Państwo i jego ustroje w starożytnej literaturze oraz filozofii greckiej
PDF

Jak cytować

Bielawska, A. (2018). Państwo i jego ustroje w starożytnej literaturze oraz filozofii greckiej. Przegląd Politologiczny, (1), 49–68. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.1.4

Abstrakt

The paper presents the political system of the Greek poleis between the 8th century BC and 2nd century AD. It analyzes the standpoints of ancient thinkers and poets from the point of view of the development of studies on the state, the manner of its description, the approach to its tasks and the limitations imposed on the state, as well as how political systems were defined, perceived and transformed, aiming towards democracy.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.1.4
PDF

Bibliografia

Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 1964.

Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, http://www.katedra.uksw.edu.pl/biblioteka/arystoteles_ateny.pdf.

Diels H., Die Fragmente der Vorsokratiker, wyd. 6, red. W. Kranz, Berlin 1951.

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1985.

Gigon O., Główne problemy filozofii starożytnej, przeł. P. Domański, Warszawa 1996.

Hammond N. G. L., Dzieje Grecji, przekł. A. Świderkówna, Warszawa 1973.

Hegel G. W. F., Wykłady z historii filozofii, przeł. i wstęp OE. F. Nowicki, Warszawa 1994, t. 1.

Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer, Warszawa 1959.

Homer, Iliada, przeł. F. K. Dmochowski, Warszawa 1990.

Jaeger W., Paideia, przeł. M. Plezia, Warszawa 1962, t. I.

Komaniecki K., Historia starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1955.

Kornatowski W., Rozwój pojęć o państwie w starożytnej Grecji, Warszawa 1950.

Ksenofont, Ustrój polityczny Sparty, przekł. pod kier. R. Kuleszy, Warszawa 2008.

Ksenofont, Wybór pism, oprac. J. Schnayder, Wrocław 1966.

Kubiak Z., Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999.

Kunicki B., Kultura fizyczna antycznej Grecji (ideologia, filozofia, nauka), Poznań 2002, http://www.wbc.poznan.pl/Content/1490/M-317.html.

Marek Aureliusz, Rozmyślania, przeł. M. Reiter, Kielce 2010.

Olszewski H., Zmierczak M., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994.

Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Warszawa 2010.

Platon, Prawa, tłum. M. Maykowska, Warszawa 1997.

Plutarch, The Parallel Lives, tłum. B. Perrin, Cambridge 1914–26, http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/home.html.

Popper K. R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, przeł. H. Krahelska, oprac. A. Chmielewski, Warszawa 2010, t. 1: Urok Platona.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, przeł. E. I. Zieliński, Lublin 1997, t. I i II.

Satori G., Teoria demokracji, prze³. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Warszawa 1994.

Stawrowski Z., Platon o demokracji, „Civitas. Studia z filozofii polityki” 1998, nr 2.

Świderkówna A., Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1974.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Warszawa 2003, t. 1.

Teognis, Theognidea, w: T. R. Martin, Ancient Greece. From Prehistoric to Hellenistic Times, Yale 2000.

West M. L., Wschodnie oblicze helikonu. Pierwiastki zachodnioazjatyckie w greckiej poezji i micie, przeł. M. Filipczuk, T. Polański, Kraków 2008.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.