Konflikty międzyklanowe i długa droga do budowania państwa w Somalii – skutki wewnętrzne i międzynarodowe
PDF (English)

Słowa kluczowe

Somalia
klan
konflikt
organizacja międzynarodowa
proces pokojowy
niestabilność państwa

Jak cytować

Gemechu, D. K. (2023). Konflikty międzyklanowe i długa droga do budowania państwa w Somalii – skutki wewnętrzne i międzynarodowe. Przegląd Strategiczny, (16), 167–179. https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.12

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest zbadanie i analiza konfliktu międzyklanowego i jego konsekwencji, a także roli organizacji subregionalnych i międzynarodowych, takich jak Unia Afrykańska, w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu pokoju w Somalii. W porównaniu z różnymi regionami Afryki, Róg Afryki był i jest regionem najbardziej dotkniętym konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W tym regionie Somalia borykała się nie tylko z problemami klanowymi, ale także cierpiała z powodu rządów dyktatorskich. Hipoteza badawcza artykułu stwierdza, że tradycyjne struktury społeczne, na które składa się tożsamość klanowa i podklanowa, są głównymi czynnikami konfliktu, a inicjatywy pokojowe społeczności międzynarodowej nie przyniosły trwałego pokoju w Somalii. Pytania badawcze obejmują: Jakie są podstawowe przyczyny konfliktu somalijskiego? Jakie są skutki zaangażowania organizacji regionalnych i międzynarodowych w rozwiązywaniu konfliktów w Somalii? Dlaczego Somalijczycy, mimo że są najbardziej jednorodną grupą etniczną w Afryce, stoczyli jedną z najdłuższych wojen domowych w Somalii? Konflikt w Somalii, który zaczął się po upadku rządu centralnego w 1991 r., doprowadził do biedy i nędzy mieszkańców. Wśród państw Rogu Afryki Somalia okazała się jednym z najbardziej dotkniętych niestabilnością, kryzysami humanitarnymi i politycznymi. W artykule podjęto próbę zbadania głównych problemów, z jakimi borykała się Somalia po zakończeniu „zimnej wojny”, konsekwencji konfliktu oraz innych kwestii związanych z problemami społecznymi i politycznymi. Badania opierają się głównie na jakościowej metodzie analizy zbieranych danych.

https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.12
PDF (English)

Bibliografia

Abdi M. A. (2010), Conflict resolution and nation-building in Somalia, ETD Collection for AUC Robert W. Woodruff Library, Paper 192.

ACCORD (2009), Clans in Somali, https://www.refworld.org/pdfid/4b29f5e82.pdf (19 06.2022).

Adam H. M., in. I. M. Lewis (ed.) (1983), Nationalism and Self Determination in the Horn of Africa, Ithaka press, London.

Adetula V. A. O. (2015), African Conflicts, Development and Regional Organisations in the Post-Cold War International System, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala.

Anglès J. Z. (2023), Africa 101 last tribes, https://www.101lasttribes.com/tribes/somalis.html (24.10.2023).

Apthorpe R., Kettel H., Salih M., Wood A. (1995), What a Relief for the Horn, Evaluation of Swedish Support to Emergency Relief in the Horn of Africa (Evaluation Report No. 32), https://cdn.sida.se/publications/files/-what-relief-for-the-horn---sida-supported-emergency-operations-in-ethiopia-eritrea-southern-sudan-somalia-and-djibouti.pdf (08.03.2022).

Brown J. S. (1994), The United States Army in Somalia 1992–1994, https://history.army.mil/html/books/070/70-81-1/cmhPub_70-81-1.pdf (03.06.2022).

Cassanelli L. V., Johnson J. W. (1979), Northeast African Studies, “African Studies Centre, Michigan State University”, Vol. 1, No. 1.

Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, 12 August 1949.

Cunh P. B. (2013), Somalia as a Market For Private Military and Security Companies: Definitions, Agents and Services, in: State and Societal Challenges in the Horn of Africa: Conflict and processes of state formation, reconfiguration and disintegration, Center of African Studies (CEA)/ISCTE-IUL, University Institute of Lisbon, Lisbon: 79.

Dersso S. A. (2009), The Somalia Conflict Implications for peacemaking and peacekeeping efforts, https://www.files.ethz.ch/isn/105908/P198.pdf (20.06.2022).

Elmi A. A. (2010), Understanding the Somalia Conflagration, Identity, Political Islam and Peacebuilding, Pluto Press.

