Antyzachodnia retoryka Iranu jako przejaw potencjalnego zagrożenia dla społeczności międzynarodowej
PDF (English)

Słowa kluczowe

Islamska Republika Iranu
Ali Chamenei
państwa zachodnie
sprawy zagraniczne

Jak cytować

Dančo, J. (2023). Antyzachodnia retoryka Iranu jako przejaw potencjalnego zagrożenia dla społeczności międzynarodowej. Przegląd Strategiczny, (16), 25–33. https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.2

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest rzucenie światła na niektóre poglądy najwyższego politycznego i duchowego przywódcy Iranu dotyczące państw zachodnich. Artykuł opiera się na informacjach uzyskanych dzięki ilościowej analizie treści tekstów oraz metodzie wywiadów półstrukturalnych z czołowymi czeskimi i słowackimi ekspertami w dziedzinie Bliskiego Wschodu. Zdefiniowano następujące pytania badawcze: Jakie są główne zarzuty reżimu irańskiego wobec państw zachodnich?, Na ile należy traktować te wypowiedzi poważnie?, Czy na podstawie tej wrogiej retoryki Iran stanowi potencjalne zagrożenie dla społeczności międzynarodowej? Jak wynika z przeprowadzonej analizy, choć część z tych wypowiedzi oparta jest na realistycznych podstawach, to pozostałe stanowią przemyślaną koncepcję propagandową, za pomocą której tamtejszy reżim stara się przykryć własne niedociągnięcia lub zdobyć przychylność miejscowej ludności.

https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.2
PDF (English)

Finansowanie

This article was elaborated within the VEGA project no. 1/0115/23 Applications of cooperative game theory models in economics and in international relations

Bibliografia

Dančo J. (2021), Antagonizmus v iránsko-izraelských vzťahoch – príčiny a súčasný priestor na zmier, “Almanach (Actual Issues in World Economics and Politics)”, Vol. 16, No. 4.

Davenport K. (2023), Iran’s nuclear program is advancing. So too should negotiations, “Atlantic Council”, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/irans-nuclear-program-is-advancing-so-too-should-negotiations/.

European Commission (2022), European Union, Trade in goods with Iran, https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_iran_en.pdf/.

Helou A. (2021), Iran more than doubles Revolutionary Guard’s budget in FY22 bill, “Defense News”, https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2021/12/16/iran-more-than-doubles-revolutionary-guards-budget-in-fy22-bill/.

Imam Chamenei (2022), https://english.khamenei.ir/.

Kamrava M. (2021), Institutions and Policy in Iran’s Relations with the GCC, “The Muslim World”, Vol. 111, No. 3. DOI: https://doi.org/10.1111/muwo.12403

Khamenei.ir, (2022), World of Islam definitely able to push back world’s Arrogant Powers, September 3, 2022 [Cited 8.03.2023], https://english.khamenei.ir/news/9144/World-of-Islam-definitely-able-to-push-back-world-s-Arrogant.

Khamenei.ir (2022), Islamic Republic’s progress invalidates the logic of liberal democracy, November 19, 2022, https://english.khamenei.ir/news/9294/Islamic-Republic-s-progress-invalidates-the-logic-of-liberal.

Khamenei.ir (2022), Unity between Islamic nations is possible but needs action, October 14, 2022, https://english.khamenei.ir/news/9221/Unity-between-Islamic-nations-is-possible-but-needs-action.

Pop A. (2020), Diplomatic negotiations and the Iran Nuclear Deal – between the realistic and liberal paradigms, “CES Working Papers”, Vol. 12, No. 3.

Potměšil J. (2012), Šaría – úvod do islámského práva, Grada Publishing – Praha.

Statistical Centre of Iran (2022), Consumer Price Index in the Month of Mordad of the Year 1401,

https://amar.org.ir/english/SCI-News-Archive/ID/18571/consumer-price-index-in-the-month-of-mordad-of-the-year-1401.