PRETEXTS AS THE MOTIVES FOR TRIGGERING ARMED CONFLICTS AND STATES PARTICIPATION
PDF (English)

Słowa kluczowe

pretexts
armed conflicts
states participation

Jak cytować

MALENDOWSKI, W. (2018). PRETEXTS AS THE MOTIVES FOR TRIGGERING ARMED CONFLICTS AND STATES PARTICIPATION. Przegląd Strategiczny, (11), 61–79. https://doi.org/10.14746/ps.2018.1.5

Abstrakt

The causes of armed conflicts are a subject of constant interest to the social sciences. This has resulted in many theories and findings regarding the selection of different criteria in determining conflict-triggering factors. In international practice, states decide to declare war citing reasons connected with the state or vital national interests. Sometimes, the true motivations for the use of force are hidden. The history of armed conflicts includes many cases of using contrived pretexts or outright lies to start a war. External circumstances which were beyond the control of the state starting the war and which did not depend on the state’s will and actions have beenused as pretexts. Some of the pretexts, however, were deliberately fabricated to justify and explain military operations. States taking advantage of pretexts to use force can be observed from the time of the Trojan War to the attack on Iraq in 2003. Among the countries using pretexts to start a war, the superpowers occupy the leading position – they claim higher purposes, despite the fact that there are no objective criteria upon which to establish their superiority over the conventions of morality and international law.

https://doi.org/10.14746/ps.2018.1.5
PDF (English)

Bibliografia

Annan A. K. (2000), “We the Peoples”. The Roll of the United Nations in the 32st Century, UN, New York.

Aneks VI. (2000), Rezolucja tonkińska, 7 sierpnia 1964 r., in: P. Ostaszewski, Wietnam. Najdłuższy konflikt powojennego świata 1945–1975, Warszawa.

Asprey B. R. (1975), War in Shadows. The Guerrilla in History, Vol. I, Garden City–New York.

Asprey B. R. (1975), War in Shadows. The Guerrilla in History, Vol. II, Garden City–New York.

Bell H. M. P. (2007), Przyczyny wybuchu II wojny światowej w Europie, Warszawa.

Bernaś F., Mikulska-Bernaś J. (1964), Najazd, Warszawa.

Borucki M. (2011), Wydarzenia, które wstrząsnęły światem 1945–2010, Warszawa.

Castelden R. (2008), Wydarzenia, które zmieniły losy świata, Warszawa.

Chulov H., Pidd H. (2011), Agent Fantasy, „Guardian News & Media”, 15.02.2011, “Forum”, 28.02–6.03.2011, No. 8.

CIA rewiduje raport o irackiej BMR (2005), „Stosunki Międzynarodowe”, No. 32–33.

Cieślak T. (1983), Historia Finlandii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Clinton B. (2004), Moje życie, Warszawa.

Cohen J., Salomon N. (2012), 30 – Years Anniversary: Tonking Gulf Lie Lannecheted Vietnam War, http//www/fair.org./index.php2 paper=2261 (23.03.2018).

Czarnecki B. (1961), Fall Weiss, Warszawa.

Czas wojny (2003), “Polska Zbrojna”, 23.03.2002, No. 12.

Czubiński A. (1999), Druga wojna światowa 1939–1945, Część I: Geneza konfliktu i działania wojenne do 1942 r., Poznań.

Epos z epoki brązu – wojna trojańska (2016), in: Tajemnice historii. Niewyjaśnione zagadki wszechczasów, Warszawa.

Gombrich H. E. (1999), Krótka historia świata, Warszawa.

Gordon L. I. (1950), Reviewing American History, New York.

Graves R. (1974), Mity greckie, Warszawa.

Grotius H. (1957), Trzy księgi o prawie wojny i pokoju, w których znajdują wyjaśnienie prawo natury i prawo narodów, a także główne zasady prawa publicznego. Księga druga, Warszawa.

Harris M. (1985), Krowy, świnie, wojny i czarownice. Zagadki kultury, Warszawa.

Historia drugiej wojny światowej 1939–1945, Vol. 4 (1979), (ed.) N. G. Andronikow. Warszawa.

Historia dyplomacji 1939–1945, Vol. IV. (1982), (eds.) A. A. Gromyko, I. N. Ziemskow, W. S. Siemienow, Warszawa.

Hoffman B. (2001), Oblicza terroryzmu, Warszawa.

Howard M. (1990), Wojna w dziejach Europy, Wrocław.

Iwanek J. (2013), Konflikt o Kanał Panamski, Warszawa.

Jaures J. (1970), Wybór pism, Warszawa.

Jones A. M. (2002), Historia USA, Gdańsk.

Kiedy umiera mocarstwo (2011), „Świat Wiedzy”, No. 2.

