Women’s Political Representation in the Czech Republic in the context of the transition from Communism to Democracy
PDF (English)

Słowa kluczowe

kobiety
partycypacja polityczna
gender
parytety
wybory
komunizm
Republika Czeska

Jak cytować

Gelnarová, J., & Fousková, M. V. (2016). Women’s Political Representation in the Czech Republic in the context of the transition from Communism to Democracy. Przegląd Politologiczny, (4), 133–142. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.10

Abstrakt

W artykule przedstawiony został przegląd reprezentacji politycznej kobiet w Czechosłowacji oraz w Czechach po upadku żelaznej kurtyny, w kontekście przejścia od systemu komunistycznego do demokracji. Artykuł obejmuje rozważania zarówno dotyczące ciągłości i zmiany, pomiędzy starym a nowym systemem, skupiając uwagę na zaangażowaniu politycznym kobiet – począwszy od utrzymywania tradycyjnego modelu rodziny i stereotypów płciowych, a kończąc na radykalnych zmianach ról w sferze prywatnej i publicznej. Koncentrując się na mechanizmach blokujących kobiety w ich dostępie do władzy politycznej i postawach społecznych, które mogłyby wyrównać ostatecznie szanse, a mianowicie zastosowaniu parytetów płciowych na listach wyborczych partii politycznych.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.10
PDF (English)

Bibliografia

Civín J. (2005), Československý komunistický režim v letech 1985–1989, “Central European Political Studies Review (CEPSR)”, vol. VI, no. 2–3, pp. 207–227.

Čadová N. (2014), Názory veřejnosti na roli muže a ženy v rodině – prosinec 2013, tisková zpráva Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, Praha, http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7166/f3/ov140122.pdf, 20.11.2015.

Hašková H., Saxonberg S. (eds.), Mudrák J. (2012), Péče o nejmenší. Boření mýtů, SLON, Praha.

Hamplová D. (2010), Stručné poznámky o ideových přístupech k rodině v období socialismu, “Cahiers du CEFRES”, no. 22, Česko-francouzský dialog o dějinách evropské rodiny, pp. 2–8.

Havelková B. (2009), Genderová rovnost v období socialismu, in: M. Bobek et al., Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví, Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita, Brno, pp. 179–206.

Havelková B. (2014), The Three Stages of Gender in Law, in: H. Havelková, L. Oates-Indruchová, The Politics of Gender Culture under State Socialism. An Expropriated Voice, Routledge, London–New York, pp. 31–56.

Havelková H. (1993), „Patriarchy” in Czech society, “Hypatia”, vol. 8, no. 4, pp. 89–96.

Havelková H. (1995), Dimenze „gender” ve vztahu soukromé a veřejné sféry, “Sociologický časopis”, vol. 31, no. 1, pp. 25- 38.

Havelková H. (2002), Politická reprezentace žen v České republice, in: Hlasy žien. Aspekty ženskej politiky, eds. J. Cviková, J. Juránová, Aspekt, Bratislava, pp. 82–100.

Rakušanová P. (2003), Ženy v politice a postoje veřejnosti, “Naše společnost”, vol. 1 no. 1–2, pp. 25–28.

Havelková H. Oates-Indruchová L. (2014), Expropriated Voice: transformations of gender culture under state socialism; Czech society, 1948–89, in: H. Havelková, L. Oates-Indruchová, The Politics of Gender Culture under State Socialism. An Expropriated Voice, Routledge, London–New York, pp. 3–27.

Heitlinger A. (1996), Framing Feminism in Post-Communist Czech Republic, “Communist and Post-Communist Studies”, vol. 29, no. 1, pp. 77–93.

Matland R. E. (2005), Enhancing Women’s Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral Systems, in: Women in Parliament: Beyond Numbers, eds. J. Ballington, A. Karam, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Stockholm, pp. 93–111.

Maříková H. (ed.), Křížková A., Vohlídalová M. (2012), Živitelé a živitelky: reflexe (a) praxe, SLON, Praha.

