Podejście koncepcyjne do rozwoju metodologii oceny środowiska bezpieczeństwa

Main Article Content

Аnatolii Syrotenko

Abstrakt

Artykuł omawia główne koncepcyjne podejścia do opracowania metodologii oceny środowiska bezpieczeństwa, która zapewniłaby sprawniejsze przetwarzanie informacji krążących w środowisku bezpieczeństwa, ale nie pochodzących z monitoringu. Metoda obejmuje 14 głównych bloków, w ramach których procedury analityczne i logiczne, porównania eksperckie i inne przeprowadzane są na informacjach otrzymanych ze środowiska bezpieczeństwa w odniesieniu do procesów destrukcyjnych, zjawisk, niebezpieczeństw, zagrożeń, a także warunków realizacji interesów narodowych. Nowością wprowadzonych procedur jest porównanie faktów i zdarzeń wykrytych podczas monitorowania procesów globalnych i lokalnych, klasyfikacja zdarzeń, faktów, niebezpieczeństw, zagrożeń itp., na podstawie których określane są interesy geopolityczne i inne państw, identyfikuje się dezinformację oraz informacje przekazywane na temat różnego rodzaju manipulacji i skutków psychologicznych. Procedura prognozowania zdarzeń, faktów, niebezpieczeństw i zagrożeń na trajektorii procesów globalnych i lokalnych pozwala przewidywać dynamikę tych procesów, zapewnia szybko dostępną informację i wspieranie ich bezpieczeństwa, oraz ocenę ryzyka wykrytych zjawisk destrukcyjnych, co pozwala na sprawne dostosowywanie parametrów czasu informacji i wsparcie bezpieczeństwa oraz podejmowanie decyzji w systemie zapewniania bezpieczeństwa narodowego i wojskowego w sposób bardziej racjonalny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
SyrotenkoА. (2019). Podejście koncepcyjne do rozwoju metodologii oceny środowiska bezpieczeństwa. Przegląd Strategiczny, (12), 93-100. https://doi.org/10.14746/ps.2019.1.6
Dział
THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY
Biogram autora

Аnatolii Syrotenko, Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy im. Iwana Czerniakowskiego

Anatolii SYROTENKO – Candidate of Technical Sciences, Commandant of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, Ukraine.

Bibliografia

  1. Bohdanovych V. Yu., Svyda I. Yu., Skulish Ye. D. (2012), Theoretical and methodological bases of ensuring national security of Ukraine, Vol. 1: Theoretical foundations, methods and technologies of ensuring national security of Ukraine, National Academy of the Security Service of Ukraine, Kyiv, 548 p.
  2. Bohdanovych V. Yu., Svyda I. Yu., Skulish Ye. D. (2012), Theoretical and methodological bases of ensuring the national security of Ukraine, Vol. 4: Military security of Ukraine and ways of its provision, National Academy of the Security Service of Ukraine, Kyiv, 400 p.
  3. Bohdanovych V. Yu., Svyda I. Yu., Vysidalko A. L (2013), Analysis of possibilities the system of providing of Ukraine national safety in relation to comprehensive support of realization safety accompaniment of national interests, “Science and Technology of Air Forces of the Armed Forces of Ukraine”, No. 3 (12), pp. 5–12, https://doi.org/10.30748/nitps.2013.12.01.
  4. Bohdanovych V. Yu., Pavlovskyi O. V. (2017), Integrated model of management of integrated potential of counteraction to military-level threats to provide a certain level of military security of the state, „Science and Technology of Air Forces of the Armed Forces of Ukraine”, No. 1 (26), pp. 6–11, https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.01.
  5. The Decree of the President of Ukraine “On the Strategy of the National Security of Ukraine” (2015), No. 287/2015.
  6. The Decree of the President of Ukraine „On the new edition of the Military Doctrine of Ukraine” (2015), No. 555/2015.
  7. The Decree of the President of Ukraine „On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine” (2016), No. 92/2016.
  8. The Law of Ukraine „On the National Security of Ukraine” (2018), No. 2469-VIII.