Próba denuklearyzacji Iranu a legalność użycia broni jądrowej w świetle prawa międzynarodowego
PDF (English)

Słowa kluczowe

broń jądrowa
Iran
prawo
denuklearyzacja
BMR

Jak cytować

Maciejewski, R. (2023). Próba denuklearyzacji Iranu a legalność użycia broni jądrowej w świetle prawa międzynarodowego. Przegląd Strategiczny, (16), 35–47. https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.3

Abstrakt

Celem przedmiotowego artykułu jest analiza i ocena obecnej wykładni prawa w zakresie legalności użycia broni jądrowej. Główny problem badawczy pracy określono w formie pytania: jakie są podstawy prawne użycia broni jądrowej w obliczu obecnych unormowań prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej? Celem pobocznym natomiast było wskazanie sankcji gospodarczych w obliczu dezatomizacji Iranu. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: definiowanie, które pozwoliło na określenie jednoznaczności terminów, analizę i syntezę, które pozwoliły na odpowiednią interpretacje zastanych danych, indukcję i dedukcję, które pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na rozważane w pracy pytanie badawcze. W pracy zastosowano również analizę źródeł, monografii, artykułów naukowych traktujących o badanej tematyce.

https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.3
PDF (English)

Bibliografia

Bierzanek R. (1982), Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa.

Bryła J. (2006), Rozwój i znaczenie reżimów międzynarodowych na przykładzie reżimu nieproliferacji broni jądrowej, Warszawa.

Ćwiro B. (2009), Międzynarodowe wysiłki na rzecz powstrzymania irańskiego programu nuklearnego, in: Iran – 30 lat po rewolucji, (ed.) J. Strzelczyk, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Vol. 12, Warszawa.

Fiedler R. (2013), Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej. Dylematy i wyzwania, Poznań.

Fiedler R. (2013), Od sankcji do sankcji. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Islamskiej Republiki Iranu, “Przegląd Strategiczny”, Poznań, No. 1. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.7

Flemming M. (1998), Broń jądrowa a prawo międzynarodowe, “Wojskowy Przegląd Prawniczy”, No. 3–4.

Góralczyk W., Sawicki S. (2009), Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa.

Hippler Bello J., Bekker P. H. F. (1997), Legitimacy of the Threat or Use of Nuclear Weapons, “The American Journal of International Law”, Vol. 91, No. 1. DOI: https://doi.org/10.2307/2954150

Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, Dz. U. 1947.23.90).

Klimowicz D. (2014), Irański kryzys nuklearny, jako test dla unijnej polityki zagranicznej, “Studia Europejskie”, No. 2.

Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej, Haga, 18 października 1907 r., Dz. U. 1927, nr 21, poz. 161.

Kubowski J. (2003), Broń jądrowa: fizyka, budowa, działania, skutki, Warszawa.

Milewski P., Atom dla Iranu. Przepustka do historii?, http://swiat.newsweek.pl/negocjacje-z-iranem-program-nuklearny,artykuly,3-60328,1.html (15.11.2022).

Rozporządzenie (UE) nr 961/2010, Dz. Urz. L 281, 27.10.2010. DOI: https://doi.org/10.1080/14697688.2010.529321

Soja M., Unia Europejska częściowo znosi sankcje wobec Iranu, http://www.dyplomacja.org/index.php/pl/os-msz/83-omsz/202-unia-europejska-czesciowo-znosi-sankcje-wobec-iranu.html (15.02.2023).

Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzony w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r., Dz. U. 1970.8.60 zał.

Widłak T., Prawo międzynarodowe a broń nuklearna, http://www.psz.pl/168-archiwum/tomasz-widlak-prawo-miedzynarodowe-a-bron-nuklearna.

Wolska J. (2012), Próby ograniczenia rozwoju militarnego komponentu irańskiego programu nuklearnego w polityce Unii Europejskiej w latach 2003–2011, “Rocznik Bezpieczeństwa Narodowego”, No. 6.

Wyrok MTS z 27 czerwca 1986 r. w sprawie Nikaragua przeciw Stanom Zjednoczonym Ameryki.

Wyrozumska A. (2014), Prawotwórcza działalność sądów międzynarodowych i jej granice, in: Granice swobody orzekania sądów międzynarodowych, (ed.) A. Wyrozumska, Łódź.

Załącznik do konwencji: Regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej, Haga, 18 października 1907 r., Dz. U. 1927, nr 21, poz. 161.

https://www.welt.de/politik/ausland/plus244101779/Iran-Wenn-die-Schwelle-zur-Atombombe-erreicht-wird-duerfte-ein-Krieg-ausbrechen.html (08.03.2023).

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122460/full-text-of-the-iran-nuclear-deal.pdf (09.03.2023).

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/iran-atomanlagen-uerberwachung-100.html (09.03.2023).