Stany Zjednoczone wobec aspiracji Ukrainy do członkostwa w NATO
PDF (English)

Słowa kluczowe

członkostwo w NATO
Ukraina
Stany Zjednoczone
Rosja
wojna w Ukrainie

Jak cytować

Jureńczyk, Łukasz. (2023). Stany Zjednoczone wobec aspiracji Ukrainy do członkostwa w NATO. Przegląd Strategiczny, (16), 49–62. https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.4

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza i ocena postawy Stanów Zjednoczonych wobec aspiracji Ukrainy członkostwa w NATO po zimnej wojnie. Szczególna uwaga poświęcona została okresowi po wybuchu wojny w 2022 roku. Główny problem badawczy stanowią następujące pytania: Jaką rolę odgrywa Ukraina w geostrategicznej rywalizacji USA–Rosja po zimnej wojnie? Czy Stany Zjednoczone były zdeterminowane i konsekwentne w poparciu ukraińskich aspiracji członkostwa w NATO po zimnej wojnie? Czy wybuch wojny w Ukrainie w 2022 roku wpłynął na postawę USA wobec ukraińskich aspiracji członkostwa w NATO? Stany Zjednoczone popierały politykę „otwartych drzwi” NATO, w tym możliwość wstąpienia do Sojuszu państw postsowieckich, włącznie z Ukrainą. Czynniki międzynarodowe i sytuacja w Ukrainie powodowały jednak, że USA nie były zdeterminowane do finalizacji tego procesu, a podejście poszczególnych administracji amerykańskich wobec tej kwestii ulegało wahaniom. Wybuch wojny w Ukrainie w 2022 roku spowodował, że USA odłożyło kwestię ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO na okres powojenny. Podczas badań przeprowadzono wywiady z ekspertami i naukowcami z ośrodków badawczych z Waszyngtonu i Nowego Jorku. Skorzystano również z metody analizy źródeł tekstowych.

https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.4
PDF (English)

Bibliografia

Bandeira L. A. M. (2017), The Second Cold War. Geopolitics and the Strategic Dimensions of the USA, New York.

Betts R. K. (2022), Interview given to the author, Columbia University, New York.

Biddle S. (2022), Interview given to the author, Columbia University, New York.

Bouchet N. (2015), Democracy Promotion as US Foreign Policy. Bill Clinton and democratic enlargement, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203745236

Burns W. J., The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal, New York.

Cameron F. (2005), US Foreign Policy after the Cold War. Global hegemon or reluctant sheriff? Second edition, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203006573

Cecire M. H. (2022), It’s Time to Throw NATO’s Door Wide Open, 23.07.2022, https://foreignpolicy.com/2022/08/23/nato-membership-expansion-ukraine-georgia-russia-war/ (18.11.2022).

David S. (2016), Obama: the reluctant realist, in: US Foreign Policy and Global Standing in the 21st Century. Realities and perceptions, (eds.) E. Inbar, J. Rynhold, New York.

Dumbrell J. (2009), Clinton’s Foreign Policy. Between the Bushes, 1992–2000, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203007891

Edmondson C. (2022), Zelensky delivers an emotional plea to Congress: ‘I call on you to do more’, 16.03.2022, https://www.nytimes.com/live/2022/03/16/world/ukraine-russia-war#ukraine-president-zelensky-congress-speech (18.11.2022).

Foliente R. (2008), Ukrainians complete mission in Iraq, 11.12.2008, https://www.army.mil/article/15056/ukrainians_complete_mission_in_iraq (12.11.2022).

Ganga P. (2022), Interview given to the author, Columbia University, New York.

Gardner H. (2016), American Global Strategy and the “War On Terrorism”, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315262871

George J. (2022), Interview given to the author, Columbia University, New York.

Goldgeier J. (2022), Interview given to the author, American University, Washington D.C.

Haesebrouck T., Taghon S., Van Coppenolle H. (2022), The War in Ukraine, Gent.

Hallams E. (2010), The United States and NATO since 9/11. The transatlantic alliance renewed, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203865224

Hansen B., Toft P., Wivel A. (2009), Security Strategies and American World Order. Lost power, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203888612

Kitchen N. (2017), Ending ‘permanent war’: security and economy under Obama, in: The Obama Doctrine. A legacy of continuity in US foreign policy?, (eds.) M. Bentley, J. Holland, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315731346-2

Kotoulas I. E., Pusztai W. (2022), Geopolitics of the War in Ukraine, Athens.

Kudelia S., Kasianov G. (2021), Ukraine’s Political Development after Independence, in: From “the Ukraine” to Ukraine A Contemporary History, 1991–2021, (eds.) M. Minakov, G. Kasianov, M. Rojansky, Stuttgart.

Lebovic J. H. (2022), Interview given to the author, George Washington University, Washington D.C.

