Postawa państw Kaukazu Południowego wobec pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę
PDF (English)

Słowa kluczowe

2022
Armenia
Azerbejdżan
Gruzja
wojna w Ukrainie

Jak cytować

Kardaś, J. (2023). Postawa państw Kaukazu Południowego wobec pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Przegląd Strategiczny, (16), 333–344. https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.24

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma odpowiedzieć nie tylko na pytanie, jak wyglądała reakcja państw Kaukazu Południowego na agresję Rosji na Ukrainę, ale też wskazać, jak obecnie kształtują się stosunki międzynarodowe na obszarze Kaukazu Południowego oraz jakie są główne cele polityk zagranicznych Armenii, Azerbejdżanu oraz Gruzji. Na potrzeby artykułu stworzona została hipoteza badawcza, zakładająca, że obecnie żadne z państw Kaukazu Południowego nie jest już realnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej na Kaukazie Południowym, ponieważ po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, ani Armenia, ani Azerbejdżan, ani Gruzja nie zdecydowały się na podjęcie działań, które wprost uderzałyby w interesy rosyjskie i które jednocześnie byłyby zbieżne z polityką Zachodu. Dokonując weryfikacji hipotezy badawczej, która została postawiona we Wstępie niniejszego tekstu, należy stwierdzić, że jest ona prawdziwa. Patrząc na działania wszystkich trzech państw z obszaru Kaukazu Południowego trudno dostrzec, aby któreś z nich otwarcie poparło na płaszczyźnie politycznej i militarnej Ukrainę. Żadne z nich nie dołączyło również do sankcji nakładanych przez Zachód na agresora. W artykule posłużono się głównie metodą decyzyjną, komparatystyczną oraz jedną z metod ogólnologicznych, czyli analizą.

https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.24
PDF (English)

Bibliografia

Avetisyan A. (2022), Armenia stands alone in support for Russia in Council of Europe, https://oc-media.org/armenia-stands-alone-in-support-for-russia-in-council-of-europe/ (16.02.2023).

Benedyczak J. (2018), Wybory parlamentarne w Armenii: Polityczna (r)ewolucja i nadzieja zmian, https://www.pism.pl/publikacje/Wybory_parlamentarne_w_Armenii_Polityczna_rewolucja_i_nadzieja_zmian (16.02.2023).

Demedziuk S. (2017), Kierunki gruzińskiej polityki zagranicznej po wojnie rosyjsko-gruzińskiej w 2008 r., in: Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku. Wybrane aspekty, (eds.) K. Czornik, T. Okraska, M. Szynol, Katowice.

Dickinson P. (2020), Is Saakashvili the right choice for Ukraine?, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/is-saakashvili-the-right-choice-for-ukraine/ (15.02.2023).

Fedorowicz K. (2017), Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991–2016, Poznań.

Gabritchidze N. (2022), With sanctions, Ukraine-Georgia relations hit a new low, https://eurasianet.org/with-sanctions-ukraine-georgia-relations-hit-a-new-low (15.02.2023).

Giragosian R. (2022), Assessing Russian power and influence in Armenia, https://www.4freerussia.org/assessing-russian-power-and-influence-in-armenia/ (15.02.2023).

Glantz M. (2022), Amid Ukraine War, Armenia and Azerbaijan Fighting Risks Broader Conflict, https://www.usip.org/publications/2022/09/amid-ukraine-war-armenia-and-azerbaijan-fighting-risks-broader-conflict (15.02.2023).

Górecki W. (2022a), Eskalacja napięcia w Górskim Karabachu, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-03-28/eskalacja-napiecia-w-gorskim-karabachu (15.02.2023).

Górecki W. (2022b), Zjeść ciastko i mieć ciastko. Gruzja wobec wojny na Ukrainie i integracji z Zachodem, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-06-07/zjesc-ciastko-i-miec-ciastko-gruzja-wobec-wojny-na-ukrainie-i (15.02.2023).

Górecki W., Chudziak M. (2021), (Pan)turecki Kaukaz. Sojusz Baku–Ankara i jego znaczenie regionalne, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2021-02-01/pan-turecki-kaukaz-sojusz-baku-ankara-i-jego-znaczenie (22.02.2023).

Górecki W., Strachota K. (2021), Kaukaz rozregulowany. Region w rocznicę zakończenia drugiej wojny karabaskiej, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2021-11-26/kaukaz-rozregulowany-region-w-rocznice-zakonczenia-drugiej (15.02.2023).

Górzyński O. (2022), Zgromadzenie Ogólne ONZ potępiło Rosję ws. aneksji ukraińskich terytoriów, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8567534,onz-zgromadzenie-ogolne-potepilo-rosje-aneksja-ukrainskie-terytoria.html (16.02.2023).

Grodzki R. (2009), Wojna gruzińsko-rosyjska 2008. Przyczyny – przebieg – skutki, Zakrzewo.

