EUROPEAN SECURITY ISSUES AS SEEN BY POLISH PARLIAMENTARIANS

Main Article Content

Krzysztof MALINOWSKI
Michał NOWOSIELSKI

Abstrakt

The article attempts to explore the views of the Polish parliamentarians on threats to the security of Europe and the EU and their implications for Poland and its relations with Germany in the context of the Ukrainian conflict, NATO transformations, divergent energy interests and the refugee crisis. We follow the hypothesis, that the opinions on the threats and conflicts in the neighborhood of Europe were consistent across party lines in Europe’s neighborhood and they suggest a strong consensus on the necessity to strengthen the cooperation in NATO. The article examines the responses of members of the Polish parliament (members of parliamentary committees on foreign and European affairs and security, members of the Polish-German parliamentary group) and all Polish members of the European Parliament to a dual survey carried out in 2015 and 2016. The questionnaire was completed by 22 respondents in the first and 21 respond ents in the second survey. The respondents represented diverse political parties (Civic Platform, Law & Justice, Democratic Left Alliance, Polish People’s Party).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
MALINOWSKI, K., & NOWOSIELSKI, M. (2018). EUROPEAN SECURITY ISSUES AS SEEN BY POLISH PARLIAMENTARIANS. Przegląd Strategiczny, (11), 95-106. https://doi.org/10.14746/ps.2018.1.7
Dział
SECURITY IN INTERNATIONAL AND INTERNAL DIMENSION
Biogramy autorów

Krzysztof MALINOWSKI, University of Szczecin

Dr hab., Assoc. Prof. at the University of Szczecin; Deputy director of the Institute for Western Affairs in Poznań. Research areas: Polish-German Relations, German Foreign and Security Policy. Manager and participant of numerous research projects. Recent publications: Polska i Niemcy w Europie (2004–2014). Różnice interesów – uwarunkowania i konsekwencje, Poznań 2015; (ed.) Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej, Poznań 2017.

Michał NOWOSIELSKI, State University of Applied Sciences in Płock

Dr hab., sociologist, Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences at the State at the State University of Applied Sciences in Płock, researcher in the Centre of Migration Research at University of Warsaw, former Director of the  Poznań Institute for Western Affairs, member of the Committee for Migration Studies of Polish Academy of Sciences and the Centre for Migration Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Manager and participant of numerous research projects. His academic interests concentrate on migration issues and, in particular, on immigrant organizations, Poles in Germany and diaspora policies. Recent publications: M. Nowosielski, W. Nowak (2017), „Nowa polityka polonijna” — obszar tworzenia wspólnoty czy przestrzeń gry interesów?, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, Vol. 37, No. 2; M. Nowosielski (2016), Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania, Poznań.

Bibliografia

 1. Bielecki J. (2015), Potrzebne nowe otwarcie, “Rzeczpospolita”, 2.01.
 2. Buras P. (2014a), Die ukrainische Krise, die polnische Außenpolitik und die deutsch-polnischen
 3. Beziehungen, “Polen-Analysen”, No. 146, 03.06.
 4. Buras P. (2014), Has Germany sidelined Poland in Ukraine crisis negotiations?, 27th August, ECFR.
 5. Busse N. (2014), Nato-Russland-Grundakte. Eine Absichtserklärung – mehr nicht, “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 4.09.
 6. Cichocki M. A. (2014), Bój o wiarygodność Niemiec, “Rzeczpospolita”, 14.10.
 7. Erler G. [wywiad] (2014), Rosja bardzo nas rozczarowała, “Gazeta Wyborcza”, 09.12.
 8. Foks R. (2014), Polska i Niemcy a polityka wschodnia Unii Europejskiej, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo”, No. 1.
 9. Gromadzki G. (2014), Polska wobec kryzysu ukraińskiego, „Biuletyn Niemiecki”, nr 46, 30.04. http://www.ecfr.eu/article/commentary_has_germany_sidelined_poland_in_ukraine_crisis_negotiations301 (29.01.2018).
 10. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku przedstawiona w Sejmie w dniu 8 maja 2014 r. przez Radosława Sikorskiego, http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/informacja_ministra_spraw_zagranicznych_o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_2014_roku (29.03.2017).
 11. Kühn O. (2016), Jeder dritte Deutsche fürchtet Krieg mit Russland, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 26.10.
 12. Kuźniar R. (2014), Newport: The Summit marked with important anniversaries, “Rzeczpospolita”, 27.08, http://www.rp.pl/artykul/1136289.html?print=tak&p=0 (29.01.2018).
 13. Malinowski K. (2015a), Polityka Niemiec wobec Europy Wschodniej: Russia first?, “Przegląd Politologiczny”, No. 4.
 14. Malinowski K. (2015b), Polska – Niemcy w Europie (2004–2014), Poznań.
 15. Malinowski K. (2015c), Stosunki polsko-niemieckie i europejskie kryzysy, “Studia Środkowoeuropejskie”, No. 2.
 16. Minister Grzegorz Schetyna o priorytetach polskiej dyplomacji, https://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_grzegorz_schetyna_o_priorytetach_polskiej_dyplomacji (29.03.2017).
 17. Ruszel M. (2015), Wpływ Polski na kształtowanie polityki energetycznej Unii Europejskiej, in: Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie, (ed.) J. Fiszer, Warszawa.
 18. Stolarczyk M. (2016), Możliwości współdziałania Polski i Niemiec w zakresie ich polityki wobec Rosji i Ukrainy, “Krakowskie Studia Międzynarodowe” (XIII), No. 3.
 19. Stolarczyk M. (2017), Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” (XIV), No. 2.
 20. Żurawski vel Grajewski P. (2010), Geopolityka – siła – wola. Rzeczpospolitej zmagania z losem, Kraków.