Rola małych państw w promowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego: strategia Litwy
PDF (English)

Słowa kluczowe

małe państwo
bezpieczeństwo
dyplomacja
NATO-UE
Ukraina
region bałtycki
Litwa

Jak cytować

Malużinas, M. (2023). Rola małych państw w promowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego: strategia Litwy. Przegląd Strategiczny, (16), 155–166. https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.11

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza podejmowanych działań na rzecz budowania bezpieczeństwa regionu przez litewską politykę zagraniczną na arenie międzynarodowej w dobie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W niniejszym artykule starano się zweryfikować hipotezę, która zakłada, że małe państwa są w stanie uruchomić proces, który może przynieść korzyści całemu regionowi, a tym samym przyczynić się do budowania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Podstawą teoretyczną badań jest teoria poststrukturalna, z jej perspektywy Litwa akceptuje i aktywnie kształtuje swoją tożsamość małego państwa, która jest określana przede wszystkim w relacji do wielkiego i groźnego sąsiada. Pozwala to wytłumaczyć konsekwentne dążenie małego państwa do integracji i bycie aktywnym graczem na arenie międzynarodowej, która miała pomóc odciąć się od sowieckiej przeszłości i „powrócić do Zachodu”. Tym samym niniejsze opracowanie wnosi wkład w wiedzę na temat praktyki stosunków międzynarodowych poprzez refleksję nad rosnącą rolą krajów bałtyckich.

https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.11
PDF (English)

Bibliografia

CNN (2022), Russia shuts off gas supplies to Poland and Bulgaria, CNN, April 27th, 2022, https://www.cnn.com/2022/04/26/energy/poland-russia-gas/index.html.

Eurostat (2022), Energy imports dependency, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_IND_ID__custom_2070352/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=10efc154-dea6-494c-9867-a3f877a4703c.

Department of Statistics to the Government, Statistical Yearbook of Lithuania, Annual, Economic and Social Development in, Monthly.

Dudzińska K. (2022), Litwa wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, “Komentarz PISM”, No. 57.

EESC (2020), Rytų Partnerystė Ir Lietuva: Silpnybės, Stiprybės Ir Atviros Galimybės, Rytų Europos Studijų Centras, Vilnius, https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2022/09/eesc-tyrimas-rytu-partneryste-ir-lietuva.pdf.

Gritėnas T. (2017), Lietuvos ir Estijos santykiai: nuo išvadinimo kvailiais iki bendrų grėsmių ir sprendimų, https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/lietuvos-ir-estijos-santykiai-bendros-problemos-bet-skirtingi-iprociai-57-808950.

Kojala L., Ivanauskas V. (2015), Lithuanian Eastern Policy 2004–2014: The Role Theory Approach, “Lithuanian Foreign Policy Review”, No. 32: 49–72.

Kuczyńska-Zonik A. (2022), Wpływy rosyjskich oligarchów w państwach bałtyckich, Komentarze Instytut Europy Środkowej, No. 622(134/2022).

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (2022), Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas, November 14 th, 2022, https://www.urm.lt/sankcijos.

LRT (2015a), Floating LNG terminal “Independence” sails into Klaipėda, LRT – Lithuanian National Radio and Television, September 8th, 2015, https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/73829/floating-lng-terminal-independence-sails-into-klaipeda.

LRT (2015b), Baltic leaders welcome Lithuania’s “Independence” as energy security guarantee for all region, LRT – Lithuanian National Radio and Television, September 8th, 2015, https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/74087/baltic-leaders-welcome-lithuania-s-independence-as-energy-security-guarantee-for-all-region.

LRT (2022a), Lithuania would help supply gas to Poland following Gazprom’s halt, minister says. LRT- Lithuanian National Radio and Television, April 27th, 2022, https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1682289/lithuania-would-help-supply-gas-to-poland-following-gazprom-s-halt-minister-says.

LRT (2022c), Madridas pakeitė NATO veidą: Lietuvos kišenėje diplomatinė pergalė, bet pasauliui gresia skilimas – ar grįžta Šaltojo karo laikai?, July 2th, 2022, https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1731560/madridas-pakeite-nato-veida-lietuvos-kiseneje-diplomatine-pergale-bet-pasauliui-gresia-skilimas-ar-grizta-saltojo-karo-laikai.

Malużinas M. (2022), Polityka zagraniczna prezydenta Litwy – Ginatautasa Nausėdy w latach 2019–2022. Kontynuacja czy zmiana?, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, No. 4: 65–96. DOI: https://doi.org/10.14746/ssp.2022.4.4

Milliken J. (1999), The study of discourse in international relations: A critique of research and methods, “European Journal of International Relations”, No. 5(2): 225–254. DOI: https://doi.org/10.1177/1354066199005002003

NATO 2022 Strategic Concept: 3, https://www.nato.int/strategic-concept/.

PolskieRadio24.pl (2022), Sankcje na rosyjski i białoruski transport. Apel ministrów transportu Polski i krajów bałtyckich, March 24th, 2022, https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2926058,Sankcje-na-rosyjski-i-bialoruski-transport-Apel-ministrow-transportu-Polski-i-krajow-baltyckich.

Statista Research Department (2022), December 7th, 2022, https://www.statista.com/statistics/1303450/bilateral-aid-to-ukraine-in-a-percent-of-donor-gdp/.

Statkus N., Paulauskas K. (2006), Foreign Policy Of Lithuania: Linking Theory To Practice, “Lithuanian Foreign Policy Review”, No. 17: 43–44.

Sturm C. (2022), Between a rock and a hard place: European energy policy and complexity in the wake of the Ukraine war, “J. Ind. Bus. Econ.”, No. 49: 835–878. DOI: https://doi.org/10.1007/s40812-022-00233-1

Vilson M. (2015), The Foreign Policy of the Baltic States and the Ukrainian Crisis: A Case of Europeanization?, “New Perspectives”, No. 23: 2. DOI: https://doi.org/10.1177/2336825X1502300203