Locoman E. (2022), What’s Next for Ukraine’s (and its Neighbors’) Domestic and Foreign Policy?, 7.06.2022, https://www.fpri.org/article/2022/06/whats-next-for-ukraines-and-its-neighbors-domestic-and-foreign-policy/ (18.11.2022).

Mallick P. (2022), Russia-Ukraine-Conundrum, New Delhi.

Marshall A., Rofe J. S., An aborted special relationship: US–Russia relations in the post-Cold War world: 1989–2007, in: America’s ‘Special Relationships’. Foreign and domestic aspects of the politics of alliance, (eds.) J. Dumbrell, A. R. Schäfer, New York.

Masters J. (2022), Why NATO Has Become a Flash Point With Russia in Ukraine, 20.01.2022, https://www.cfr.org/backgrounder/why-nato-has-become-flash-point-russia-ukraine (18.11.2022).

Minakov M., Rojansky M. (2021), Democracy in Ukraine, in: From “the Ukraine” to Ukraine. A Contemporary History, 1991–2021, (eds.) M. Minakov, G. Kasianov, M. Rojansky, Stuttgart.

Morcos P. (2022), Interview given to the author, Center for Strategic and International Studies, Washington D.C.

NATO (2008), Bucharest Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008, 3.04.2008, https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm (10.11.2022).

NATO (2022a), Relations with Ukraine, 28.10.2022, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_37750.htm (12.11.2022).

NATO (2022b), NATO 2022 Strategic Concept, 30.06.2022, https://www.nato.int/strategic-concept/ (10.11.2022).

NATO (2023), Vilnius Summit Communiqué Issued by NATO Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Vilnius 11 July 2023, 11.07.2023, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_217320.htm (9.11.2023).

Ozili P. K. (2022), Global economic consequence of Russian invasion of Ukraine, “SSRN Electronic Journal”. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4064770

Pifer S. (2022), Interview given to the author, Brookings Institution, Washington D.C.

Polyakova A., Lucas E., Lo B., Lamond J., Speranza L. (2022), What Does Europe Look Like 3–7 Years After Russia’s War in Ukraine?, 24.05.2022, https://cepa.org/comprehensive-reports/what-does-europe-look-like-3-7-years-after-russias-war-in-ukraine/ (18.11.2022).

President of Ukraine (2020), УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №392/2020, 14.06.2020, https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (10.11.2022).

Reuters (2022), Timeline: The events leading up to Russia’s invasion of Ukraine, 1.03.2022, https://www.reuters.com/world/europe/events-leading-up-russias-invasion-ukraine-2022-02-28/ (18.11.2022).

Roberts C. (2022), Interview given to the author, Columbia University, New York.

Seldin J. (2022), Ukraine Eyes Fast-Tracked NATO Membership; US Pushes Back, 30.09.2022, https://www.voanews.com/a/ukraine-pushes-for-fast-tracked-nato-membership-us-pushes-back-/6770904.html (18.11.2022).

The White House (2021), Joint Statement on the U.S.-Ukraine Strategic Partnership, 1.09.2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/01/joint-statement-on-the-u-s-ukraine-strategic-partnership/ (10.11.2022).

The White House (2022), Remarks by President Biden on Russia’s Unprovoked and Unjustified Attack on Ukraine, 24.02.2022, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/24/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/ (10.11.2022).

Toje A. (2008), America, the EU and Strategic Culture. Renegotiating the transatlantic bargain, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203929704

U.S. Department of State (1997), Minimum Requirements for NATO Membership, 30.06.1997, https://1997-2001.state.gov/regions/eur/fs_members.html (10.11.2022).

U.S. Department of State (2022a), U.S. Security Cooperation with Ukraine, 8.10.2022, https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine/ (12.11.2022).

U.S. Department of State (2022b), U.S.-Ukraine Charter on Strategic Partnership, 10.11.2021, https://www.state.gov/u-s-ukraine-charter-on-strategic-partnership/ (10.11.2022).

Van Apeldoorn B., De Graaff N. (2016), American Grand Strategy and Corporate Elite Networks. The Open Door since the end of the Cold War, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203745304

Wang Ch. (2016), Obama’s Challenge to China. The Pivot to Asia, New York.

Widmaier W. W. (2015), Presidential Rhetoric from Wilson to Obama. Constructing crises, fast and slow, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315763033

Wong E., Jakes L. (2022), NATO Won’t Let Ukraine Join Soon. Here’s Why, 13.01.2022, https://www.nytimes.com/2022/01/13/us/politics/nato-ukraine.html (18.11.2022).

Youngs R. (2022), Ukraine’s EU Membership and the Geostrategy of Democratic Self-Preservation, 1.04.2022, https://carnegieeurope.eu/2022/04/01/ukraine-s-eu-membership-and-geostrategy-of-democratic-self-preservation-pub-86771 (18.11.2022).

Zakaria F. (2012), The rise of the rest, in: Debating a Post-American World. What lies ahead?, (eds.) S. Clark, S. Hoque, New York.