Społeczne uwarunkowania zjawisk przestępczości i nienawiści w przestrzeni masowych imprez sportowych w Polsce

Main Article Content

Waldemar Jarczewski
Piotr Bogdalski

Abstrakt

Przestępczość i nienawiść mają swoją ugruntowaną pozycję w przestrzeni imprez masowych organizowanych w Polsce. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy rozgrywek piłki nożnej, zwłaszcza szczebla krajowego. Mimo zmian prawnych i wielu przedsięwzięć podejmowanych przez kluby, Policję i inne instytucje, sytuacja nie ulega zmianie, co więcej pojawiają się symptomy jej pogarszania. Niezwykle niepokojące jest to, że te nieformalne grupy tworzą struktury funkcjonujące na zasadach charakterystycznych dla przestępczości zorganizowanej. Przedmiotem badań niniejszej publikacji były zjawiska przestępczości i nienawiści pojawiające sięw przestrzeni imprez masowych organizowanych w Polsce, celem natomiast określenie przyczyn i przedstawienie wniosków dotyczących koniecznych działań, na podstawie analizy, dokonanej przez pryzmat statystyk i dokumentów sprawozdawczych. Wykorzystano metody charakterystyczne dla badań o profilu teoretycznym, przywołano też wyniki badań ankietowych prowadzonych w 2014 r. Podstawowe problemy badawcze dotyczyły poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania:


 • –  Czy determinacja działań Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa turnieju finałowego EURO 2012 przyniosła uspokojenie nastrojów i poprawę bezpieczeństwa w obszarze imprez masowych?

 • –  Jak przedstawia się obecnie skala przestępczości, czynów chuligańskich oraz zbiorowych naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z organizowanymi imprezami masowymi w Polsce?

 • –  Czy działania w tym obszarze mają charakter systemowych, trwałych i konsekwentnych rozwiązań?

Hipoteza zakładała: że, mimo podejmowania, przez organy bezpieczeństwa publicznego, szeroko zakrojonych działań, stan przestępczości i głęboko zakorzeniona nienawiść, do zidentyfikowanych przeciwników klubowych i ideologicznych, są ciągle znakiem rozpoznawczym środowisk kibolskich uczestniczących w części imprez masowych w Polsce. Brak kontynuacji dobrych rozwiązań, dostrzeganie problemu jedynie przez pryzmat zaistniałych incydentów, brak części danych statystycznych dających możliwość przygotowania precyzyjnych analiz naukowych, każą zachować umiar w przewidywaniu pozytywnych zmian w tej wąskiej przestrzeni bezpieczeństwa publicznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jarczewski, W., & Bogdalski, P. (2019). Społeczne uwarunkowania zjawisk przestępczości i nienawiści w przestrzeni masowych imprez sportowych w Polsce. Przegląd Strategiczny, (12), 215-231. https://doi.org/10.14746/ps.2019.1.14
Dział
DOMESTIC ASPECTS OF SECURITY
Biogramy autorów

Waldemar Jarczewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Waldemar JARCZEWSKI – police general, PhD, Assistant Professor at the Faculty of Political Sciences and Journalism of Adam Mickiewicz University in Poznań, deals with the security of mass events and issues related to the fight against crime and crime prevention. During his 30-year professional career, he held key positions in the Polish police, occupying twice the post of the Deputy Chief Police Commander, supervising both the criminal and uniform branches. He also served as a liaison officer of the Police at the Polish Embassy in Ukraine (Kiev). The period of work in Ukraine (2007–2010) coincided with intensive preparations of both countries for the final tournament of Euro 2012. After returning to the Police Headquarters, he was entrusted with tasks related to preparing the Polish police to ensure the security of the tournament.

Piotr Bogdalski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Piotr BOGDALSKI – PhD of Law, habilitation in Security Sciences, associate professor and head of the Security and Public Order Department at the Faculty of Law and Administration at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland. He is a retired Police Colonel, former rector of the Police Academy in Szczytno, Poland. His main scientific interests are public security and order, police educational process, law enforcement staff security, personal security. Author of numerous publications in the fields above.

