Przestępstwo, przestępczość – problemy definicyjne, umiejętność analizy zjawiska w zakresie pojęciowym i strukturalnym
PDF (English)

Słowa kluczowe

przestępczość
przestępstwo
kategorie przestępczości
bezpieczeństwo
statystyka
studia
badania
definicje

Jak cytować

Jarczewski, W., & Bogdalski, P. (2023). Przestępstwo, przestępczość – problemy definicyjne, umiejętność analizy zjawiska w zakresie pojęciowym i strukturalnym. Przegląd Strategiczny, (16), 103–115. https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.8

Abstrakt

Niniejsza publikacja skierowana jest do studentów kierunków bezpieczeństwa, podejmujących w swoich pracach licencjackich czy magisterskich próby zdefiniowania przestępczości i opisu zjawisk kryminogennych. Ma ona ułatwić studentom podjęcie decyzji o wybraniu określonych kategorii przestępczości, które podlegać będą badaniom i późniejszemu opisowi. Głównym przedmiotem badań są określone kategorie przestępczości, między innymi kryminalna przestępczość pospolita, zorganizowana, przestępczość narkotykowa czy przestępczość nieletnich. Studentom przedstawiono propozycje definicji odnoszących się do wybranych kategorii kryminologicznych przestępczości, jak i sugestie odnoszące się do opisu zjawisk w ujęciu statystycznym. Hipoteza zakłada, że: kryminalna przestępczość pospolita jest wciąż najliczniejszą kategorią w odniesieniu do statystyk przestępczości w ogóle, jednak jej udział w przestępczości rzeczywistej nie ma już charakteru wyraźnej dominacji. Tekst publikacji przedstawia zapis rozważań własnych autorów, popartych wieloletnim doświadczeniem służby w Policji, w odniesieniu do wybranych pozycji literatury fachowej.

https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.8
PDF (English)

Bibliografia

Biuletyny statystyczne Komendy Głównej Policji w Warszawie z lat 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Błachut J. (2008), Czy „ciemna liczba przestępstw” istnieje?, Archiwum Kryminologii, 2007–2008, Warszawa.

Hołyst B. (2000), Kryminologia, Warszawa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Rozdział II, art. 42, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.

Konwencja o prawach dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana w 1991 r., Dz. U. nr 120, poz. 526.

Lachowski J., Marek A. (2018), Prawo karne. Zarys problematyki, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Mądrzejowski W. (2008), Przestępczość zorganizowana system zwalczania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Pływaczewski E. W. (2011), Przestępczość zorganizowana i wybrane problemy jej przeciwdziałania w Polsce, in: Przestępczość zorganizowana, (eds.) W. Pływaczewski, J. Świerczewski.

Przestępstwo pospolite, https://pl.wikipedia.org/wiki/Przest%C4%99pstwo_pospolite (15.03.2023).

Rudniański J. (1998), Przestępczość zorganizowana w świetle ogólnej teorii systemów, in: Przestępczość zorganizowana w Niemczech i w Polsce, (eds.) B. Hołyst, E. Kube, R. Schulte, Warszawa–Łódź–Münster.

Rdzanek-Piwowar G. (1993), Nieletność i jej granice, WSPS, Warszawa.

Serdakowski J. (1997), Zorganizowana przestępczość narkotykowa w Polsce, in: Policja polska wobec przestępczości zorganizowanej, (eds.) W. Pływaczewski, J. Świerczewski, Szczytno.

Skorupka J. (2005), Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa.

Ziomka Z. (2006), Przyczyny zachowań przestępczych oraz zjawisk patologicznych w świetle teorii socjologicznych, Zakład Służby Prewencyjnej Szkoły Policji w Katowicach.