The inclusion processes in the exent of welfare security

Main Article Content

Bogusław JAGUSIAK

Abstrakt

The article presents and analyzes selected basic problems coinciding with the issues of the inclusion and integration of population into the domain of social security, and it answers the research question: what is the proper, complete and exact meaning of the notions of security, social security, and social welfare? Critical semantical analysis of many works and statements, from classical to modern to newest ones, is the principal research method. According to the central conclusion, the most proper definition of social security identifies it with care, protection and control and not mainly with the absence of threats. The author underscores that leading publications identify social security with protecting the existential foundations of human lives and assuring the fulfillment of individual needs (material and spiritual) and aspirations through the creation of conditions facilitating work and education, and through healthcare and pension guarantees. Part One of the article focuses on the etymology of the definition of security, and on the conventional understanding of security. Part Two is devoted to the natural definition of security, especially social security. Part Three provides information on the topic of social security, considered from the angle of protection and control of people’s living standards.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
JAGUSIAK, B. (2018). The inclusion processes in the exent of welfare security. Przegląd Strategiczny, (11), 315-328. https://doi.org/10.14746/ps.2018.1.22
Dział
ECONOMIC SECURITY, SOCIAL SECURITY, HUMAN SECURITY

Bibliografia

 1. Arystoteles (2008), Polityka, Warszawa.
 2. Brückner A. (1974), Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa.
 3. Buzan B. (1991), People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies In the Post-Cold War Era, London.
 4. Buzan B., Weaver O., De Wilde J. (1998), Security: A New framework for Analysis, London.
 5. Cackowski Z. (1989), Zasadnicze zagadnienia filozofii, Warszawa.
 6. Długosz-Kurczabowa K. (2010), Bezpieczny i niebezpieczny,in:
 7. Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/bezpieczny-i-niebezpieczny;11249.html (4.12.2016).
 8. Drabik K. (2013), Bezpieczeństwo personalne i strukturalne, AON, Warszawa.
 9. Fehler W. (2002), O pojęciu bezpieczeństwa państwa, in: Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej, (eds.) W. Śmiałek, J. Tymanowski, Toruń.
 10. Foucault M. (2010), Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, Warszawa.
 11. Foucault M. (2011), Narodziny biopolityki, Warszawa.
 12. Gołaś K. (2013), Pojęcie bezpieczeństwa, Geopolityka.net, http://geopolityka.net/pojecie-bezpieczenstwa (20.05.2018).
 13. Gołembski F. (2008), O wieloznaczności pojęcia bezpieczeństwo, „Nowoczesne Systemy Zarządzania. Zeszyt WCY IOiZ”, No. 3.
 14. Halvorson, H. G. (2013), Jak poczucie szczęścia zmienia
 15. się z wiekiem,Obserwatorium psychologiczne, http://www.psychologia.edu.pl/obserwatorium-psychologiczne/1730-jak-poczucie-szczescia-zmienia-sie-z-wiekiem.html (5.05.2015).
 16. Jagusiak B. (2015), Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Warszawa.
 17. Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K. (1993), Bezpieczeństwo systemów, Warszawa.
 18. Jones R. E. (1970), Analysing Foreign Policy: An introduction
 19. to Some Conceptual Problems, London.
 20. Kaczmarek J., Skowroński A. (1998), Bezpieczeństwo: świat – Europa – Polska, Wrocław.
 21. Krystyna Długosz-Kurczabowa (2016), http://www.krystyna.dlugosz.kurczab.com (19.05.2018).
 22. Liddell H. G., Scott R., Jones H. S. (1996), A Greek-English Lexicon, 9th ed., Oxford.
 23. Lisiecki M. (2008), Diagnoza i prognoza rozwiązań systemowych w zakresie organizacji i zarządzania
 24. bezpieczeństwem obywateli, in: Zarządzanie bezpieczeństwem
 25. – wyzwania XXI wieku, (ed.) M. Lisiecki, Warszawa.
 26. Marcuse H. (1991), Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologia społeczeństwa przemysłowego, Warszawa.
 27. Marcuse H. (1998), Eros i cywilizacja, Warszawa.
 28. Nie dajcie się nabrać Ameryce .Rozmowa A. Leszczyńskiego
 29. z J. Rifkinem (2005), „Gazeta Wyborcza”, 17.11.2005.
 30. Bezpieczeństwo systemów informatycznych (2006), (eds.) A. Niemiec, J. S. Nowak, J. K. Graba, Katowice.
 31. Nye J. S., Keohane R. (1977), Power and Interdependence: World Politics in Transition, Boston.
 32. Nye S. (2009), Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa.
 33. Rawls J. (2009), Teoria sprawiedliwości, Warszawa.
 34. Rifkin J. (2003), Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław.
 35. Roosevelt F. D. (2006), Cztery wolności, in: Wielkie mowy historii, Vol. 3: Od Hitlera do Eisenhowera, (ed.) M. Gumkowski, Warszawa.
 36. Rosa R., Lipińska-Rzeszutko M., Kubiak M. (2010), Filozofia
 37. bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. Tradycje. Współczesność. Nowe wyzwania, Siedlce.
 38. Rządzenie żywymi (2014), Warszawa.
 39. Skorupka S. (1985), Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa.
 40. Skrobacz A. (2012), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcie, uwarunkowania, wyzwania, Warszawa.
 41. Słownik angielsko-polski, https://translate.google.pl/?hl=pl.
 42. Słownik grecko-polski, https://translate.google.pl/?hl=pl.
 43. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (1996), Biuro Prasy i Informacji MON, Warszawa.
 44. Stańczyk J. (1996), Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa.
 45. Stańczyk J. (1999), Bezpieczeństwo i pokój – wzajemne
 46. relacje, in: Edukacja dla bezpieczeństwa i pokoju w jednoczącej się Europie. Teoria i jej zastosowanie, (ed.) R. Rosa, Siedlce–Chlewiska.
 47. Stańczyk J. (2006), Poszukiwanie reguł definiowania
 48. bezpieczeństwa, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego. National Security Studies”, No.10.
 49. Świniarski J. (1997), O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena
 50. do zagadnień ogólnych, Warszawa–Pruszków.
 51. Świniarski J. (2013), Barwy w pogłębianiu i poszerzaniu
 52. badań nad bezpieczeństwem, in: Barwy i cienie bezpieczeństwa, (ed.) W. Gocalski, Warszawa.
 53. Toffler A. (1999), Nadciąga czwarta fala, „Polityka”, 25.12.1999.
 54. Toffler A. (2006), Trzecia fala, Poznań.
 55. Toffler A., Toffler H. (1997), Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku, Warszawa.
 56. Zięba R. (1999), Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie, Warszawa.
 57. Zięba R. (2012), O tożsamości nauk o bezpieczeństwie
 58. , „Zeszyty Naukowe AON”, No. 1