Wpływ kwestii bezpieczeństwa związanych z wojną na Ukrainie na przemiany w handlu światowym
PDF (English)

Słowa kluczowe

konflikt na Ukrainie
wpływ kryzysu geopolitycznego na gospodarkę światową
ceny surowców podstawowych
bezpieczeństwo żywnościowe
bezpieczeństwo energetyczne
przepływy handlu światowego
transformacja handlu globalnego
prognoza handlu
porządek światowy

Jak cytować

Radziyevska, S., & Us, I. (2023). Wpływ kwestii bezpieczeństwa związanych z wojną na Ukrainie na przemiany w handlu światowym. Przegląd Strategiczny, (16), 89–101. https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.7

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest wpływowi kwestii bezpieczeństwa związanych z globalnym konfliktem na Ukrainie na przemiany w handlu światowym. Cel pracy jest dwukierunkowy: po pierwsze, zanalizowanie wpływu konfliktu na bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe w kontekście zmian w światowych cenach surowców i globalnych modyfikacji łańcuchów dostaw energii; po drugie, ujawnienie przekształceń przepływów handlowych w systemie gospodarki światowej i uzasadnienie konieczności modernizacji międzynarodowych instytucji. Podstawą metodologiczną badania jest podejście systemowe: metody analizy ekonomicznej i statystycznej w połączeniu z metodą graficzną są używane do określenia dynamiki światowych cen surowców, a także indeksów cen surowców na świecie; metoda historyczno-logiczna wraz z analizą zjawisk i procesów gospodarczych są używane do oceny przesłanek zmian w rozwoju handlu światowego i ujawnienia konieczności rewizji Konsensusu Waszyngtońskiego oraz transformacji WTO. Konflikt na Ukrainie wywołał presję na kwestie bezpieczeństwa na skalę globalną, rozpoczynając od bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego, co skutkowało przekształceniem przepływów handlowych, przyczyniając się do podziału świata na bloki. Konfrontacja zmusiła WTO do pogorszenia prognoz dotyczących rozwoju handlu globalnego; jednakże tendencje handlowe wykazały elastyczność świata wobec nowych rzeczywistości przejściowych. W październiku 2022 r. WTO poprawiło swoją prognozę na rok 2022, ale ryzyko kontynuacji wojny doprowadziło do znacznego pogorszenia prognozy na rok 2023. Obecna sytuacja prowadzi do rosnących oczekiwań co do restrukturyzacji handlu światowego w krótkim okresie, podczas gdy trwająca wojna warunkuje rewizję obecnych podejść do kształtowania porządku światowego i dodatkowo podkreśla konieczność transformacji światowych głównych instytucji gospodarczych, przede wszystkim Światowej Organizacji Handlu.

https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.7
PDF (English)

Bibliografia

Agreement Establishing the WTO (1994), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf (10.11.2022).

Alonso-Trabanco J.-M. (2023), The Geoeconomic Significance of the Ukraine War, in: Fundamental shifts in geo-economic systems of the world: international collection of scientific works, National Academy of Sciences of Ukraine, Institute for Economics and Forecasting, Кyiv, http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/Fundamental-shifts-in-geo-economic-systems-of-the-world.pdf.

Borodina O. (2022), Military threats to global food security and first international reactions to overcome their consequences, “Economy of Ukraine”, Vol. 6: 41–53, https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.06.041 (08.10.2022). DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.06.041

Bossche P., Akpofure S. (2020), The use and abuse of the national security exception under article XXI(b)(iii) of the GATT 1994, World Trade Institute Working Paper №03/2020, https://www.wti.org/media/filer_public/50/57/5057fb22-f949-4920-8bd1-e8ad352d22b2/wti_working_paper_03_2020.pdf (08.11.2022).

Director-General Okonjo-Iweala issues statement on Ukraine (2022), WTO, https://www.wto.org/english/news_e/spno_e/spno23_e.htm (15.11.2022).

EU trade with Russia declined strongly (2023), EUROSTAT, 25 January 2023, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230125-2 (25.02.2023).

