Kontakt

Przegląd Strategiczny
UAM, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań

 

Główna osoba do kontaktu

Anna Potyrała
UAM, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Telefon +48 61 829 65 99

Wsparcie techniczne

Pressto