Analiza potencjalnych zagrożeń infrastruktury krytycznej 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, w kontekście bezpieczeństwa aglomeracji poznańskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

infrastruktura krytyczna
lotnisko wojskowe
zagrożenie
bezpieczeństwo
aglomeracja miejska
Baza Lotnicza
Siły Zbrojne

Jak cytować

Geppert, K., & Konieczny, J. (2023). Analiza potencjalnych zagrożeń infrastruktury krytycznej 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, w kontekście bezpieczeństwa aglomeracji poznańskiej. Przegląd Strategiczny, (16), 219–235. https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.16

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest próba analizy potencjalnych zagrożeń infrastruktury krytycznej 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach w aspekcie bezpieczeństwa aglomeracji poznańskiej. Wskazano główne zagrożenia mogące wystąpić w kontekście podjęcia działań o charakterze militarnym, niemilitarnym, a także o charakterze asymetrycznym lub hybrydowym. Ponadto omówiono i przedstawiono hipotetyczne skutki podejmowanych działań, które w wymierny sposób mogą wpłynąć na bezpieczeństwo aglomeracji poznańskiej. Dodatkowym wątkiem w artykule jest wskazanie zaistniałych zagrożeń, jakie miały miejsce w rejonie lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny, a które mogły zagrażać funkcjonowaniu infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz infrastruktury krytycznej znajdującej się w obszarze aglomeracji Poznańskiej.

W artykule nie umieszczono żadnych informacji ani danych definiowanych jako informacja niejawna, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.16
PDF (English)

Bibliografia

Bartosik A., Chomicki I. (2010), 100 lat eksploatacji infiltracyjnego ujęcia wody Dębina w Poznaniu – czas na zmiany, Poznań.

Compa T. (2018), Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa transportu lotniczego, WOSSP, Dęblin. DOI: https://doi.org/10.56583/fs.118

Ciekanowski Z. (2009), Działania asymetryczne jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa, Warszawa.

CPR – Check Point Research (2022), Polska wśród najbardziej atakowanych przez hakerów krajów Europy. RAPORT, https://technologia.dziennik.pl/internet/artykuly/8480634,hakerzy-ataki-europa-check-point.html (10.02.2023).

Cybulak P., Kalinowska D. (2006), Wylądowała 14 km od Ławicy…, “Pasazer News”, 16 August, https://www.pasazer.com/news/1549/wyladowala,14,km,od,lawicy.html (01.02.2023).

Deutsche Welle (2020), Węgry kupią w USA broń za miliard. „Historyczny deal”, https://www.dw.com/pl/w%C4%99gry-kupi%C4%85-w-usa-bro%C5%84-za-miliard-dolar%C3%B3w-pok%C3%B3j-jest-teraz-bardzo-kruchy/a-54551112 (02.02.2023).

Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E. (2006), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa.

Dron zrzucił ładunek wybuchowy na lotnisko w Balicach? ABW prowadzi śledztwo (2015), “Newsweek”, 23 July, https://www.newsweek.pl/polska/dron-nad-lotniskiem-w-balicach-czy-zrzucil-ladunek-wybuchowy/1y6fs19 (04.02.2023).

Grenda B. (2018), Zagrożenia asymetryczne militarnej infrastruktury krytycznej, “Przegląd Policyjny”, No. 4/132, Szczytno. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6679

Grenda B. (2019), Bezpieczeństwo lotnisk wojskowych, Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań.

Leśnikowski W. (2018), Cyberataki na infrastrukturę krytyczną jako tanie i skuteczne środki do paraliżowania rozwiniętych państw, Bydgoszcz.

Luvena (2023), https://luvena.pl/aktualnosci/ (18.02.2023).

Marszałkiewicz Z. (2017), Zagrożenie dla portów lotniczych ze strony bezzałogowych statków powietrznych, “Przegląd Komunikacyjny”, No. 12, Gdańsk.

Milewski J. (2016), Identyfikacja infrastruktury krytycznej i jej zagrożeń, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa.

Militarnyi – Organizacja społeczna Ukraińskie Centrum Militarne (2023), Opublikowano pierwsze zdjęcia satelitarne rosyjskiego samolotu A-50 po ataku, https://mil.in.ua/pl/news/opublikowano-pierwsze-zdjecia-satelitarne-rosyjskiego-samolotu-a-50-po-ataku/ (07.02.2023).

Newsweek (2015), Dron zrzucił ładunek wybuchowy na lotnisko w Balicach? ABW prowadzi śledztwo, https://www.newsweek.pl/polska/dron-nad-lotniskiem-w-balicach-czy-zrzucil-ladunek-wybuchowy/1y6fs19 (04.02.2023).

Opublikowano pierwsze zdjęcia satelitarne rosyjskiego samolotu A-50 po ataku (2023), “Militarny”, 23 February, https://mil.in.ua/pl/news/opublikowano-pierwsze-zdjecia-satelitarne-rosyjskiego-samolotu-a-50-po-ataku/ (07.02.2023).

Raport Defending Ukraine: Early Lessons from the Cyber War (2022).

Raport Końcowy Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Nieautoryzowane lądowanie na lotnisku wojskowym Poznań- Krzesiny (EPKS) samolotu Boeing 737-400 w dniu 16 sierpnia 2006 roku, Poważny incydent nr: 245/06 (2007), Warszawa.

Raport NIK Informacja o wynikach kontroli przygotowania lotniska w Poznaniu-Krzesinach do bazowania samolotów F-16 nr ewid. 147/2011/P09/084/KOB (2011), Warszawa.

Regulamin działań Wojsk Lądowych (2008), Warszawa.

Regulamin Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP (2016), Warszawa.

Russian Ordnance Group Adapts Grenade Launchers to Arm Drone (2018), “Defense Update”, 5 October, https://defense-update.com/20181005.html (02.02.2023).

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2008), Warszawa.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2020), Warszawa.

Szopa M. (2023), Są zdjęcia satelitarne. Jak wyglądają uszkodzenia rosyjskiego samolotu dowodzenia?, “Defence-24”, 1 March, https://defence24.pl/sily-zbrojne/sa-zdjecia-satelitarne-jak-wygladaja-uszkodzenia-rosyjskiego-samolotu-dowodzenia (10.02.2023).

Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001–2006 (2001), Dz. U. 2009, nr 67, poz. 570 ze zm.

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnienia warunków jego realizacji (2001), Dz. U. 2001, nr 89, poz. 972 ze zm.

Ustawa o stanie klęski żywiołowej (2002), Dz. U. 2014, nr 62, poz. 333 i 915 ze zm.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (2007), Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590.

Ustawa o obronie Ojczyzny (2022), Dz. U. 2022, poz. 655.

Veolia (2023), https://energiadlapoznania.pl/o-nas/ (19.02.2023).

Węgry kupią w USA broń za miliard dolarów. „Pokój jest teraz bardzo kruchy” (2020), “Deutsche Welle”, 13 August, https://www.dw.com/pl/w%C4%99gry-kupi%C4%85-w-usa-bro%C5%84-za-miliard-dolar%C3%B3w-pok%C3%B3j-jest-teraz-bardzo-kruchy/a-54551112 (02.02.2023).

Wojnarowski J., Babula J. (2004), Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa.