Niepewność i bezpieczeństwo – poszukiwanie ideologii społeczeństwa konsumpcyjnego

Main Article Content

Eryk Pieszak

Abstrakt

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest bezpieczeństwo. W artykule założono więc, że społeczeństwo konsumpcyjne musi realizować tę potrzebę. Celem analizy badań naukowych dotyczących społeczeństwa konsumpcyjnego oraz jego ideologii jest próba odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób to się dzieje? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na postawione pytanie. Można jednak powiedzieć, że rynek ukierunkowany na konsumenta może się mylić, ale zawsze dba o jego dobro. Tak wygląda podstawowy przekaz dotyczący bezpieczeństwa, które ma być zapewnione konsumentom. Jak jednak wygląda ten bezpieczny świat konsumenta? Budowa bezpiecznego świata jest utopią. Zaprezentowane zdanie nie jest odkryciem i wiele nie wnosi. Jednak jeżeli nie ma bezpiecznego świata to dlaczego jest on tak ważny i dlaczego są takie obszary świata, na których od wielu dziesiątków lat nie było wojen. Nie można w ten sposób patrzeć na całą Europę. A jednak najbogatsze państwa świata prowadzą wojnę nie na swoim terytorium, lecz wykraczając poza nie pilnują światowego bezpieczeństwa. Trudno czasem jednoznacznie stwierdzić czy dla bezpieczeństwa działania te były niezbędne. Należałoby raczej zapytać o jaki rodzaj bezpieczeństwa tutaj chodziło. Zasadnym jest więc pytanie czy w społeczeństwie konsumpcyjnym nie jest najważniejsze bezpieczeństwo obrotów finansowych?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pieszak, E. (2019). Niepewność i bezpieczeństwo – poszukiwanie ideologii społeczeństwa konsumpcyjnego. Przegląd Strategiczny, (12), 81-92. https://doi.org/10.14746/ps.2019.1.5
Dział
THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY
Biogram autora

Eryk Pieszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Eryk PIESZAK – PhD of Communication and Cognition. Associate Professor at Adam Mickiewicz University in Poznań. He specializes in the study of various aspects of communication, starting from the metaphysical basis of communication, through its cultural and psychosocial conditions, to the purely practical aspects of the message in marketing and management. In particular – the impact of changing the meaning of concepts on the cultural and intercultural discourse.

Bibliografia

 1. Appadurai A. (1986), Commodities and the Politics of Value, w: The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, (red.) A. Appadurai, Cambridge University Press, Cambridge.
 2. Appadurai A. (2005), Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Universitas, Kraków.
 3. Baudrillard J. (2005), Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 4. Bauman Z. (2007), Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 5. Bell D. (1998), Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Bloch M., Parry J. (2005), Pieniądz i moralność wymiany, w: Badanie kultury, Elementy teorii antropologicznej, pod red. M. Kempnego, E. Nowickiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Bourdieu P. (2005), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 8. Campbell C. (2004), I Shop Therefore I Know That I Am, w: Exclusive Consumption, (red.) K.M. Ekstrom, H. Brembeck, Berg, Oxford.
 9. Godelier M. (2010), Zagadka daru, przeł. M. Höffner, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 10. Harvey D. (1998), The Conditions of Postmodernisty, Basil Blackwell, Oxford.
 11. Kuligowski W. (2007), Antropologia współczesności: wiele światów, jedno miejsce, Universitas, Kraków.
 12. Pieszak E. (2003), Trzy dyskursy o spotkaniu z Innym, Wydawnictwo PTPN, Poznań.
 13. Rewers E. (2005), Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków.
 14. Rorty R. (1996), Przygodność, ironia i solidarność, przeł. J. Pomowski, Wydawnictwo Spacja, Warszawa.