Przywództwo w Unii Europejskiej
PDF

Jak cytować

Sielski, J. (2018). Przywództwo w Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny, (1), 93–104. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.1.7

Abstrakt

The current financial crisis has significantly highlighted the issue of leadership in the European Union. The topic is both timely and worthy of analysis. The author tries to outline the theoretical approach to political leadership with regard to the current political scene in the European Union. A politician has to meet four criteria to be deemed a leader: his decisions are strategic, they exert permanent influence, he has a sufficient political background, and he has the highest position in a given political composition. The author makes the following hypothesis: on the basis of factor analysis (as regards the four factors above) only two current politicians are the true leaders of the EU, namely the Chancellor of Germany, Angela Merkel, and the President of France, Francois Hollande. Both politicians meet the four attributes presented gabove to at least the minimum degree, thus becoming (international) EU leaders. The paper also discusses the issue of distinguishing between an (international) statesman and (international) leader.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.1.7
PDF

Bibliografia

Audisio G., Chiara A., Twórcy zjednoczonej Europy, PAX, Warszawa 2007.

Barns J., Leadership, New York 1978.

Bielecki T., Europa dwóch prędkości, „Gazeta Wyborcza” z dnia 9 czerwca 2010 r.

Biernat J., J. Piłsudski – Lech Wałęsa. Paradoks charyzmatycznego przywództwa,Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000.

Blondel J., Political Leadership. Towards a General Analysis, Sage, London 1987.

Etyka i polityka, red. E. M. Marciniak, T. Mołdawa, K. A.Wojtaszczyk, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.

Falkner R., The Political Economy of „Alternative Power” Europe: EU Environmental Leadership in International Biotechnology Regulation, „Journal of European Public Policy” 2007, nr 4.

Hartliński M., Przywództwo partyjne w Polsce, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

Hermann M. G., Elementy przywództwa, w: Władza i społeczeństwo 2, wyb. i opr. J. Szczupaczyński, Scholar,Warszawa 1998.

Hobe S., Niemiecka Prezydencja a przyszłość europejskiego Traktatu Konstytucyjnego, w: Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty polityczno-prawne, red. J. Barcz, WSPiZ, Warszawa 2007.

Jaskiernia J., Problem przywództwa politycznego w Unii Europejskiej, w: Studia nad przywództwem politycznym, red. A. Kasińska-Metryka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, red.W. Konarski, A. Durska, S. Bachrynowski,Wyd. SWPS „Academica”, Warszawa 2011.

Oberthür S., Kelly C. R., EU Leadership in International Climate Policy: Achievements and Challenges, „The International Spectator” 2008, nr 3.

Partie polityczne – przywództwo partyjne, red. J. Sielski, M. Czerwiński, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.

Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty polityczno-prawne, red. J. Barcz, WSPiZ, Warszawa 2007.

Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, red. L. Rubisz, K. Zub, Toruń 2004.

Rifkin J., Europejskie marzenia, Nadir, Warszawa 2005.

Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.

Sielski J., Liderzy partyjni we współczesnych polskich partiach politycznych, w: Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

Sielski J., Osobowość polityczna idealnego polityka, w: Etyka i polityka, red. E. M. Marciniak, T. Mołdawa, K. A. Wojtaszczyk, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.

Sielski J., Teoretyczne ujęcie przywództwa politycznego. Studium przypadku – Polska, część II, rozdział I, w: Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, red. W. Konarski, A. Durska, S. Bachrynowski, Wyd. SWPS „Academica”, Warszawa 2011.

Sielski J., Typologia podmiotów polityki ze względu na zasięg wpływu, w: Partie polityczne – przywództwo partyjne, red. J. Sielski, M. Czerwiński, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.

Smoczyński W., Ostatni Europejczyk, „Polityka”, 4–10 kwietnia 2012.

Węc J. J., Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950–2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006.

Władza i społeczeństwo 2, wyb. i opr. J. Szczupaczyński, Scholar, Warszawa 1998.

Zub K., Przywództwo w teorii nauk politycznych, w: Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, red. L. Rubisz, K. Zub, Toruń 2004.

Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.