Problem nieregularnych migracji z Afryki Subsaharyjskiej do Algierii w XXI wieku
PDF (English)

Słowa kluczowe

Algieria
nieregularne migracje
wydalenia
transsaharyjski szlak migracyjny

Jak cytować

Voytyuk, O. (2023). Problem nieregularnych migracji z Afryki Subsaharyjskiej do Algierii w XXI wieku. Przegląd Strategiczny, (16), 181–193. https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.13

Abstrakt

W XXI wieku nastąpił gwałtowny wzrost migracji z Afryki Subsaharyjskiej do Algierii, a strefa Sahelu stała się, głównym miejscem nielegalnego przemytu ludzi. Niektórzy imigranci udają się na północ kraju, aby kontynuować podróż do Europy; inni pozostają w Algierii, traktując ją jako kraj docelowy i nie odbywają dalszej podróży. Algieria była wielokrotnie oskarżana o stosowanie wobec migrantów nielegalnych praktyk, takich jak deportacje, pushbacki, zatrzymania. Celem artykułu jest próba oceny skali problemu nielegalnej imigracji do Algierii na podstawie dostępnych danych statystycznych i ich periodyzacji oraz opisanie głównych sposobów przemytu ludzi oraz scharakteryzowanie podstawowych zasad polityki migracyjnej. Dlatego też postawiono następujące hipotezy: 1) Algieria jest głównie państwem tranzytowym dla migrantów z Afryki Subsaharyjskiej; 2) Główne szlaki nielegalnych migracji prowadzą ze strefy Sahelu; 3) Odnotowuje się nierówne traktowanie osób pod względem łamania algierskiego prawa (podział na Algierczyków i innych). Na potrzeby artykułu zostały wykorzystane następujące metody badawcze – analiza i synteza, metoda komparatystyczna, statystyczna oraz podejście systemowe.

https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.13
PDF (English)

Bibliografia

Alarm Phone Sahara (2020), Reprise des voyages entre les états africains – nouveaux refoulements de l’Algérie au Niger en grand échelle, 27 July, https://alarmephonesahara.info/fr/reports/reprise-des-voyages-entre-les-etats-africainsnouveaux-refoulements-de-l-algerie-au-niger-en-grandechelle?fbclid=iwar38d2dw6s__ly4hwmz747mzkoijfnvpbt8nwik2d0yxdifo3xpn1qb78pu (13.05.2022).

Algerian Press Service (APS) (2018), Algeria will not agree to host illegal immigrant centres, 15 July, http://www.aps.dz/en/algeria/25185-algeria-will-not-agree-to-host-illegalimmigrant-centres (13.05.2022).

Algeria Press Service (APS) (2020), Mostaganem: 13 candidats à l’émigration clandestine secourus au large de la mer, 31 March, http://www.aps.dz/regions/103577-mostaganem-3-corps-repeches-et-13-candidats-a-l-emigration-clandestinesecourus-au-large-de-la-mer?fbclid=iwar1p6m3aa7yhukzjjsbzcnelanu44pykralrrohqxgxyiaklgf2gdlsgqoq (13.05.2022).

Algerian League of Human Rights (2018), Appel Urgent: des dizaines de Syriens refoulés vers le Niger en Danger de mort, 31 December, http://www.droits-laddh.org/appelurgent-des-dizaines-de-syriens-refoules-vers-le-niger-endanger-de-mort.html?lang=ar (13.05.2022).

Alilat Y. (2018), Migration: Le Sud algérien ne sera pas la Lampedusa de l’Afrique, Quotidien d’Oran, 25 April, https://algeriawatch.org/?p=38301 (13.05.2022).

Amnesty International (2020), Forced to Leave: stories of injustice against migrants in Algeria, https://www.amnesty.org/download/Documents/mde2895122018french.pdf (13.05.2022).

Beratto L. (2015), Nigériens d’Algérie: expulsions ou departs volontaires?, Radio France Internationale, 16 October, https://www.rfi.fr/fr/hebdo/20151016-niger-algeriereprise-expulsions-departs-volontaires-agadez-tamanrassetmendicite (08.02.2022).

Boubakri H. (2013), Revolution and International Migration in Tunisia, MPC Research Report 2013/04, Migration Policy Centre, https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/29454/MPC-RR-2013%2004.pdf?sequence=1&isAllowed=y (13.05.2022).

Brachet J. (2021), The Sahel, Europe’s “Frontier Zone” for African Migrants, 03 March, https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/sahel-europes-frontier-zone-african-migrants-29307 (13.05.2022).

Castles S., Miller M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chenaoui Z., Belhadj B. (2016), Des vies de migrants en Algérie (1/7): arriver (Lives of migrants in Algeria: to arrive), “Le Monde”, 13 January, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/01/13/des-vies-de-migrants-en-algerie-1-7-arriver_4846595_3212.html (13.05.2022).

Curtin P. D. (1997), Africa and Global Patterns of Migration, in: Global History and Migrations, (eds.) Wang Gungwu, Westview, Boulder, Co: 63–94. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429500190-3

Farrah R. (2020), Algeria’s Migration Dilemma. Migration and human smuggling in southern Algeria, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/12/Algerias-migration-dilemma-Migration-and-human-smuggling-in-southern-Algeria.pdf (13.05.2022).

Gabriel S. (2020), Migration Trends From, To And Within The Niger 2016–2019, International Organization for Migration (IOM).

Global Compact On Refugees (2018), United Nations, New York, https://www.unhcr.org/5c658aed4.pdf (08.02.2022).

Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2019), The Human Conveyor Belt Broken – assessing the collapse of the human-smuggling industry in Libya and the central Sahel.

