Wyróżniająca się narracja wojny w Ukrainie w świecie arabskim
PDF (English)

Słowa kluczowe

Bliski Wschód
wojna w Ukrainie
propaganda
media

Jak cytować

Styszyński, M. (2023). Wyróżniająca się narracja wojny w Ukrainie w świecie arabskim. Przegląd Strategiczny, (16), 363–373. https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.26

Abstrakt

Artykuł dotyczy analizy wyróżniających się oświadczeń dotyczących konfliktu ukraińskiego publikowanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw arabskich. Analizy odnoszą się również do deklaracji przywódców politycznych i partii opozycyjnych działających w regionie MENA. Oświadczenia te różnią się zarazem od neutralnych stanowisk deklarowanych przez większość państw arabskich.

Badania zawarte w artykule wskazują ponadto, że wiele oświadczeń odzwierciedla emocjonalne i jednoznaczne reakcje na wojnę w Ukrainie widzianej z lokalnej perspektywy, jak ma to miejsce w przypadku Libanu czy Syrii. Analizy oświadczeń dowodzą zarazem, że deklaracje wygłaszane przez przywódców opozycji i różne frakcje polityczne w Libanie, Libii czy Sudanie stoją w sprzeczności z oficjalnymi oświadczeniami władz tych krajów. Badania w tym zakresie zostały ponadto skonfrontowane z niejednoznacznymi deklaracjami krajów Zatoki Perskiej, co ukazuje różnice w narracji poszczególnych państw. Artykuł uwzględnia ponadto złożony kontekst danych wypowiedzi, a także różne uwarunkowania społeczno-polityczne i ekonomiczne wpływające na narrację komunikatów.

Artykuł ukazuje także znaczenie określonych środków stylistycznych zastosowanych w oświadczeniach. Poszczególne słowa i wyrażenia w języku arabskim wzmacniają przekaz i wyrażają określone stanowisko przywódców politycznych wobec wojny w Ukrainie.

https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.26
PDF (English)

Bibliografia

Abdullah B. (2022), Russia-Ukraine War and the De-escalation in Libya, “The Emirates Policy Center (EPC)”, 20.04.2022, https://epc.ae/en/details/featured/russia-ukraine-war-and-the-de-escalation-in-libya (10.05.2023).

Algerian graduate killed in fierce Russian bombardment of Ukraine’s second city Kharkiv, “The New Arab”, 28.02.2022, https://www.newarab.com/news/algerian-graduate-killed-ukraine-while-hiding-shelter (10.05.2023).

ʿAwda D. (2022), Sūryā wa al-ḥarb ʿala ukrāniyā, al-manāfiʿ wa al-aḍrār, “Al-Ḥurra”, 28.02.2022, https://www.alhurra.com/syria/2022/02/28 (10.05.2023).

Baʿd taṣwīt majlis al-amn, khārijiyya al-imārāt taṣdiru bayān rasmī bi-sha’n ukrānyā, “CNN Arabic”, 26.02.2022, https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/02/26/uae-first-official-statement-ukraine (26.04.2023).

Dizboni A., El-Baz K. (2021), If the United States will not provide Egypt with greater air to air capabilities, Egypt will risk sanctions in order to acquire them, “Fikra Forum. The Washington Institute for Near East Policy”, 15.07.2021, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/understanding-egyptian-militarys-perspective-su-35-deal (26.04.2023).

El Mquirmi N. (2021), The Sudan at a Crossroads: Multi-layered Fragility, “Policy Center for New South”, November 2021, https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2022-01/PP_25-21_Nihal.pdf (26.04.2023).

Al-Ghazi S. (2022), War in Ukraine: A food crisis in the MENA region?, “The Italian Institute for International Political Studies (ISPI)”, 10.03.2022, https://www.ispionline.it/en/publication/war-ukraine-food-crisis-mena-region-34063 (26.04.2023).

Hammad K. (2014), The Role of foreign aid in the Jordanian economy, 1959–1983, in: The Economic Development of Jordan (RLE Economy of Middle East), (eds.) A. Badran, B. Khader, London–Sydney–Wolfeboro–New Hampshire.

Haugbolle S. (2010), War and Memory in Lebanon, New York. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511676598

Al-Khārijiyya: maṣr tadʿū li-taghlīb lugha al-ḥiwār bayna aṭrāf al-azma al-ukrāniyya (2022),

“Al-Yawm as-Sābi”, 24.02.2022, https://www.youm7.com/story/2022/2/24 (10.05.2023).

Al-Jamal R. (2022), Mawqif lubnān min ghazū ukrāniyā: dihsha rūsiyya wa khilāf dākhiliyyi ḥādd, “Al-Arabī al-jadīd”, 25.02.2022, https://www.alaraby.co.uk/politics (26.04.2023).

Li-mādha inqasama al-ʿarab bi-sha’ni al-ghazū ar-rūsī li-ukrānyā (2022), “BBC Arabic”, 8.03.2022, https://www.bbc.com/arabic/interactivity-60671019 (26.04.2023).

Al-Maʿānī (2023), https://www.almaany.com/en/dict/ar-en (27.04.2023).

Al-Mawāqif al-ʿarabiyya ar-rasmiyya min al-ḥarb fī ukrāniyā bayna an-na’iy bi-al-nafs wa imsāk al-ʿaṣā min an-niṣf (2022), “Al-Quds al-ʿarabī”, 19.03.2022, https://www.alquds.co.uk (26.04.2023).

Nizameddin T. (2008), Squaring the Middle East Triangle in Lebanon: Russia and the Iran-Syria-Hezbollah Nexus, “The Slavonic and East European Review”, Vol. 86, No. 3. DOI: https://doi.org/10.1353/see.2008.0125

Rabie H. (2022), Tourism: Unwanted in Europe, Russians more than welcome in Egypt, “The Africa Report”, 20.09.2022, https://www.theafricareport.com/242845/tourism-unwanted-in-europe-russians-more-than-welcome-in-egypt/ (26.04.2023).

Ramani S. (2022) How has the Ukraine war affected Russia’s ties with Libya and Sudan?, “Middle East Institute”, 25.04.2022, https://www.mei.edu/publications/how-has-ukraine-war-affected-russias-ties-libya-and-sudan (15.04.2023).

Safīrat as-suʿūdiyya lada washinṭun tastaʿriḍu mawāqif bilādihā tijāh ukrāniyā mundhu al-ghazū ar-rūsiyi (2022), “CNN Arabic”, 20.10.2022, https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/10/20/saudi-amb-us-reveals-positions-ukraine (10.05.2023).

Saudi Arabia Considers New Oil Production Cuts Amid Shrinking Budget Deficits, “Council on Foreign Relations”, 15.11.2018, https://www.cfr.org/blog/saudi-arabia-considers-new-oil-production-cuts-amid-shrinking-budget-deficits (26.04.2023).

Saudi Crown Prince offers Ukraine mediation as he calls Putin, Zelensky (2022), “The Arab Weekly”, 04.03.2022, https://www.mei.edu/publications/jordan-walking-diplomatic-tightrope-russias-invasion-ukraine (26.04.2023).

Saudi Crown Prince supports reducing crisis escalation in call with Ukraine’s Zelenskiy – state news agency (2022), “Reuters”, 03.03.2022, https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-crown-prince-supports-reducing-crisis-escalation-call-with-ukraines-2022-03-03/ (10.05.2023).

Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Ending Ukraine Crisis, as Russian Federation Wields Veto (2022), “United Nations”, 25.02.2022, https://press.un.org/en/2022/sc14808.doc.htm (10.05.2023).

Al Sharif O. (2022), Jordan is walking a diplomatic tightrope on Russia’s invasion of Ukraine, “The Middle East Institute”, 05.04.2022, https://www.mei.edu/publications/jordan-walking-diplomatic-tightrope-russias-invasion-ukraine (03.05.2023).

Siwiec P. (2008) Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego, Kraków.

Al-Urdun yadʿū aṭrāf al-azma ar-rūsiyya al-ukrāniyya ila ḍabṭ an-nafs (2022), “Anadolu Agency”, 24.02.2022, https://www.aa.com.tr/ar//2512857 (10.05.2023).

Wizārat al-khārijiyya tadʿū ar-raʿāyā al-jazā’iriyyin bi-ukrāniyā ila at-tawāṣul maʿa sifārat al-jazā’ir bi-kiyaf (2022), “Idhāʿat al-jazā’iriyya”, 26.02.2022, https://news.radioalgerie.dz/ar/node/5396 (10.05.2023).

Yemeni-Houthi leader: Ukraine at war because it is led by a Jew (2022), “The Jerusalem Post”, 21.03.2022, https://www.jpost.com/international/article-701867 (10.05.2023).

Yemen’s Houthi rebels declare support for Russia’s Ukraine annexation (2022), “The New Arab”, 22.02.2022, https://www.newarab.com/news/yemen-houthi-rebels-declare-support-russia-over-ukraine (10.05.2023).