Challenges in evaluating impact of sanctions – political vs economic perspective
PDF (English)

Słowa kluczowe

sankcje międzynarodowe
skuteczność sankcji gospodarczych
polityka sankcji
skuteczność
efektywność

Jak cytować

Stępień, B., Pospieszna, P., & Skrzypczyńska, J. (2016). Challenges in evaluating impact of sanctions – political vs economic perspective. Przegląd Politologiczny, (4), 155–168. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.12

Abstrakt

Cel tego artykułu jest dwojaki. Pierwszy, to podkreślenie konieczności połączenia perspektywy ekonomicznej i politycznej w ocenie skutków sankcji. Drugi, to diagnoza i analiza wyzwań związanych z połączeniem tych perspektyw w taki sposób, aby stworzyć spójny oraz rzetelny merytorycznie i metodycznie sposób pomiaru tego zjawiska. Połączenie perspektywy ekonomicznej i politologicznej uznajemy nie tyle za pożyteczne, co niezbędne do prawidłowej oceny efektywności i skuteczności sankcji. Wyzwania związane z integrowaniem perspektyw i wypracowaniem narzędzi pomiaru prezentujemy przez pryzmat krytycznej analizy dotychczasowych badań dotyczących oceny skuteczności i efektywności sankcji, ukazując każdorazowo mocne i słabe strony zastosowanego podejścia. Artykuł jest częścią większego projektu dotyczącego przesłanek, ekonomicznego wpływu i skuteczności sankcji nakładanych przez Unię Europejską.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.12
PDF (English)

Bibliografia

Ackoff R. L. (1999), Ackoff’s Best: From Data to Wisdom, John Wiley & Sons, New York, pp. 170–172.

Art R. J., Cronin P. M. (2003), The United States and Coercive Diplomacy, The United States Institute for Peace, Washington.

Bapat N. A., Heineich T., Kobayashi Y., Morgan C. T. (2013), Determinants of Sanctions Effectiveness: Sensitivity Analysis Using New Data, “International Interactions”, vol. 39, no. 1.

Barber J. (1979), Economic sanctions as a policy instrument, “International Affairs”, vol. 55, pp. 367–384.

Carter B. E. (1987), International Economic Sanctions: Improving the Haphazard US Legal Regime, “California Law Review”, vol. 75, no. 4, pp. 1162–1278.

Caruso R. (2003), The Impact of International Economic Sanctions on Trade: An Empirical Analysis, Peace Economics, “Peace Science and Public Policy”, vol. 9, no. 2.

Chenoweth E., Stephan M. J. (2011). Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict, Columbia University Press.

Cooper A. Drury (1998), Revisiting Economic Sanctions Reconsidered, “Journal of Peace Research”, vol. 35, no. 4/July, pp. 497–509.

Dashti-Gibson J., Davis P., Radcliff B. (1997), On the Determinants of the Success of Economic Sanctions: An Empirical Analysis, “American Journal of Political Science”, vol. 41, no. 2, pp. 608–618.

Doxey M. P. (1971), Economic sanctions and international enforcement, Macmillan, London.

Drezner D. W. (2003), The Hidden Hand of Economic Coercion, “International Organization”, vol. 57, no. 3, pp. 643–659.

Elliott K. A (1998), The Sanctions Glass-Half Full or Completely Empty?, “International Security”, vol. 23, no. 1, pp. 50–65.

Elliott K., Uimonen P. (1993), The Effectiveness of Economic Sanctions with Application to the Case of Iraq, “Japan and the World Economy”, vol. 5, no. 4, pp. 403–409.

Galtung J. (1967), On the Effects of International Economic Sanctions with Examples from the Case of Rhodesia, “World Politics”, vol. 19, no. 3, pp. 378–416.

Hanlon J., Omon R. (1987), The sanctions hand book, New York.

Kaempfer W. H., Lowenberg A. D. (1988), The Theory of International Economic Sanctions: A Public Choice Approach, “American Economic Review”, vol. 78, no. 4, pp. 786–793.

