Nieposłuszeństwo i profanacje – globalne społeczeństwo obywatelskie
PDF

Jak cytować

Pietrzak, E. (2018). Nieposłuszeństwo i profanacje – globalne społeczeństwo obywatelskie. Przegląd Politologiczny, (1), 83–92. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.1.6

Abstrakt

Transnational space provides the framework for discussing the topics of this paper: civil society, civil disobedience and the concept of profanation developed by the Italian philosopher Giorgio Agamben. The first two topics are mutually related, whereas the third one expands the former two and challenges them with the tasks to be performed by both politically aware social movements and authorities. The paper attempts to answer the question of what outcomes this challenge produces.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.1.6
PDF

Bibliografia

Agamben G., Profanacje, PIW, Warszawa 2006.

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Uniwersitas, Kraków 2005.

Arendt H., O przemocy, Nieposłuszeństwo obywatelskie, ALATHEIA, Warszawa 1999.

Baudrillard J., Symulacja i symulakry, Wyd. Sic!, Warszawa 2005.

Bauman Z., Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge 2000.

Beck Ü., Społeczeństwo ryzyka, Uniwersitas, Kraków 2002.

Buber M., Problem człowieka, PWN, Warszawa 1993.

Burszta W., Antropologia kultury, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Canetti E., Masa i władza, Warszawa 1996.

Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.

Castells M., The Rise of Network Society, Blakwell, Oxford 2000.

Darendorf R., Zagrożone społeczeństwo obywatelskie, w: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Wyd. Znak, Kraków 1994.

Dybel P., Wróbel S., Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Wyd. Alatheia, Warszawa 2008.

Foucault M., Filozofia, historia, polityka, PWN, Warszawa–Wrocław 2000.

Giddens A., The Consequences of Modernity, Stanford University Press, Stanford 1990.

Gilligan C., In a Different Voice. Psychological Theory and Woman’s Development, Harvard University Press, 1982.

Hardt M., Negri A., Imperium, Wyd. WAB, Warszawa 2005.

Hołówka J., Etyka w działaniu, Wyd. Prószyński i S-ka,Warszawa 2001.

Huntington S., Zderzenie cywilizacji, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2007.

Keane J., The Global Civil Society, Cambridge Uniwersity Press, Cambridge 2003.

Kuligowski W., Gdzie Coca-Cola ożywia zmarłych, „Polityka” 2006, nr 39 (2573).

Noddings N., Carring: A Feminine Approche to Ethics and Moral Education, University of California Press, Berkeley 1984.

Luttwak E., Turbokapitalism, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.

Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Warszawa 1982.

Pietrzak E., Globalne społeczeństwo obywatelskie, „Homo Politicus” 2011, vol. 1 (6).

Poboży B., Idea społeczeństwa obywatelskiego, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007.

Ratajczak M., Szadkowski K., Wstęp, Agamben: instrukcja obsługi, w: G. Agamben, Przewodnik krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

Rosenau J. N., Governance in Globalizing Space, w: J. Pierre, Debating Governace. Authority, Steering and Democracy, Oxford University Press, Oxford 2000.

Rothert A., Emergencja rządzenia sieciowego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.

Sulima R., Antropologia codzienności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.

Walzer M., Spór o społeczeństwo obywatelskie, w: Ani książę, ani kupiec. Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, red. J. Szacki, Wyd. Znak, Kraków 1997.

Zaorski-Sikora Ł., Etyka, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2007.

Zizek S., Obiekt a jako wewnętrzna granica kapitalizmu: o książkach Michaela Hardta i Antonio Negriego, „Krytyka polityczna” 2007, nr 11–12.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.