EUAA (2023), The role of clans in Somalia, https://euaa.europa.eu/country-guidance-somalia-2023/role-clans-somalia (24.10.2023). DOI: https://doi.org/10.5089/9798400255809.002

Exit of AMISOM: Consolidating Gains and Charting New Trajectories in the African Union Presence in Somalia (2022), https://amisom-au.org/2022/02/exit-of-amisom-consolidating-gains-and-charting-new-trajectories-in-the-african-union-presence-in-somalia/ (07.02.2022).

Gibaja A. F. (2010), Living in the Wrong Neighbourhood: State Failure and its Implications for Neighbouring Countries, Cases from Liberia and Afghanistan, Institut Català Internacional per la Pau, Barcelona.

Healy S. (2009), Peacemaking In the Midst of War: An Assessment of Igad’s Contribution to Regional Security, Royal Institute of International Affairs November: 1. https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-humanitarian-bulletin-february-2022 (09.03.2022).

Johnson P. (2009), A History of Mediation in Somalia since 1988, https://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2009/05/2009_Som_Interpeace_A_History_Of_Mediation_In_Somalila_Since_1988_EN.pdf, 2009 (2.02.2022).

Kenning D. (2011), Somalia and Somaliland: The two-edged sword of International intervention, “Federal Governance”, Vol. 8, No. 2. DOI: https://doi.org/10.24908/fg.v8i2.4378

Kursow A. M. (1992), The Genecis of the Somali Civil War: A New Perspective: 183.

Kusow A. M. (1994), The Genesis of the Somali Civil War: A New Perspective, “Northeast African Studies, New Series”, Vol. 1, No. 1. DOI: https://doi.org/10.1353/nas.1994.0004

Lofland V. J. (1992), Somalia: U.S. Intervention and Operation Restore Hope, https://universityofleeds.github.io/philtaylorpapers/pmt/exhibits/2173/somalia1.pdf.

Loubser H. M. (2012), The International Response to State Failure: The Case of Somalia, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.925.9642&rep=rep1&type=pdf (07.02.2022).

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I, 2), 8 June 1977.

Prunier G. (1995), Somalia: Civil War, Intervention and Withdrawal 1990–1995, WRITENET, 1 July 1995, https://www.refworld.org/docid/3ae6a6c98.html (10.02.2022).

Rotberg R. I., The Failure and Collapse of Nation-States Breakdown, Prevention, and Repair http://assets.press.princeton.edu/chapters/s7666.pdf (10.05.2022).

Samatar A. I. (2022), Somalia’s election raises more questions than answers, https://theconversation.com/somalias-election-raises-more-questions-than-answers-18383 (5.06.2022).

Somali Civil War (2022), OWP, https://theowp.org/crisis_index/somali-civil-war/ (27.06.2022).

Somalia Country Statement: Addressing Migrant Smuggling and Human Trafficking in East Africa (2017), September, file:///C:/Users/Admin/Desktop/SOMSOm/SOMALIA%20S.%20SUDAN/STA%C5%BB%20ADDIS%20ABEBA%20UNIVERSITY%20DEGEFE/AMMi%20-%20Country%20Report%20-%20Somalia%20(1).pdf (03.06.2022).

Somalia Crisis Response Plan (2022), https://crisisresponse.iom.int/response/somalia-crisis-response-plan-2022 (15.06.2022).

Somalia Elects a New President, https://foreignpolicy.com/2022/05/18/somalia-president-election-mohamud-farmaajo.

Somalia Humanitarian Bulletin (2022), February.

Somalia Humanitarian Needs Overview (2021), https://reliefweb.int/report/somalia/2021-somalia-humanitarian-needs-overview (08.03.2022).

Somalia is still fragile: what the new African Union mission can do to help stabilise it, https://theconversation.com/somalia-is-still-fragile-what-the-new-african-union-mission-can-do-to-help-stabilise-it-180430.

Somalia, UNISOM I (1992), https://peacekeeping.un.org/mission/past/unosom1backgr2.html.

The International Response to State Failure: The Case of Somalia, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.925.9642&rep=rep1&type=pdf (15.04.2022).

UNHCR Somalia (2004), Genealogical Table of Somali Clans, https://www.ecoi.net/en/file/local/1413573/bsvec1_unhcr2000.pdf (22.10.2023).

UNOSOM I, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unosom2backgr2.html.

Watchlist (2022), Crisis in Somalia: Aid workers hampered as needs rise, https://www.rescue.org/article/crisis-somalia-aid-workers-hampered-needs-rise (25.06. 2022).

Vanderpool R. (2022), Looking Back: Operation RESTORE HOPE – OSI Operations in Somalia, https://www.osi.af.mil/News/Features/Display/Article/3252629/looking-back-operation-restore-hope-osi-operations-in-somalia/ (08.03.2022).