Realizm w psychoanalizie

Main Article Content

Alenka Zupančič

Abstrakt

Wiele spośród ostatnich dyskusji filozoficznych naznaczył, w taki czy inny sposób, oszałamiający pod niejednym względem powrót do problematyki realizmu, zainicjowany przez książkę Quentina Meillassoux Après la finitude (2006) i kontynuowany przez szerszy, choć niejednolity ruch „spekulatywnego realizmu”. Artykuł podnosi kwestię czy ta debata dotyka w jakiś sposób, a jeśli tak to w jaki, konceptualnego pola psychoanalizy lacanowskiej. Główne rozważania dotyczą statusu "realności" w nauce i jej znaczenia dla psychoanalizy w świetle lacanowskiego utożsamienia podmiotu nieświadomości z podmiotem (galilejskiej) nauki. Poważnie traktując słowa Lacana, "Jasne jest w każdym razie, że nie jestem nominalistą", artykuł próbuje zarysować psychoanalityczną wersję realizmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zupančič, A. (2018). Realizm w psychoanalizie. Praktyka Teoretyczna, 28(2), 107-123. https://doi.org/10.14746/prt.2018.2.5
Dział
ONTOLOGIE PRZYGODNOŚCI
Biogram autora

Alenka Zupančič, Institute of Philosophy Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

profesor w Instytucie Filozofii Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuk oraz profesor wizytujący w European Graduate School (EGS), Saas-Fee w Szwajcarii. W swoich badaniach zajmuje się głownie związkami psychoanalizy i filozofii. Jest autorką licznych artykułów i kilku książek, między innymi, Kant and Lacan (Verso 2000), The Shortest Shadow: Nietzsche’s Philosophy of the Two (MIT Press 2003), The Odd One In: On Comedy (MIT Press 2008), czy Why Psychoanalysis: Three Interventions (Aarhus University Press 2008).

Bibliografia

  1. Chiesa, Lorenzo. 2010. “Hyperstructuralism‟s Necessity of Contingency”. Journal of the Jan van Eyck Circle for Lacanian Ideology Critique 3.
  2. Freud, Zygmunt. 2009. Psychologia nieświadomości. Tłum. Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR.
  3. Gould, Stephen Jay. 1985. “Adam‟s Navel”. W Gould, Stephen Jay. Flamingo’s Smile. Harmondsworth: Penguin Books.
  4. Lacan, Jacques. 1990. Television: A Challenge to the Psychoanalytic Establishement, New York– London: Norton & Company.
  5. Lacan, Jacques. 2006a. Le séminaire, livre XVI: D’un autre à l’Autre. Paris: Seuil.
  6. Lacan, Jacques. 2006b. Le séminaire, livre XVIII: D’un discours qui ne serait pas du semblant. Paris: Seuil.
  7. Malabou, Catherine. 2007. Les nouveaux blesses. Paris: Bayard.
  8. Meillassoux, Quentin. 2015. Po skończoności. Tłum. Piotr Herbich. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.
  9. Milner, Jean-Claude. 2008. Le périple structural. Lagrasse: Verdier.
  10. Žižek, Slavoj. 2010. Living in the End Times. London–New York: Verso