The Role of Non-Profit Organizations in Ensuring Social Security on a Local Scale
PDF (English)

Słowa kluczowe

non-governmental organizations
third sector
social security
tasks
partnership

Jak cytować

BODZIACKI, R. (2018). The Role of Non-Profit Organizations in Ensuring Social Security on a Local Scale. Przegląd Strategiczny, (11), 329–341. https://doi.org/10.14746/ps.2018.1.23

Abstrakt

The democratic transformation in Poland, the beginning of which dates back to the 1980s, brought political and economic freedom that additionally inspired the activity of civil movements taking the form of non-governmental organizations. Since the early 1990s, Polish society has become clearly divided, which was illustrated by the emergence of three distinct areas of public activity. The Law of March 8, 1990 on Territorial Self-Government began the rapid development of local governments, which were given the task of handling local public matters. The Law on Business Operations, which was in force at the time, ensured freedom of operations and the principle of quality of all participants of business life. Other laws, the Law on Foundations of April 6, 1984 and the Law on Associations of April 7, 1989 restored the possibility of civil self-organization, working for one’s own circle and fulfilling social needs. Throughout the whole period of political transformation, and in particular in the decade after Poland’s accession to the European Union, NGOs have become one of the most active actors of public life, and a capable partner to local and regional authorities in designing policies. One significant element of politics involves ensuring the security of citizens. Social security is of particular importance. NGOs initiate a number of projects aiming to fulfill the basic needs of residents, thereby ensuring their personal development and confidence. Cooperation with territorial self-government isof exceptional importance here.
https://doi.org/10.14746/ps.2018.1.23
PDF (English)

Bibliografia

Bukowska-Piestrzyńska A., Gendek-Ufa K. (2013), Działalność organizacji pozarządowych, „Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 1, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” Warszawa.

Ceglarski A. (2005), Organizacje pożytku publicznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Ciekanowski Z. (2010), Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, Warszawa, http://czytelnia.cnbop.pl/czytelnia/6/11, 18.04.2017.

Frączak P. (2011), Partnerstwo czy uzależnienie? Rzecz o autonomii organizacji pozarządowych, w: Filozofowie o autonomii, red. Sz. Wróbel i in., Rocznik Naukowy Zoon Politikon, Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, Warszawa.

Gierszewski J. (2013), Bezpieczeństwo społeczne, Difin, Warszawa.

Gierszewski J. (2013), Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Difin, Warszawa.

Grzywna P. (2014), Demograficzne aspekty bezpieczeństwa społecznego Polski na początku XXI wieku, w: Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, Katowice.

Halamska M. (2008), Wiejskie organizacje pozarządowe. Wprowadzenie, w: Wiejskie organizacje pozarządowe, red. M. Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

Kurleto M. H. (2008), Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Kwiatkowski S. (2011), Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Szkice socjologiczne o mądrości przed szkodą, Pułtusk.

Musiał-Karg M. (2014), Diagnoza aktywności obywatelskiej, w: Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego, red. M. Musiał-Karg, Słubice.

Pawłowski J. (2002), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa.

Pietraś M. (2000), Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie,Wyd. UMCS, Lublin.

Rosicki R. (2010), O pojęciu i istocie bezpieczeństwa,„Przegląd Politologiczny”, nr 3.

Skiba R. (2006), Prawne warunki działania organizacji pozarządowych – moduł 1, Akademia Filantropii w Polsce, Warszawa.

Skrabacz A., Sulowski S. (2012), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia uwarunkowania wyzwania, Elipsa, Warszawa.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego

(2008), AON.

Yaziji M., Doh J. (2011), Organizacje pozarządowe a korporacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.