ON THE NATURE OF THE INTERNATIONAL SYSTEM
PDF (English)

Słowa kluczowe

international system
cybernetics
realism
complexity

Jak cytować

BARANOWSKI, P. (2018). ON THE NATURE OF THE INTERNATIONAL SYSTEM. Przegląd Strategiczny, (11), 45–57. https://doi.org/10.14746/ps.2018.1.4

Abstrakt

Author discussed various theoretical difficulties connected with the concept and dynamics of international system. He claims that many misunderstandings in political science, including inaccurate predictions as well as real-time-analysis, are caused by lack of precise theory of international systems within international relations as well as failure to adapt some concepts regarding systems from General System Theory, Cybernetics, Chaos Theory and Catastrophy Theory (or paradigm of complexity as a whole), that seem to be used with success in other disciplines like biology or physics. The author proposes five essential dimensions where structure of the system could be successfully measured. He argues that systemic approach based on various theories concerning complexity can lead to resolving some essential questions concerning the nature of the system with the most important one concerning mechanisms at various levels of the system, need to be answered.

https://doi.org/10.14746/ps.2018.1.4
PDF (English)

Bibliografia

Ashby R. (1961), Wstęp do cybernetyki, PWN, Warszawa.

Baranowski P. (2016), Rewizja ładu w globalnym systemie międzynarodowym a polityka USA w Azji Środkowej, in: R. Fiedler, T. Wallas, Unia Europejska wobec Azji Centralnej, Poznań.

Bertalanaffy von L. (1984), Ogólna teoria systemów: podstawy, rozwój, zastosowania, przekład E. Woydyłło-Woźniak, PWN, Warszawa.

Burton J. (1965), International Relations. A General Theory, Cambridge.

Campbell Biology Tenth Edition (2017), Poznań.

Czaputowicz J. (2012), System międzynarodowy jako poziom analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych, in: Poziom analizy stosunków międzynarodowych, eds. E. Haliżak, M. Pietraś, Lublin.

Donaj Ł. (2017), Teoria szarych systemów a prognozowanie w naukach społecznych. Przyczynek do dyskusji, „Przegląd Strategiczny”, No. 10.

Falconer K. (2003), Fractal Geometry, Methematical Foundations and Applications, Chichester.

Fiedler R. (2015), US Policy Towards Egypt versus other Entities, in: Transformation Process in Egypt After 2011 – The Causes, Their Course and International Response, eds. R. Fiedler, P. Osiewicz, Berlin.

Gałganek A. (1992), Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemoniczna, Poznań.

Gardocki S. (2012), Teoria systemów a poziom analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych, in: Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, eds. E. Haliżak, M. Pietraś, Lublin.

Gomółka Z. (1996), Elementy ogólnej teorii systemów, Szczecin.

Haliżak E. (2012), Poziom analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych, in: Poziom analizy stosunków międzynarodowych, eds. E. Haliżak, M. Pietraś, Lublin.

Heywood A. (2006), Politologia, Warszawa.

Kossecki J. (1981), Cybernetyka społeczna, Warszawa.

Kraus-Mozer B. (1992), Metodologiczne problemy wyjaśniania w nauce o polityce, Kraków.

Mazur M. (1966), Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, Warszawa.

Sułek M. (2004), Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa.

Wallerstein I. (2004), World-Systems Analysis. An Introduction, Durham.

Waltz K. (2010), Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa.

Wiener N. (1960), Cybernetyka i społeczeństwo, Warszawa.

Wiener. N. (1971), Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, Warszawa.