Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

prof. UAM dr hab. Jolanta Bryła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

dr Anna Sakson-Boulet, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

Sekretarz redakcji

mgr Marcin Wochelski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

Zastępca sekretarza redakcji

mgr Paula Tomaszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

mgr Martyna Woźniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

Redaktorzy tematyczni

prof. zw. dr hab. Radosław Fiedler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

dr hab. Bartosz Hordecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

prof. zw. dr hab. Jadwiga Kiwerska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

prof. zw. dr hab. Anna Potyrała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

prof. zw. dr hab. Maciej Walkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

prof. UAM dr hab. Artur Wejkszner, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

dr Rafał Wiśniewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

Rada programowa

dr Hillel Avihai, International Policy Institute for Counter-Terrorism in Herzliya

prof. Luo Chih-Mei, National Taipei University

prof. Wojciech Forysiński, Eastern Mediterranean University, Cyprus

prof. Ayhan Kaya, Istanbul Bilgi University

prof. zw. dr hab. Stanisław Koziej, Uczelnia Łazarskiego

prof. zw. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet  Jagielloński

prof. Anatoliy Romanyuk, Ivan Franko National University of L'viv

prof. zw. dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przewodniczący)

prof. zw. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski

Redaktor statystyczny

dr Krzysztof Borowczyk

Redaktorzy językowi

dr Agnieszka Mielczarek (język polski), UAM

dr Malcolm Czopinski (język angielski), UAM