Gruzja: Saakaszwili skazany na sześć lat więzienia. Miał zlecić pobicie opozycyjnego polityka (2018), https://www.rp.pl/polityka/art1873491-gruzja-saakaszwili-skazany-na-szesc-lat-wiezienia-mial-zlecic-pobicie-opozycyjnego-polityka (15.02.2023).

Gruzja nie zwróci Ukrainie systemów Buk. Resort obrony: Nie były przekazane za darmo (2023), https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37750421-gruzja-nie-zwroci-ukrainie-systemow-buk-resort-obrony-nie-byly-przekazane-za-darmo (15.02.2023).

Jagielski W. (2022a), Dlaczego Armenia milczy w sprawie wojny w Ukrainie, https://www.tygodnikpowszechny.pl/dlaczego-armenia-milczy-w-sprawie-wojny-w-ukrainie-172177 (16.02.2023).

Jagielski W. (2022b), Wojna w Ukrainie. Azerbejdżan zakładnikiem Kremla, https://www.tygodnikpowszechny.pl/wojna-w-ukrainie-azerbejdzan-zakladnikiem-kremla-172428 (15.02.2023).

Krzysztan B. (2022a), Wojna w Ukrainie a Kaukaz Południowy. Ormiańskie zawieszenie, https://new.org.pl/2213,ormianie_a_wojna_w_ukrainie.html (16.02.2023).

Krzysztan B. (2022b), Wojna w Ukrainie a Kaukaz Południowy. Nie drażnić Moskwy, wspierać Ukrainę. Azerbejdżan w sieci układów, https://new.org.pl/2236,krzysztan_wojna_w_ukrainie_kaukaz_poludniowy.html (15.02.2023).

Kuzio T. (2020), Ukraine can learn from Azerbaijan’s recent victory, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-can-learn-from-azerbaijans-recent-victory/ (16.02.2023).

Laruelle M. (2022), Russia at War and the Islamic World, https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/russia-war-and-islamic-world (14.02.2023).

Legieć A. (2022a), Perspektywy konfliktu o Górski Karabach, https://www.pism.pl/publikacje/perspektywy-konfliktu-o-gorski-karabach (15.02.2023).

Legieć A. (2022b), Perspektywy polityki zagranicznej Gruzji, https://www.pism.pl/publikacje/perspektywy-polityki-zagranicznej-gruzji (14.02.2023).

Legieć A. (2019), Perspektywy rozwiązania konfliktu o Górski Karabach, https://www.pism.pl/publikacje/Perspektywy_rozwiazania_konfliktu_o_Gorski_Karabach_ (16.02.2023).

Maisaia V. (2022), Georgia on the margins of the Russian war in Ukraine, https://neweasterneurope.eu/2022/03/13/georgia-on-the-margins-of-the-russian-war-in-ukraine/ (17.02.2023).

Ochman K. (2022), Azerbejdżan wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę, https://kierunekkaukaz.pl/2022/06/19/azerbejdzan-wobec-rosyjskiej-inwazji-na-ukraine/ (15.02.2023).

Ossowski H. (2022), Rosja zawieszona w Radzie Europy. Jest decyzja, https://wiadomosci.wp.pl/rada-europy-zawiesza-czlonkostwo-rosji-niedlugo-finalna-decyzja-6741201256172512a (16.02.2023).

Parliamentary Elections (2020), https://www.csis.org/programs/europe-russia-and-eurasia-program/projects/european-election-watch/2020-elections/georgia (15.02.2023).

Raś M., Włodkowska-Bagan A. (2018), Bezpieczeństwo obszaru WNP, in: Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, (ed.) R. Zięba, Warszawa.

Rukhadze V. (2015), Are Georgian-Ukrainian Bilateral Relations Deteriorating?, https://jamestown.org/program/are-georgian-ukrainian-bilateral-relations-deteriorating/ (15.02.2023).

Russian War Report: Ukraine accuses Georgia of allowing Russian smuggling through its territory (2022), https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/russian-war-report-ukraine-accuses-georgia-of-allowing-russia-to-smuggle-but-lacks-evidence/ (16.02.2023).

Siwiec O., Baluk W. (2007), Republika Azerbejdżanu, in: Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, (eds.) W. Baluk, A. Czajowski, Wrocław.

Wilk A., Domańska M. (2022), Rosyjski atak na Ukrainę (24 lutego, godz. 9.00), https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-02-24/rosyjski-atak-na-ukraine-24-lutego-godz-900 (16.02.2023).

Władimir Putin i prezydent Azerbejdżanu podpisali w Moskwie deklarację o współpracy sojuszniczej (2022), https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1088161%2Cwladimir-putin-i-prezydent-azerbejdzanu-podpisali-w-moskwie-deklaracje-o (15.02.2023).