”, http://voegelinview.com/voegelin-and-carl-schmitt/.

Hallowell J. H. (1975), Editor’s Preface, in: Voegelin E., From Enlightenment to Revolution, Duke University Press, Durham.

Kojève A. (1969), Introduction to the Reading of Hegel. Lectures on the Phenomenology of Spirit, Cornell University Press, Ithaca.

Kuź M. (2013), Ahistoricality of the American Mind: On the Origins of the American Left’s and Right’s Taste for General Ideas and Dislike of History, “Horyzonty Polityki – Horizons of Politics”, vol. 4, no. 9.

MacIntyre A. (1984), After Virtue, University of Notre Dame Press, Notre Dame.

Mansfield Jr. H. C (1975), Strauss’s Machiavelli, “Political Theory”, vol. 3, no. 4.

Meier H. (2006), Strauss and Theologico-Political Problem, Cambridge University Press, New York.

Pocock J. G. A. (1975), Prophet and Inquisitor: Or, a Church Built upon Bayonets Cannot Stand: A Comment on Mansfield’s ‘Strauss’s Machiavelli’, “Political Theory”, vol. 3, no. 4.

Skinner Q. (1969), Meaning and Understanding in the History of Ideas, “History and Theory”, vol. 8, no. 1.

Sandoz E. (2013), What is a Mystic Philosopher and Why it Matters: A Note on Voegelin’s Political Theory, in: Give Me Liberty, St. Augustine Press, South Bend.

Sandoz E. (2006), Medieval Rationalism or Mystic Philosophy, in: Republicanism, Religion and the Soul of America, University of Missouri Press, Columbia–London.

Strauss L. (1980a), Liberalism Ancient and Modern, Basic Books, New York.

Strauss L. (1980b), Persecution and the Art of Writing, University of Chicago Press, Chicago–London.

Strauss L. (1984), Thoughts on Machiavelli, University of Chicago Press, Chicago–London.

Strauss L. (1991), On Tyranny Including Strauss-Kojève Correspondence, The Free Press, Torronto.

Tarcov N., Pangle T. L. (1987), Leo Strauss and the History of Political Philosophy, in: History of Political Philosophy, eds. L. Strauss, J. Cropsey, The University of Chicago Press, Chicago.

Voegelin E. (1987), New Science of Politics, Chicago University Press, Chicago.

Voegelin E. (1999a), Authoritarian State, an Essay on the Problem of the Austrian State, ed. G. Weiss, University of Missouri Press, Columbia.

Voegelin E. (1999b), Political Religions, in: Modernity without Restraint, ed. M. Henningsen, University of Missouri Press, Columbia, pp. 19–75.

Voegelin E. (2001), Order and History, ed. E. Sandoz, University of Missouri Press, Columbia.

Voegelin E. (1996), Autobiographical Reflections, ed. E. Sandoz, Louisiana State University Press, Baton Rouge.

Voegelin E. (1978), Anamnesis, trans. by G. Niemeyer, University of Missouri Press, Columbia.

Voegelin E. (1975), From Enlightenment to Revolution, Duke University Press, Durham.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.