Serbian elections: The path towards Europe?

Main Article Content

Natasza Lubik-Reczek

Abstrakt

Republika Serbii powstała 5 czerwca 2006 r. jako spadkobierczyni państwa pod nazwą Serbia i Czarnogóra, które rozpadło się po ogłoszeniu niepodległości przez Czarnogórę 3 czerwca 2006 r. Serbia i Czarnogóra jako związek dwóch republik została proklamowana 4 lutego 2003 r. Zastąpił on utworzoną 27 kwietnia 1992 r. Federacyjną Republikę Jugosławii, w skład której wchodziły Republika Serbii i Republika Czarnogóry. Kluczowym celem niniejszych rozważań, jest udzielenie odpowiedzi na pytania: czy wybory w Serbii zapewnią kontynuację drogi do Europy oraz czy Serbia jest gotowa na to członkostwo? Integracja tego kraju z Unią Europejską zacieśniła się, kiedy do władzy doszedł po wyborach prezydenckich w 2004 roku proeuropejski prezydent Boris Tadić. Największymi przeszkodami w przystąpieniu Serbii do UE są, po pierwsze, sprawa niepodległości Kosowa, a po drugie, rozliczenie przed Trybunałem w Hadze osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne popełnione w czasie wojny w byłej Jugosławii. Proces integracji Serbii z Unią Europejską trwa już dość długo. Serbowie chcą zakończyć negocjacje w 2019 r., by formalnie dołączyć do Unii Europejskiej w 2020 r. – Komisja Europejska ogłosiła bowiem moratorium na przyjmowanie nowych członków w trakcie obecnej kadencji swojej i Parlamentu Europejskiego, trwających właśnie do 2019 r.W kwietniu premierzy Serbii i Kosowa: Ivica Daczić i Hashim Thaci podpisali porozumienie, wynegocjowane pod auspicjami UE, w sprawie normalizacji stosunków między oboma państwami. Kosowo, dawna serbska prowincja zamieszkana w większości przez Albańczyków, ogłosiło niepodległość w 2008 roku, czego Belgrad nigdy nie uznał. Porozumienie to nie przewiduje formalnego uznania przez Serbię suwerenności Kosowa, reguluje natomiast sytuację w północnej części Kosowa, którą zamieszkuje 40-tysięczna mniejszość serbska. Obie strony zobowiązały się także w tym dokumencie do nieblokowania sobie nawzajem drogi do członkostwa w Unii Europejskiej.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lubik-Reczek, N. (2016). Serbian elections: The path towards Europe?. Przegląd Politologiczny, (4), 27-36. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.3
Dział
Artykuły
Biogram autora

Natasza Lubik-Reczek, Poznań

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: problematyka integracji europejskiej, terroryzm oraz rola kobiet w przestrzeni publicznej.

Referencje

 1. Commission Staff Working Document, Serbia 2016 Report, Accompanying the document, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2016 Communication on EU Enlargement Policy.
 2. Góralczyk B., Bałkany będą się radykalizować. Sytuację mogą wykorzystać Chiny, http://forsal.pl/artykuly/942689,balkany-o-ktorych-nie-przypomni-sobie-europa-beda-sie-radykalizowac.html.
 3. Grabkowska S., Grabkowski R. (red.) (2008), Zasady zmian konstytucji w państwach europejskich. Stan prawny na 1.01.2008 r., Warszawa.
 4. Grószczyński O. (2016), Xi Jinping w czasie wizyty w Serbii otworzy nowy rozdział w stosunkach dwustronnych, Polska Agencja Informacyjna 15.06.2016. http://www.rik.parlament.gov.rs/aktivnosti-konferencije.php#a10.
 5. Kokot M. (2016), Radavan Karadżić winny zbrodni przeciwko ludzkości, “Gazeta Wyborcza” 24.03.2016.
 6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie studium wykonalności dotyczącego układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską a Kosowem, COM/2012/0602 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52012DC0602.
 7. Konstytucja Republiki Serbii.
 8. Korzeniewska-Wiszniewska M. (2008), Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia, Kraków.
 9. Kosowo – przed ostatecznym rozwiązaniem (2008), Prace OSW, Warszawa.
 10. Kownacki R., Żornaczuk T. (2010), Opinia doradcza MTS w sprawie deklaracji niepodległości Kosowa, “Biuletyn PISM”, nr 108, 23.07.2010.
 11. Lubik-Reczek N. (2011), Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO (Analiza porównawcza), Toruń.
 12. Mihajić M. (2008), Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, in: Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, ed. R. Zięba, Warszawa. Proglašena prva lista-Uz SNS sportisti, pevači, http://mondo.rs/a881803/Info/Srbija/Izbori-Proglasena-lista-SNS-Aleksandar-Vucic-Srbija-pobedjuje.html.
 13. Republika Serbii – wybory parlamentarne, www.e-polityka.pl/a.6558.d.56.Kronika_wyborcza_styczeń_2007.html.
 14. Serbia: aresztowanie ostatniego z poszukiwanych za zbrodnie wojenne przez ICTY, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-07-27/serbia-aresztowanie-ostatniego-z-poszukiwanychza-zbrodnie-wojenne.
 15. Serbia: Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych, http://balkanekspres.blog.pl/2014/03/25/serbiaoficjalne-wyniki-wyborow-parlamentarnych/.
 16. SNS i Vućić wygrywają wybory w Serbii, www.Balkanistyka.org/sns-i-vucic-wygrywaja-wybory-wserbii/.
 17. Szpala M. (2010), Regionalne konsekwencje opinii doradczej MTS w sprawie Kosowa, OSW, 4.08.2010.
 18. Szpala M. (2012), Potrójne wybory w Serbii nie zmieniają proeuropejskiego kursu, OSW, 9.05.2012.
 19. Śliwa R. (2008), Międzynarodowy trybunał ds. ścigania osób odpowiedzialnych za poważne łamanie międzynarodowych praw człowieka na terytorium byłej Jugosławii począwszy od 1991 r.,
 20. Kraków.