Europe’s path to a sustainable, reliable, and affordable energy future (2022), 28 November 2022, Goldman Sachs, https://www.goldmansachs.com/insights/pages/accelerating-transition-long-read/index.html (15.01.2023).

FAO Executive Summary (2022), The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the current conflict, 25 March 2022, FAO: 47, https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf (17.07.2022).

General Assembly resolution demands end to Russian offensive in Ukraine (2022), UN, https://news.un.org/en/story/2022/03/1113152 (17.08.2022).

Góes C., Bekkers E. (2022), The impact of geopolitical conflicts on trade, growth, and innovation, June 10, 2022: 56, https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd202209_e.pdf (17.08.2022).

International Trade Center, https://intracen.org/.

Joint statement on Government Procurement implications resulting from the aggression by the Russian Federation against Ukraine (2022), https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/wto-omc/news-nouvelles/2022-06-20-russian-aggression-agression-russe.aspx?lang=eng (15.01.2023).

Joint statement on Russian aggression against Ukraine (2022), Government of Canada, June 17, https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/wto-omc/news-nouvelles/2022-06-17-russian-aggression-agression-russe.aspx?lang=eng (19.10.2022).

Miller J. W. (2023), Trade data monitor’s top 10 trade trends going into 2023. January 3, 2023, Washington International Trade Association, https://www.wita.org/blogs/trade-data-monitors-top-10-trade-trends-going-into-2023/.

Oil prices could hit $107 by year’s end – if OPEC stands firm (2023), 6 March 2023, Goldman Sachs, https://www.goldmansachs.com/insights/pages/oil-prices-could-hit-107-by-year-end-if-opec-stands-firm.html (15.03.2023).

Radziyevska S., Us I. (2020), Regionalization of the world as the key to sustainable future, “E3S Web of Conferences”, Vol. 166, https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/26/e3sconf_icsf2020_13016.pdf. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613016

Russia responds to Ukraine’s call to suspend it from the @wto (2022), https://twitter.com/bbaschuk/status/1500880199495335938.

Russia-Ukraine conflict puts fragile global trade recovery at risk (2022), WTO 902 Press Release, April 12, https://www.wto.org/english/news_e/pres22_e/pr902_e.htm (10.12.2022).

Special address by U.S. Treasury Secretary Janet L. Yellen on the future of the global economy and US economic leadership (2022), Atlantic Council, April 13, https://www.atlanticcouncil.org/event/special-address-by-us-treasury-secretary-janet-l-yellen/ (06.05.2022).

Statement by Executive Vice-President Dombrovskis on EU Decision to Stop Treating Russia as a Most-Favoured-Nation at the WTO (2022), European Commission, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dombrovskis/announcements/statement-executive-vice-president-dombrovskis-eu-decision-0_en.

The Crisis in Ukraine (2022), Implications of the war for global trade and development, WTO Report, April 11: 32, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/imparctukraine422_e.pdf (06.05.2022).

Top 15 countries by GDP in 2022 (2023), based on the World Bank, https://globalpeoservices.com/top-15-countries-by-gdp-in-2022/.

Trade growth to slow sharply in 2023 as global economy faces strong headwinds (2022), WTO 909 Press Release, WTO International Trade Statistics, 5 October, https://www.wto.org/english/news_e/pres22_e/pr909_e.htm.

Trade map (2023), https://www.trademap.org/Index.aspx.

UNCTAD rapid assessment (2022), The impact on trade and development of the war in Ukraine, 16 March: 8, https://unctad.org/publication/impact-trade-and-development-war-ukraine.

What to watch in global trade in 2023 (2022), The Economist Intelligence Unit, December 6th, https://country.eiu.com/article.aspx?articleid=172626000&Country=United+States&topic=Economy (14.01.2023).

World Bank Commodity Price Data (2023), The Pink Sheet, Updated on February 3, https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570-0350012021/related/CMO-Historical-Data-Monthly.xlsx.

WTO: Ministers voice support for, and solidarity with Ukraine at MC12 (2022), Third World Network Berhad, https://www.twn.my/title2/wto.info/2022/ti220617.htm.