Kaempfer W. H., Lowenberg A. D., Mertens W. (2004), International economic sanctions against a dictator, “Economics and Politics”, vol. 16, pp. 29–51.

Elliott K. A., Hufbauer G. C., Schott J. J. (1990), The Big Squeeze: Why the Sanctions on Iraq Will Work, Outlook Section, “Washington Post”, December 9.

Knorr K. (1975), The Power of Nations: The Political Economy of International Relations, Basic Books, New York.

Lacy D., Niou E. M. S. (2004), A Theory of Economic Sanctions and Issue Linkage: The Roles of Preferences, Information, and Threats, “Journal of Politics”, vol. 66, pp. 25–42.

Lam Peng Er. (2007), Japan’s Quest For “Soft Power”: Attraction and Limitation, “East Asia”, vol. 24, no. 4, pp. 349–363.

Lektzian D., Patterson D. (2015), Political Cleavages and Economic Sanctions: The Economic and Political Winners and Losers of Sanctions, “International Studies Quarterly”, vol. 59, no. 1, pp. 46–58.

Lektzian D., Souva M. (2007), An Institutional Theory of Sanctions Onset and Success, “Journal of Conflict Resolution”, vol. 51, no. 6, pp. 848–871.

Lindsay J. M. (1986), Trade Sanctions As Policy Instruments: A Re-Examination, “International Studies Quarterly”, vol. 30, no. 2, pp. 153–173.

Major S., McGann A. J. (2005), Caught in the crossfire: Innocent bystanders as optimal targets of economic sanctions, “Journal of Conflict Resolution”, no. 49, pp. 337–359.

Marinov N. (2005), Do Economic Sanctions Destabilize Country Leaders?, “American Journal of Political Science”, vol. 49, no. 3.

Martin L. L. (1992), Coercive Cooperation: Explaining Multilateral Sanctions, Princeton University Press, Princeton, N.J.

Nooruddin I. (2002), Modeling Selection Bias in Studies of Sanctions Efficacy, “International Interactions”, vol. 28, no. 1, pp. 59–75.

North D. (1993), The new institutional economics and development, “EconWPA Economic History”, (January), pp. 3–6.

Olson R. S. (1979), Economic coercion in world politics: With a focus on north-south relations, “World Politics” vol. 31, pp. 471–494.

Pape R. (1997), Why Economic Sanctions Do Not Work, “International Security”, vol. 22(2), pp. 90–136.

Peksen D., Drury A. (2010), Coercive or Corrosive: The Negative Impact of Economic Sanctions on Democracy, “International Interactions”, vol. 36, no. 3.

Peksen D., Peterson T. (2016), Sanctions and Alternate Markets, “Political Research Quarterly”, 69, no. 1.

Quinn R. E., Rohrbaugh J. (1983), A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis, “Management Science”, vol. 29, no. 3, pp. 363–377.

Schimmelfennig F., Scholtz H. (2008), Legacies and Leverage, “European Union Politics”, pp. 187–215.

Shin G., Choi S.-W., Luo S. (2015), Do Economic Sanctions Impair Target Economies?, “International Political Science Review”, doi: 10.1177/0192512115590203.

Shojai S., Root S. P. (2013), Effectiveness Of Economic Sanctions: Empirical Research Revisited, “International Business & Economics Research Journal”, vol. 12, no. 11.

Steers R. M. (1975), Problems in the Measurement of Organizational Effectiveness, “Administrative Science”, vol. 10(4), pp. 546–558.

Thieler R. (2009), Economic Trade Sanctions: A Literature Review (1980–2005), “Executive Journal”, vol. 29, p. 4.

Van Bergeijk P. (1989), Success and Failure of Economic Sanctions, “Kyklos”, vol. 42, no. 3.

Wallensteen P. (1968), Characteristics of economic sanctions, “Journal of Peace Research”, vol. 5, pp. 248–267.

Wallensteen P. (2000), A century of economic sanctions: A field revisited, Uppsala Peace Research Paper no. 1, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, Sweden.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.