Tom 28 Nr 2 (2018): FILOZOFIE PLASTYCZNOŚCI I PRZYGODNOŚCI
FILOZOFIE PLASTYCZNOŚCI I PRZYGODNOŚCI