Kissinger H. (1996), Dyplomacja, Warszawa.

Kohn C. G. (1998), Encyklopedia wojen, Warszawa.

Larus J. (1965), From Collective Security to Preventive Diplomacy, New York–London–Sydney.

Łoś R. (2010), Wojna i konflikt zbrojny w teorii stosunków międzynarodowych, in: Współczesne konflikty zbrojne, (eds.) R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Warszawa.

Majewski J. (1972), Użycie sił zbrojnych USA. Teoria – praktyka. Użycie sił zbrojnych USA w świetle konstytucji i praktyki międzynarodowej, Warszawa.

Malendowski W. (1991), Konflikty zbrojne o niskiej intensywności (Low-Intensity Conflicts) – dysfunkcjonalny czynnik współczesnych stosunków międzynarodowych, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych”, No. 1–3.

Malendowski W. (2003), Nowa jakość konfliktów zbrojnych na przełomie XX i XXI wieku. Przyczyny – uwarunkowania – skutki, in: Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku. Analiza problemów i studia przypadków, (ed.) W. Malendowski, Wrocław.

Malendowski W. (2006), „Iracka Wolność” (Iraqi Freedom). Druga interwencja zbrojna w Zatoce Perskiej, in: Spory – konflikty zbrojne – terroryzm. Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych

stosunków międzynarodowych, (ed.) W. Malendowski, Poznań.

Mierieckow K. (1971), Pół wieku w mundurze, Warszawa.

Moczulski L. (1972), Wojna polska. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu–październiku 1939, Poznań.

Moczulski L. (2009), Wojna polska, Warszawa.

Nadolski K. (2015), Sześć tygodni piekła, „Świat Wiedzy”, No. 3.

Największe kłamstwa historii (2017), „Świat Wiedzy”, No. 1.

Nixon R. (absque nota), Nigdy więcej Wietnamu, Łódź.

Otto D. H. (2004), Leksykon błędów militarnych. Od bitwy pod Salaminą po wojnę z Irakiem, Warszawa.

Pakt nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, 25 lipca 1932 (1958), in: Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, Vol. II, (ed.) L. Gelberg, Warszawa.

Palmowski J. (1999), Słownik najnowszej historii świata 1900–2007, Warszawa.

Pipes D. (1998), Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, Warszawa.

Pióro T. (1987), Wojny czasu pokoju (1945–1990), „Sprawy Międzynarodowe”, No. 11.

Podhoretz N. (1991), Dlaczego byliśmy w Wietnamie?, Warszawa.

Proces japońskich przestępców wojennych. Materiały rozprawy sądowej w Chabarowsku przeciwko byłym wojskowym japońskiej armii o przygotowanie i użycie broni bakteriologicznej (1951), Warszawa.

Referat W. Mołotowa, 1 listopada 1939 r. Z referatu Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych i Ludowego Komitetu Spraw Zagranicznych tow. W. Mołotowa na posiedzeniu Rady Najwyższej Związku SRR, 31 października 1939 r., in: Białe plamy ZSRR – Niemcy 1939–1941.

Dokumenty i materiały dotyczące stosunków radziecko-niemieckich w okresie od kwietnia 1939 do lipca 1941 (1996), Vilnius.

Roberts M. J. (1991), Ilustrowana historia świata. Wiek pary i atomu, Łódź.

Rostow W. W. (1987), On Ending the Cold War, „Foreign Affaires”, No. 4.

Scruton R. (1983), A Dictionary of Political Thought, London.

Shafritz M. J. (1988), Dictionary of American Government and Politics, Chicago.

Stinnett B. R. (2001), Dzień kłamstwa. Prawda o Pearl Harbor, Warszawa.

Tajemnice II wojny światowej (2016), in: Tajemnice historii. Niewyjaśnione zagadki wszechczasów, Warszawa.

Tanner S. (2007), Wojny Bushów. Ojciec i syn jako zwierzchnicy sił zbrojnych, Wrocław.

Ultimatum Austro-Węgier do Serbii. Belgrad, 23.07.1914 (1954), in: Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, Vol. I, (ed.) L. Gelberg, Warszawa.

Walzer M. (2010), Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnej z uwzględnieniem przykładów historycznych, Warszawa.

Wawrzykowa M. (1980), Dzieje Niemiec 1789–1871, Warszawa.

Weir W. (2011), Przegrane zwycięstwa. Od Starożytności po wojnę w Wietnamie, Warszawa.

Wernicke Ch. (2011), Krew wyssana z palca, „Süddeutsche Zeitung”, 26.08.2011, „Forum”, No. 36, 5–11.09.2011.

Wojny przyszłości (2014), „Znak”, No. 704.