Przegląd Strategiczny

Aktualny numer

Nr 16 (2023)
Opublikowany 2024 stycznia 22

Czasopismo „Przegląd Strategiczny” jest wydawane przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 2011 r. Ma zasięg międzynarodowy. Czasopismo zachęca do współpracy naukowców i praktyków zainteresowanych problematyką współczesnych stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego, teorii bezpieczeństwa, teorii stosunków międzynarodowych, a także aspektów szczegółowych takich jak terroryzm, anty-terroryzm, bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo ludzkie. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

INDEKSOWANE W: Scopus; Index Copernicus; ERIH Plus 2015; CEEOL; Google Scholar; WorldCat; Sherpa Romeo

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 70
ICV 2022 = 120.63

DOI: 10.14746/ps
ISSN: 2084-6991
eISSN: 2956-5073

ARCHIWIZACJA: Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN) - zapewniającego tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.

„Przegląd Strategiczny” jest zgodny ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

LICENCJA: Teksty opublikowane na łamach czasopisma „Przegląd Strategiczny” i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.Creative Commons License

WYDAWCA:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH

„Przegląd Strategiczny”
Numer umowy: RCN/SP/0139/2021/1 z dnia 23.09.2022 r.
Dofinansowanie: 47 120,98 zł
Całkowita wartość: 47 120,98 zł

 

Wyświetl wszystkie wydania