Kontakt
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań

Adam Mickiewicz University, Poznań
Faculty of Political Science and Journalism
Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań, Poland

Główna osoba do kontaktu

mgr Marcin Wochelski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Telefon +48 61 829 65 25

Wsparcie techniczne

Pressto