Wpływ kryzysu gospodarczego na bezpieczeństwo zdrowia publicznego w UE
PDF

Jak cytować

Skarżyński, M. (2018). Wpływ kryzysu gospodarczego na bezpieczeństwo zdrowia publicznego w UE. Przegląd Politologiczny, (1), 105–118. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.1.8

Abstrakt

The paper emphasizes the significance of health for individual existence and the entire population. It indicates the fundamental elements of health security in the EU. It presents the reasons for and results of economic crisis. The interdependencies between the economic situation and a society’s health are defined. Statistical data provide the basis for the analysis and assessment of the influence the present economic crisis has had on the security of public health in the EU.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.1.8
PDF

Bibliografia

Białynicki P., Wpływ zdrowia na kształtowanie się społecznego dobrobytu, „Biuletyn Ekonomiczny GAP” 2007, nr 3, http://www.biuletyn.e-gap.pl/index.php?view=artykul&artykul=43.

Kissimova-Skarbek K., Finansowanie opieki zdrowotnej, w: Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. II, red. A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś,W. C. Włodarczyk, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2001.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007, 2009, 2010, 2011, GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007, 2009, 2010, 2011.

Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003.

Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy,Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009.

Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 r., GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010.

Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Dobska, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Przesłanie Dyrektora Generalnego, http://pck.org.pl/images/news_obraz/2007_sdz/Przeslanie_DG_WHO.pdf.

Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej w sprawie „Bezpieczeństwo zdrowotne ludności Polski”, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_stanowisko_RRL_bezp_zdrow_ludnosci.pdf.

Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Światowy Dzień Zdrowia 2007, http://kobieta.wp.pl/kat,26377,title,Swiatowy-Dzien-Zdrowia-2007,wid,8810278, wiadomosc.html?ticaid=1e46d.

Światowy Dzień Zdrowia 2007, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, https://www.uck.gda.pl/content/view/983/90/.

Włodarczyk C., Poździoch S., Pojęcie i zakres zdrowia publicznego, w: Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. I, red. A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś,W. C. Włodarczyk, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2000.

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 r., GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.