Meyer A. G. (1985), Feminism, Socialism, and Nationalism in Eastern Europe, in: S. L. Wolchik, A. G. Meyer, Women, State, and Party in Eastern Europe, Duke University Press, Durham, pp. 13–30.

Možný I. (1999), Proč tak snadno... Některé rodinné důvody sametové revoluce. Sociologický esej, SLON, Praha.

Nečasová D. (2008), Nadčasové stereotypy o ženách v politice, in: 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, ed. M. Řepa, Historický ústav AV ČR, Praha, pp. 483–490.

Nečasová D. (2014), Veřejná sféra a genderová analýza po únoru 1948: příspěvek do diskuze, “Studia Historica Nitriensia”, vol. 18, no. 1, pp. 62–75.

Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2014 (2015), Sociologický ústav AV ČR, http://www.genderaveda.cz/files/postaveni-zen-v-ceske-vede-2014-web.pdf, 10.12.2016.

Rakušanová P., Helšusová Václavíková L. (2006), Ženy v mužské politice, in: Mnohohlasem. Mapování prožensky orientovaných aktivit po roce 1989, eds. H. Hašková, A. Křížková, M. Linková, Sociologický ústav AV ČR, Praha, pp. 43–59.

Saxonberg S. (2003), Czech Political Parties Prefer Male Candidates to Female Votes, in: Women’s Access to Political Power in Post-Communist Europe, eds. R. E. Matland, K. A. Montgomery, Oxford University Press.

Šiklová J. (2008), Podíl českých žen na samizdatu a v disentu v Československu v období tzv. normalizace v letech 1969–1989, “Gender, rovné příležitosti, výzkum”, vol. 9, no. 1.

Šprincová V., Adamusová M. (2014), Politická angažovanost žen v České republice. Přehledová studie 1993–2013, Fórum 50%, Praha, http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/politicka-angazovanost-zen-v-ceskerepublice_forum_1.pdf, 10.12.2016.

Vodochodský I. (2007), Patriarchát na socialistický způsob: K genderovému řádu státního socialismu, “Gender, rovné příležitosti, výzkum”, vol. 8, no. 2.

Vodrážka M. (1996), Feministické rozhovory o “tajných službách”, Gender Studies, Praha.

Vohlídalová M. (2015), Výzkumná zpráva z dotazníkového šetření „Ženy a muži v rovnováze”, Sociologický ústav AV ČR, Praha, http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/vyzkumna-zprava-z-dotaznikoveho-setreni_postoje-verejnosti-k-pusobeni-zen-v-politice.pdf, 20.11.2015.

Vohlídalová M., Maříková H., Čermáková M., Volejníčková R. (2016), Sólo pro soprán. O ženách v české politice, Sociologický ústav AV ČR, Praha, http://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/solo_pro_sopran_na_web_soc.cas__0.pdf, 10.12.2016.

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 12.10.–13.10.2012, Czech Statistical Office, http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz?xjazyk=CZ&xdatum=20121012, 10.12.2016.

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10.–8.10.2016, Czech Statistical Office, http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz?xjazyk=CZ&xdatum=20161007, 10.12.2016.

Wagnerová A. (1995), Emancipace a vlastnictví, “Sociologický časopis”, vol. 31, no. 1, pp. 77–84.

Wagnerová A. (2009), Co přinesl a co nepřinesl českým ženám socialistický model rovnoprávnosti – aneb nejen jesle a traktoristky, in: Gender a demokracie 1989–2009, ed. L. Sokačová, Gender Studies, Praha, pp. 11–19.

Zaostřeno na ženy a muže 2015. Práce a mzdy, Czech Statistical Office, https://www.czso.cz/csu/czso/4-prace-a-mzdy, 10.12.2016.

Zastoupení žen a mužů v politice, Forum 50%, http://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-amuzu-v-politice, 10.12.2016.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.