Priorytety bezpieczeństwa – postrzeganie z perspektywy społeczności lokalnych. Badania mieszkańców Wielkopolski – 2015 – 2017

Main Article Content

Wojciech Nowiak

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych w Wielkopolsce, dotyczących postrzegania bezpieczeństwa przez społeczność lokalną deklarowanych priorytetów oraz wpływu debaty publicznej i mediów na nie. Badania zostały przeprowadzone w byłym województwie konińskim w latach 2015, 2016 i 2017. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, duży wpływ na priorytety indywidualne ma narracja obejmująca zagrożenia indywidualne i zbiorowe przedstawiane przez polityków oraz media. Widać to na przykładzie oceny zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz oceny takich zjawisk jak terroryzm, imigranci czy możliwości agresji ze Wschodu. W odniesieniu do bezpieczeństwa indywidualnego oraz zmiany priorytetów w tym zakresie wyraźnie zauważalny jest wpływ stabilizacji związanej z realizacją programów społecznych Prawa i Sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem programu „Rodzina 500 plus”. Wyniki przedstawionych badań jednoznacznie rekomendują dalsze ich kontynuowanie w kolejnych latach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowiak, W. (2019). Priorytety bezpieczeństwa – postrzeganie z perspektywy społeczności lokalnych. Badania mieszkańców Wielkopolski – 2015 – 2017. Przegląd Strategiczny, (12), 195-214. https://doi.org/10.14746/ps.2019.1.13
Dział
DOMESTIC ASPECTS OF SECURITY
Biogram autora

Wojciech Nowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wojciech NOWIAK – Professor at the Faculty of Political Science and Journalism of the Adam Mickiewicz University (UAM) in Poznań and at the State University of Applied Science in Konin, Poland. He holds a PhD and Habilitation in Political Science from UAM. His major areas of research and scientific interests are: social security as part of national and international activities, implementation of the “welfare state” concept in the Nordic countries, regional security in the Middle East, activities of Special Forces, combat, and counter terrorism. Wojciech is an author and editor of over 80 scientific publications in Polish, English and Russian and a participant in over 100 national and international scientific conferences. Wojciech co-leads two research teams: Aggression in mass communication in the 21st century and the Poznań International Research Group of Conflict Resolution. Wojciech is co-founder of International Peace Accelerator (IPA) He is The Chairman of The Board of Directors.

Bibliografia

  1. CBOS (2017), Ocena programu „Rodzina 500 plus” po blisko roku od jego wprowadzenia, Warszawa.
  2. GUS (2016), Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.
  3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci [Law of February 11, 2016 on state aid in childcare] (2016), Dz. U. [O.J.] 2016, item 195.
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw [Law of November 16, 2016 amending the law on pensions and benefits granted by the Social Security Fund and certain other laws] (2017), Dz. U. [O.J.] 2017, item 38, 1452.