Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
sebastian.wojciechowski@amu.edu.pl


Zastępcy redaktora naczelnego

prof. UAM dr hab. Jolanta Bryła
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
jolanta.bryla@amu.edu.pl

dr Anna Sakson-Boulet
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
anna.sakson@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
lukasz.donaj@amu.edu.pl


Sekretarz redakcji

mgr Marcin Wochelski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
marcin.wochelski@amu.edu.pl


Zastępca sekretarza redakcji

mgr Paula Tomaszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

mgr Katarzyna Mania, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

 

Redaktorzy tematyczni

prof. zw. dr hab. Radosław Fiedler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

dr hab. Bartosz Hordecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

prof. zw. dr hab. Jadwiga Kiwerska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

prof. zw. dr hab. Anna Potyrała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

prof. zw. dr hab. Maciej Walkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

prof. UAM dr hab. Artur Wejkszner, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

dr Rafał Wiśniewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska


Rada programowa

dr Hillel Avihai, International Policy Institute for Counter-Terrorism in Herzliya

prof. Luo Chih-Mei, National Taipei University

prof. Wojciech Forysiński, Eastern Mediterranean University, Cyprus

prof. Ayhan Kaya, Istanbul Bilgi University

prof. zw. dr hab. Stanisław Koziej, Uczelnia Łazarskiego

prof. zw. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński

prof. Anatoliy Romanyuk, Ivan Franko National University of L'viv

prof. zw. dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przewodniczący)

prof. zw. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski


Redaktor statystyczny

dr Krzysztof Borowczyk


Redaktorzy językowi

dr Agnieszka Mielczarek (język polski), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Malcolm Czopinski (język angielski), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu