Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego. Uwarunkowania funkcjonowania państwa i polityki gospodarczej
PDF (English)

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo ekonomiczne
zagrożenia ekonomiczne
polityka gospodarcza
funkcjonowanie państwa
Polska

Jak cytować

Jaźwiński, I. (2023). Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego. Uwarunkowania funkcjonowania państwa i polityki gospodarczej. Przegląd Strategiczny, (16), 77–88. https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.6

Abstrakt

Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego oddziałują na bezpieczeństwo narodowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego z uwzględnieniem wybranych uwarunkowań funkcjonowania państwa i polityki gospodarczej. W kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego ważną kwestią jest odpowiednie uwzględnianie zagro żeń dla tego bezpieczeństwa. W pracy wykorzystano różne metody badawcze, w tym metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz metodę analizy i syntezy. Rozpatrując zagadnienia bezpieczeństwa ekonomicznego warto również analizować zagrożenia dla tego bezpieczeństwa. W teorii i praktyce mogą być uwzględniane różne aspekty i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego. W procesie identyfikacji i oceny zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego należy korzystać z wielu wskaźników ekonomicznych i społecznych. Na bezpieczeństwo Polski wpływają rożne zagrożenia ekonomiczne, w tym związane z sytuacją międzynarodową.

https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.6
PDF (English)

Bibliografia

Bulatova O., Trofymenko M., Karpenko O., Fedorov E. (2020), The External Component of National Economic Security, “Przegląd Strategiczny”, (13): 425–437. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.26

Chentukov Y., Marena T., Zakharova O. (2021), Debt Security of CEE Countries: Actual Approaches and Methods of Evaluation, “Przegląd Strategiczny”, (14): 75–91. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.5

Donaj Ł. (2012), Energy Security – in a Clinch between Politics and Business. Chosen Alternative Energy Solutions, “Przegląd Strategiczny”, (2): 41–52. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2012.2.4

Economic Security Assessment (2020), U.S. Department of Homeland Security, Office of Strategy, Policy and Plans, Office of Trade and Economic Security.

Eurostat (2023), https://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-imbalances-procedure (20.04.2023).

Ficoń K. (2013), Bezpieczeństwo jako systemowa kategoria ontologiczna, “Kwartalnik Bellona”, 672 (1): 9–28.

Hnatenko V. (2020), Economic Security in the State National Security System, “Krakowskie Studia Małopolskie”, 3(27): 96–105. DOI: https://doi.org/10.15804/ksm20200307

Jaźwiński I. (2020), Bezpieczeństwo ekonomiczne regionów w polityce społeczno-gospodarczej państwa, “Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, (4): 73–85. DOI: https://doi.org/10.31743/ppe.9943

Jaźwiński I. (2014), Economic Security Policy as a Foundation of State Functioning, “Przegląd Strategiczny”, (7): 387–399. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.28

Jaźwiński I. (2013), Polish Economic Security, in: Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, eds. S. Wojciechowski, A. Potyrała, Logos, Berlin.

Jaźwiński I. (2011), Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Wybrane aspekty, „Przegląd Strategiczny”, (1): 59–70. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.5

Karwowski J., Biegun K. (2022), Macroeconomic Imbalance Procedure jako system wczesnego ostrzegania w Unii Europejskiej, in: Procesy konwergencji i dywergencji w Europie. Monografia jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Borowcowi, (eds.) E. Pancer-Cybulska, B. Baran, E. Szostak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. DOI: https://doi.org/10.15611/2022.15.2.05

Limański A., Grzywna Z., Drabik I. (2013), The Impact of Non-military Threats to Economic Security, in: The Economic Security of Business Transactions Management in Business, (eds.) K. Raczkowski, F. Schneider, Chartridge Books Oxford, Oxford.

National Security Strategy of the Republic of Poland (2020), President of the Republic of Poland, Warsaw.

Orlov V., Bukhtiarova A., Marczuk M., Heyenko M. (2021), International Economic and Social Determinants of the State Economic Security: A Causal Analysis, “Problems and Perspectives in Management”, 19(4): 301–310. DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.19(4).2021.24

Raczkowski K. (2012), Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku, in: Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, (ed.) K. Raczkowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Ronis S. R. (2011), Conclusion, in: Economic Security: Neglected Dimension of National Security?, (ed.) S. R. Ronis, National Defense University Press, Washington, D.C. DOI: https://doi.org/10.21236/ADA585192

Senkus P. (2013), Business Process Management as a Way to Achieve National Economic Security, in: The Economic Security of Business Transactions Management in Business, (eds.) K. Raczkowski, F. Schneider, Chartridge Books Oxford, Oxford.

Slany A. (2004), Stosowana polityka gospodarcza, Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu, Wrocław.

Stachowiak Z. (1994), Bezpieczeństwo ekonomiczne, in: Ekonomika obrony, (ed.) W. Stankiewicz, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.

Stańczyk K. (2020), Poland’s Economic Security in the Context of Globalisation Processes, “Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series”, 145: 445–457. DOI: https://doi.org/10.29119/1641-3466.2020.145.33

Statistical Annex of Alert Mechanism Report 2023 (2022), European Commission, Eurostat, Strasbourg.

The Global Risks Report (2023), 18th Edition, World Economic Forum, Cologny/Geneva, Switzerland.

Wrzosek M. (2013), Zagrożenia ekonomiczne a bezpieczeństwo Europy, “Kwartalnik Bellona”, 672(1): 29–49.

Żukrowska K. (2013), Systematization of Risk in Internal and International Markets, in: The Economic Security of Business Transactions Management in Business, (eds.) K. Raczkowski, F. Schneider, Chartridge Books Oxford, Oxford.