Haas de H. (2011), North Africa in Transition: Mobility, Forced Migration and Humanitarian Crises, report from the self-title workshop organized by the International Migration Institute and the Refugee Studies Centre on 6 May, https://www.rsc.ox.ac.uk/files/files-1/er-north-africa-transition-2011.pdf (13.05.2022).

Haas de H., Castles S., Miller M. J. (2020), The Age Of Migration. International Population Movements in the Modern World, Sixth Edition, McMillan Palgrave.

Hanlon Q., Herbert M. M. (2015), Border Security Challenges In The Grand Maghreb, https://www.files.ethz.ch/isn/191018/PW109-Border-Security-Challenges-in-the-Grand-Maghreb.pdf (13.05.2022).

Harchaoui J. (2018), Too close to comfort – How Algeria faces the Libyan conflict, Small Arms Survey, Briefing Paper, http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/TBriefing-Papers/SAS-SANA-BP-Algeria-Libya.pdf (13.05.2022).

Human Rights Watch (2020), Algeria: Migrants, Asylum Seekers Forced Out, 9 October (13.05.2022).

Immigration Detention in Algeria: Pandemic Pushbacks (2020), https://www.globaldetentionproject.org/wp-content/uploads/2020/07/Immigration-Detention-in-Algeria-Pandemic-Pushbacks-Global-Detention-Project-July-2020.pdf (13.05.2022).

International Organization for Migration (IOM) (2020), Missing Migrants Project, https://missingmigrants.iom.int/region/africa (01.03.2022).

L’Expression (2019), 500 migrants arrivent par jour, https://www.lexpressiondz.com/nationale/500-migrants-parjour-324030 (13.05.2022).

Letter dated 8 August 2018 from the Panel of Experts established pursuant to resolution 2374 (2017) on Mali addressed to the President of the Security Council. Security Council (2018), United Nations S/2018/581, 9 August.

Lutte contre le terrorisme et la criminalité: de “grands résultats” réalisés par l’ANP en 2019 (2019), https://www.aps.dz/algerie/99698-lutte-contre-le-terrorisme-et-la-criminalite-de-grands-resultats-realises-par-l-anp-en-2019 (13.02.2022).

Massalaki A. (2014), Algeria and Niger start repatriation of 3 000 illegal migrants, Reuters, 10 December, https://www.reuters.com/article/us-niger-algeria/algeriaand-niger-start-repatriation-of-3000-illegal-migrantsiduskbn0jo23w20141210 (13.05.2022).

Meddi A. (2019), Immigration: Alger, ‘gendarme’ de l’Europe, Le Point, https://www.lepoint.fr/monde/algerie-migrationsalger-gendarme-de-l-europe-08-03-2019-2299134_24.php (13.05.2022).

Micallef M., Farrah R., Bish A., Tanner V. (2019), After The Storm. Organized crime across the Sahel-Sahara following upheaval in Libya and Mali, Global Initiative Against Transnational Organized Crime (13.05.2022).

Micallef M., Horsley R., Bish A. (2019), The human conveyor belt broken – assessing the collapse of the human-smuggling industry in Libya and the central Sahel, GI-TOC, https://globalinitiative.net/the-humanconveyor-belt-broken-2/ (13.05.2022).

Migration in West and North Africa and across the Mediterranean Trends, risks, development and governance, https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration-in-west-and-north-africa-and-across-the-mediterranean.pdf (13.05.2022).

Mixed Migration Centre (2019), Quarterly Mixed Migration Update: North Africa, July, http://www.mixedmigration.org/wp-content/uploads/2019/07/qmmu-na-q2-2019.pdf (13.05.2022).

Niger-Algérie: la Sécurité transfrontalière et la migration clandestine, des progrès substantiels selon le minister d’État Bazoum Mohamed en Algérie (2018), https://www.niameysoir.com/niger-algerie-la-securite-transfrontaliere-etla-migration-clandestine-des-progres-substantiels-selon-leministre-detat-bazoum-mohamed-en-algerie/.

Pascual J. (2019), Au Niger, les refoulés d’Algérie racontent la « chasse à l’homme noir », “Le Monde”, 9 janvier (13.05.2022).

Près de 500 migrants entrent chaque jour en Algérie, selon l’OIM (2020), https://www.infomigrants.net/en/post/21028/pres-de-500-migrants-entrent-chaque-jour-en-algerie-selon-loim (13.05.2022).

Radio France Internationale (2018), Algérie: les autorités réagissent aux critiques sur les expulsions de migrants, 27 May, http://www.rfi.fr/afrique/20180527-alger-autoritescritiques-expulsions-migrants (13.05.2022).

Radio France Internationale (2019), Algérie: les expulsions de migrants subsahariens se poursuivent, http://www.rfi.fr/fr/afrique/20190811-algerie-niger-expulsions-migrantssubsahariens-assamaka (13.05.2022).

RFI (2020), En Algérie, près de 11000 migrants subsahariens expulsés en 2019, 15 janvier.

Smuggling Of Migrants On The Central Mediterranean Route. Issues, challenges and perspectives (2021), International Organization for Migration (IOM).

Teevan C. (2020), Algeria: Reforming Migration and Asylum systems in a time of Crisis, https://ecdpm.org/wp-content/uploads/Algeria-Reforming-Migration-Asylum-Systems-Time-Crisis-ECDPM-Country-Report-November-2020.pdf (13.05.2022).

The Global Compact on Refugees (2020), https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html (13.05.2022).

UN DESA (2020), Total number of international migrants at mid-year 2020, https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=stock_abs_&t=2020&cm49=12 (13.05.2022).