Polityka migracji jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa państwa

Main Article Content

Mikhail Burda
Irina Gerasimova
Margarita Ochacha

Abstrakt

W artykule autorzy analizują związek procesów politycznych, polityki migracyjnej i bezpieczeństwa narodowego państwa. Podstawę metodologiczną badań stanowi metoda dialektyczna, porównawcza i instytucjonalna. Metoda dialektyczna ujawniła dynamikę, prawidłowości i sprzeczności obecne w kształtowaniu polityki migracyjnej państwa. Metoda porównawcza pozwoliła określić charakterystyczne cechy sposobów kształtowania polityki migracyjnej w niektórych krajach UE i Rosji, z uwzględnieniem transformacji systemów politycznych. Metoda instytucjonalna pozwoliła zbadać interakcje władz publicznych z innymi instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. W celu przetworzenia danych empirycznych zastosowano metody badań ilościowych i jakościowych. Uwzględniono czynniki atrakcyjności migracyjnej państwa, etapy procesu migracji i ryzyko migracji. W związku z tym szczególną uwagę zwrócono na kryzys migracyjny we współczesnej Europie. Przeanalizowano także czynniki wzrostu popularności partii prawicowo-populistycznych oraz ideę suwerennej polityki migracyjnej poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na opis planu wdrażania mechanizmów „Procesu praskiego” na przykładzie mechanizmów integracji migrantów w Austrii i Czechach oraz udział organów rządowych i instytucji społeczeństwa obywatelskiego w tych mechanizmach. Omówiono także niektóre cechy systemu migracyjnego Federacji Rosyjskiej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Artykuł przedstawia i analizuje pewne dane statystyczne dotyczące migracji w Rosji i na świecie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Burda, M., Gerasimova, I., & Ochacha, M. (2019). Polityka migracji jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Przegląd Strategiczny, (12), 183-194. https://doi.org/10.14746/ps.2019.1.12
Dział
DOMESTIC ASPECTS OF SECURITY
Biogramy autorów

Mikhail Burda, Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej

Mikhail BURDA – candidate of Political Sciences, Associate Professor, Department of Political Science, Political Administration, Institute of Social Sciences, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Moscow. His research interests are migration policy, political parties, political processes, government.

Irina Gerasimova, Financial University under the Government of the Russian Federation

Irina GERASIMOVA – candidate of Economic Sciences, researcher, Financial University under the Government of the Russian Federation. Her research interests: migration processes, public administration, labor market, migration legislation.

Margarita Ochacha, Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej

Margarita OCHACHA – linguist and translator, works as a Senior Lecturer at the Institute for Social Sciences, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow. Her scientific interests focus on: international communication, influence of communicative technologies on society, information policy, international journalism.

Bibliografia

 1. Buchanan Patrick J., State of emergency: The Third World Invasion and Conquest of America, https://archive.org/details/State-of-Emergency-Pat-Buchanan (12.03.2019).
 2. Burda M. A. (2015), Risks of illegal migration as threat of national security of Russia, “PolitBook”, No. 1.
 3. Dobrov D., Миграционный пакт ООН расколол мировое сообщество, https://inosmi.ru/politic/20181213/244226982.html (12.03.2019).
 4. Funke H. (2016), Von Wutbürgern und Brandstiftern: AfD – Pegida – Gewaltnetze, Verlag für Berlin – Brandenburg, Berlin.
 5. Huntington S. P. (1996), The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon and Schuster, New York, NY.
 6. Ivanova E. A. (2012), Вызовы мультикультурного общества в современном мире: политологический анализ зарубежных и российских социологических опросов, „Vestnik RUDN. Seriya Politologiya”, No. 1.
 7. Khenkin S. M., Kudryashova I. V. (2015), The Integration of Europe’s Muslims in its Political Aspects, „Polis. Political Studies”, No. 2. DOI: 10.17976/jpps/2015.02.09.
 8. Krastev I. (2017), After Europe, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 9. Langberg Øystein K., Populister og nasjonalister tar makten i øst. Migrantkrisen har endret Europa fundamentalt, mener forfatter, https://www.aftenposten.no/verden/i/e9bRM/Populister-og-nasjonalister-tar-makten-i-ost-Migrantkrisen-har-endret-Europa-fundamentalt_-mener-for-fatter (12.03.2019).
 10. Nesterchuk O., Khalbaeva A. (2015), Political management of migration processes: subject-activity approach, “PolitBook”, No. 1.
 11. Pelosi G., Europa, l’asse Salvini-Orbán si salda contro migranti e Macron, https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-08-28/europa-l-asse-salvini-orban-si-salda-contro-migranti-e-macron-203224.shtml?uuid=AEA05UgF&refresh_ce=1 (12.03.2019).
 12. Raknes K. (2017), Nederlands frykt for Eurabia, https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Ba6P7/Nederlands-frykt-for-Eurabia--Ketil-Raknes (12.03.2019).
 13. Ravenstein E. G. (1989), The laws of migration, “Journal of the Statistical Society”, Vol. 52 (2).
 14. The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/15851053/ (12.03.2019).
 15. Volokh V. A. (2015), Population shift as object of scientific research: essence, modern treatments and classification, “PolitBook”, No. 1.
 16. Volokh V. A. (2016), Forced migration in Europe: the condition, problems and solutions in Russia, “Vlast’”, T. 24, No. 1.
 17. Volokh V. A., Suvorova V. A. (2017), The issues of institutional provision of the state migration policy, “Vlast’”, T. 25, No. 3.
 18. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 “О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации”, http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=100016,0&rnd=0.532575882815391#03060994222299811 (12.03.2019).