Ponowoczesne delirium. Recenzja Islamofobii jako technologii władzy Moniki Bobako.

Main Article Content

Karolina A. Dobosz

Abstrakt

Autorka sytuuje książkę Moniki Bobako Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej w kontekście narastającego w ostatnich latach zainteresowania opinii publicznej problemem ksenofobii. Tekst zawiera rekonstrukcję przyjętej przez Bobako perspektywy metodologicznej – łączącej studia nad antysemityzmem z badaniami nad zachodnią islamofobią – która pozwala filozofce przedstawić islamofobię jako element konkretnego projektu polityczno-społecznego. Autorka wskazuje, że praca Bobako, ukazująca etiologię i funkcje islamofobii rozumianej przede wszystkim jako kod, za pomocą którego artykułują się bieżące (neoliberalne) niepokoje społeczeństw europejskich, pozostaje wyjątkowa w kontekście polskich studiów nad antymuzułmańską ksenofobią.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dobosz, K. A. (2018). Ponowoczesne delirium. Recenzja Islamofobii jako technologii władzy Moniki Bobako. Praktyka Teoretyczna, 28(2), 222-234. https://doi.org/10.14746/prt.2018.2.11
Dział
RECENZJE
Biogram autora

Karolina A. Dobosz, Zakład Badań Komunikacji Społecznej UŁ ul. Rewolucji 1905 r. nr 41 Łódź 90-214

socjolożka i kulturoznawczyni. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktorantką w Zakładzie Badań Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadziła badania z obszaru Conflict and Refugee Studies, zajmując się problemem wojny domowej w Sri Lance. Interesuje się zagadnieniami z zakresu polityki sporu i badań nad dyskursem, w szczególności w odniesieniu do mobilizacji politycznej Tamilów, Kurdów oraz Palestyńczyków.

Bibliografia

 1. Anidjar, Gil. 2013. The Jew, the Arab: A History of the Enemy. Stanford: Stanford University Press.
 2. Bakali, Naved. 2016. Islamophobia. Understanding Anti-Muslim Racism through the Lived Experiences of Muslim Youth. Rotterdam: Sense Publishers.
 3. Bauman, Zygmunt. 1992. Nowoczesność i zagłada. Tłum. Tomasz Kunz. Warszawa: Fundacja Kulturalna Masada.
 4. Bobako, Monika. 2017. Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
 5. Bobako, Monika. 2018. „The Palestinian Knot: The »New Anti-Semitism«, Islamophobia and the Question of Postcolonial Europe”. Theory, Culture & Society, 35(3): 99–120.
 6. Buchowski, Michał. 2016. „Making Anthropology Matter in the Heyday of Islamophobia and the »Refugee Crisis«: The Case of Poland”. Český lid: etnologický časopis (Český lid: Ethnological journal) 103(1): 51–67.
 7. Carr, James. 2015. Experiences of Islamophobia: Living with racism in the neoliberal era. London, New York: Routledge.
 8. Cesari, Jocelyn. 2006. „Introduction: Use of the Term »Islamophobia« in European Societies”. W Securitization and religious Divides in Europe: Muslims in Western Europe after 9/11: Why the term Islamophobia is more a predicament than an explanation. Red. Jocelyn Cesari. Submission to the Changing Landscape of Citizenship and Security 6th PCRD of European Commission: 5–9.
 9. Czyżewski, Marek. 2013. „Teorie dyskursu i dyskursy teorii”. Kultura i Społeczeństwo 2: 3–25.
 10. Erdenir, Burak. 2010. „Islamophobia qua racial discrimination: Muslimophobia”. W Muslims in 21st Century Europe. Structural and Cultural Perspectives. Red. Anna Triandafyllidou. London: Routledge.
 11. Hacking, Ian, 2010. „Wymyślanie ludzi”. Tłum. Anna Stylińska. Kultura Popularna 3(25): 52–65.
 12. Imhoff, Roland i Julia Recker. 2012. „Differentiating Islamophobia: Introducing a new scale to measure islamoprejudice and secular Islam critique”. Political Psychology 33(6): 811–824.
 13. Jackson, Leonie B. 2018, Islamophobia in Britain. The Making of a Muslim Enemy. Cham: Palgrave Macmillan.
 14. Kaplan, Jeffrey. 2006. „Islamophobia in America?: September 11 and Islamophobic Hate Crime”. Terrorism and Political Violence 18 (l): 1–33.
 15. Kowalska, Małgorzata, Małgorzata Jacyno, Kajetan Maria Jaksender i Magdalena Nowicka. 2016. „Pamiętać Foucaulta, zapomnieć Foucaulta. Z prof. Małgorzatą Kowalską, prof. Małgorzatą Jacyno i Kajetanem Marią Jaksenderem rozmawia Magdalena Nowicka”. Przegląd Socjologii Jakościowej 12(1): 16‒30.
 16. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume33/PSJ_12_1_Kowalska_wywiad.pdf (dostęp: 22.06.2018).
 17. Leslie McCall. 2005. „The Complexity of Intersectionality”. Signs: Journal of Women in Culture and Society 30(3) (Spring): 1771–1800.
 18. Maussen, Marcel. 2006. „Anti-Muslim sentiments and mobilization in the Netherlands. Discourse, policies and violence”. Securitization and religious Divides in Europe: Muslims in Western Europe after 9/11: Why the term Islamophobia is more a predicament than an explanation. Red. Jocelyn Cesari. Submission to the Changing Landscape of Citizenship and Security 6th PCRD of European Commission: 100–142.
 19. Morgan, George i Scott Poynting. 2012. Global Islamophobia: Muslims and Moral Panic in the West. Farnham, Burlington: Ashgate Publishing.
 20. Nowicka, Magdalena. 2010. „Głos z zewnątrz w dyskursie publicznym. Przypadek Oriany Fallaci”. Kultura i Społeczeństwo 2: 109–129.
 21. Nowicka-Franczak, Magdalena. 2017. Niechciana debata. Spór o książki Jana Tomasza Grossa. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 22. Ostrowicki, Łukasz. 2009. Mowa o rasizmie. Pojęcie rasizmu we współczesnej polskiej prasie antyfaszystowskiej i skrajnie nacjonalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 23. Pratt, Douglas i Rachel Woodlock. 2016. Fear of Muslims?: International Perspectives on Islamophobia. Switzerland: Springer.
 24. Renton, James i Ben Gidley. 2017. Antisemitism and Islamophobia in Europe. A Shared Story? London: Palgrave Macmillan.
 25. Stefaniak, Anna. 2015. Postrzeganie muzułmanów w Polsce: Raport z badania sondażowego. Warszawa: Centrum Badań nad Uprzedzeniami. http://cbu.psychologia.pl/uploads/images/foto/Postrzeganie-muzu%C5%82man%C3%B3w-w-Polsce.pdf (dostęp: 22.06.2018).
 26. Werbner, Pnina. 2013. „Folk devils and racist imaginaries in a global prism: Islamophobia and anti-Semitism in the twenty-first century”. Ethnic and Racial Studies 36(3): 450–467.