Państwo Islamskie – fenomen nowego dżihadystycznego protopaństwa

Main Article Content

Artur Wejkszner

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na cztery istotne kwestie: istotę i najważniejsze cechy tzw. dżihadystycznych protopaństw, przegląd wcześniejszych i obecnych dżihadystycznych emiratów, historię Państwa Islamskiego (nazwa ta może być rozumiana dwojako: jako organizacja dżihadystyczna i protopaństwo kontrolujące terytorium), oraz najbliższą przyszłość nowego dżihadystycznego protopaństwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wejkszner, A. (2016). Państwo Islamskie – fenomen nowego dżihadystycznego protopaństwa. Przegląd Politologiczny, (4), 77-92. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.6
Dział
Artykuły
Biogram autora

Artur Wejkszner, Poznań

profesor nadzw. dr hab. w Zakładzie Studiów Strategicznych WNPiD UAM, autor monografii dotyczącej salafickiego fundamentalizmu i terroryzmu religijnego oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych na temat współczesnego terroryzmu międzynarodowego, problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz współczesnych organizacji międzynarodowych. Zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Strategicznego”.

Referencje

 1. Adam F. (2001), The Concept of Khilafah According to Selected Sunni and Shi’i Qur’anic Commentaries, The University of Leeds, Department of Theology and Religious Studies, Leeds.
 2. Ahmad R. (2016), The Islamic Khilafat – Its Rise, Fall, and Re-emergence, „Al Islam”, http://www.alislam.org/egazette/updates/the-islamic-khilafat-its-rise-fall-and-re-emergence/, kwiecień 2016.
 3. Brisard J.-C. (2005), Zarqawi. The New Face of Al-Qaeda, Other Press, New York.
 4. Fishman B. (2008), Using the Mistakes of Al Qaeda’s Franchises to Undermine Its Strategies, „Annals of the American Academy of Political and Social Science”, vol. 618, Terrorism: What the Next President Will Face, July.
 5. Gerges F. A. (2014), ISIS and the Third Wave of Jihadism, “Current History”, vol. 113, no. 767, December.
 6. Jordan confirms al Qaeda behind hotel blasts (2005), CNN International, http://www.cnn.com/2005/WORLD/meast/11/12/jordan.blasts/index.html, kwiecień 2016.
 7. Lahoud N., al-‘Ubaydi M. (2014), The War of Jihadists Against Jihadists in Syria, “CTC Sentinel”, vol. 7, Issue 3, March.
 8. Lia B. (2015), Understanding Jihadi Proto-States, “Perspectives on Terrorism”, vol. 9, Issue 4.
 9. Lister C. (2014), Profiling the Islamic State, Brookings Doha Center Analysis Paper, no. 13, November.
 10. al-Tamimi A. J. (2014), Islamic State of Iraq and ash-Sham, “Current Trends in Islamist Ideology”, Hudson Institute, vol. 16, March.
 11. al-‘Ubaydi M., Lahoud N., Milton D., Price B. (2014), The Group That Calls Itself a State: Understanding the Evolution and Challenges of the Islamic State, The Combating Terrorism Center at West Point, New York.
 12. Web site links al-Zarqawi to Iraq oil attacks (2004), CNN International, 26.04, http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast/04/26/iraq.zarqawi/index.html, kwiecień 2016.
 13. Zelin A. Y. (2014), The War between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement, The Washington Institute for Near East Policy, „Research Notes”, no. 20, June 2014.
 14. Zelin A. Y. (2016), The Islamic State’s Territorial Methodology, The Washington Institute for Near East Policy, Research Notes, no. 29, January.
 15. Zelin A. Y., McCants W. (2016), Experts weigh in (part 3): Is ISIS good at governing?, Brookings Institute, February 9, http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2016/02/09-experts-weighin-isis-governance-zelin-mccants, kwiecień 2016.