Prasa lokalna w leszczyńskim regionie wydawniczym. Przyczynek do badań nad zawartością treści w kontekście sportowych wydarzeń medialnych, ze szczególnym udziałem kobiet
PDF

Jak cytować

Jurga-Wosik, E. (2018). Prasa lokalna w leszczyńskim regionie wydawniczym. Przyczynek do badań nad zawartością treści w kontekście sportowych wydarzeń medialnych, ze szczególnym udziałem kobiet. Przegląd Politologiczny, (1), 159–170. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.1.12

Abstrakt

The analysis of the content of Wielkopolska periodicals in the period from 1989 to 2011 indicates that female issues comprised two currents. One presented the historical and modern image of women, while the other discussed female issues in the context of political, economic and social events. In the first decade following the transformation the regional and local press confirmed the presence of the stereotype of female roles, but studies carried out in 2011 indicated that male and female roles were unified in numerous aspects of everyday life. This paper aims to deepen the issue previously discussed by the author, but only in the context of the qualitative changes that have occurred in the presentation of sports releases, focusing on sports events involving women in particular. To this end Wielkopolska local and regional newspapers, and local newspapers from the Leszno region (south-western part of Wielkopolska, the northern part of Lower Silesia and the south-eastern part of Lubuskie) in 1989–2012 were analyzed.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.1.12
PDF

Bibliografia

Bajka Z., Historia prasy lokalnej i jej rozwój po 1989, w: Poradnik dla wydawców i dziennikarzy prasy lokalnej, t. 1, Warszawa 1997.

Centrum Praw Kobiet, http://www.cpk.org.pl/images/stories/documents/attach_86.pdf.

Chorązki W., Media lokalne i sublokalne, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 1–2.

Chorązki W., Obraz niezależnej prasy lokalnej w I połowie 1994 roku, Kraków 1994.

Filas R., Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989–2009) w ujęciu periodycznym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 3–4.

Gierula M., Polska prasa lokalna 1989–2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Katowice 2005.

Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/.

Jurga-Wosik E., Dwie dekady przeobrażeń mediów lokalnych południowo-zachodniej Wielkopolski, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 1.

Jurga E., Dziennikarze wielkopolskiej prasy lokalnej w III RP, w: Prasa dawna i współczesna, red. B. Kosmanowa, część piąta, Poznań 2004.

Jurga E., Prasa lokalna Ziemi Leszczyńskiej, w: Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990–2000), red. J. Adamowski, Warszawa 2000.

Jurga E., Przegląd prasy lokalnej Ziemi Leszczyńskiej, w: Historia bliższa i dalsza. Polityka – społeczeństwo – wojskowość. Studia z historii powszechnej i Polski, red. S. Kowal, G. Kucharski, M.Walczak, Poznań–Kalisz 2001.

Jurga-Wosik E.,Women in the local Press in south-west Wielkopolska, w: Some issues on women in political, media and socio-economic space, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznan 2012.

Jurga-Wosik E., Zarys historii prasy lokalnej południowo-zachodniej Wielkopolski, w: Między historią, politologią a medioznawstwem. Wybór problemów, red. T. Wallas, Poznań 2010.

Kowalczyk R., Obraz kobiety w prasie lokalnej na progu transformacji systemowej Polski w latach 1989–1991, w: Między historią, politologią a medioznawstwem, red. T. Wallas, Poznań 2010.

Majewski R., Procesy integracyjne wydawców wielkopolskich, w: Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu przy współudziale Izby Wydawców Prasy pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 21 września 2004 r., Kancelaria Senatu 2005.

Michalczyk S., Media lokalne w systemie komunikowania: współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe, Katowice 2000.

Miluska J., Kobiety w przestrzeni publicznej, w: Między historią, politologią a medioznawstwem. Wybór problemów, red. T. Wallas, Poznań 2010.

Prasa regionalna i lokalna Wielkopolski oraz leszczyńskiego regionu wydawniczego w latach 1989–2012.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.