Bibliografia

 1. Biuletyn Informacji Publicznej (2016), Priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016–2018, http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/priorytety-kgp/22565,Priorytety-Komendanta-Glownego-Policji-na-lata-2016-2018.html (09.03.2018).
 2. Chlebowicz P. (2009), Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne, Warszawa.
 3. Gozdór G. (2008), Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 4. Jarczewski W. (2017), Koordynacja bezpieczeństwa imprez masowych w praktyce i rozwiązaniach prawnych, „Biuletyn Strategiczny”, No. 10, Poznań. DOI : 10.14746/ps.2017.1.14.
 5. Jarczewski W. (2015), doctoral dissertation: Wykorzystanie potencjału polskiej Policji w obszarze zabezpieczenia imprez masowych zgromadzonego w ramach przygotowań do turnieju finałowego Euro 2012, Szczytno.
 6. Komenda Główna Policji – prezentacja z narady zastępcy komendanta głównego Policji z 13 lipca 2011 r. w Sułkowicach, przygotowana przez Główny Sztab Policji KGP (author’s archive).
 7. Kraków: nasze miasto, atak z maczetami w Prokocimiu (2013) http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/krakow-atak-z-maczetami-w-prokocimiu-ofiara-lezala-w-kaluzy,1865761,galop,t,id,tm.html (06.02.2018).
 8. Kraków: nasze miasto, pseudokibice Cracovii przed sądem za atak na sympatyków Wisły (2015), http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/krakowpseudokibice-cracovii-przed-sadem-za-atak-na,3325761,art,t,id,tm.html (2018).
 9. Kroczek A., Bińkowska M. (2014), Patologie społeczne jako zagrożenia cywilizacyjne omówione na wybranych przykładach, in: Prawne, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, (eds.) S. Bębas, A. Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom.
 10. Kwaśniewski J. (1976), Koncepcja podkultur dewiacyjnych, in: Zagadnienia patologii społecznej, (ed.) A. Podgórecki, Warszawa.
 11. Lipczyński A. (2007), Zjawisko chuligaństwa na stadionach świata w świetle różnych teorii, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=301 (07.09.2018).
 12. Lisiecki M. (2008), Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa.
 13. Mikosza P. (2010), Charakterystyka działań wybranych nieformalnych grup kibiców, in: Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia, Przeciwdziałanie zjawisku, (eds.) W. Pływaczewski, J. Kudrelek, Szczytno.
 14. Mikosza P. (2016), Uczestnicy imprez masowych, in: Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych, wymiar organizacyjno-prawny, (eds.) M. Napelski, J. Struniawski, Szczytno.
 15. Piotrowski P. (200), Szalikowcy. O zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 16. Pływaczewski W. (2012), Mowa nienawiści jako komponent tak zwanej przestępczości stadionowej, in: Przestępczość stadionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku, (eds.) W. Pływaczewski, B. Wiśniewski, Szczytno.
 17. Premier Morawiecki (2018), Specjalny zespół w MSWiA do walki z pseudokibicami. Premier nie wyklucza drastycznych rozwiązań, https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2128523,Specjalny-zespol-w-MSWiA-do-walki-z-pseudokibicami-Premier-nie-wyklucza-drastycznych-rozwiazan (17.03.2019).
 18. Premier Tusk (2013), Z bandytami trzeba walczyć skutecznie, niekiedy brutalnie, http://wyborcza.pl/1,76842,14466442,Premier_Tusk__Z_bandytami_trzeba_walczyc_skutecznie_.html (14.02.2017).
 19. Raport o bezpieczeństwie imprez masowych z 2017 r., p. 8.
 20. Sadowska J. (2011), Młodzież polska lat 60. i 70. – próba charakterystyki postaw, dążeń, obszarów zainteresowań i aktywności, in: Społeczeństwo PRL. Historia. Kultura. Pamięć, (eds.) S. Jankowiak, D. Skotarczak, I. Skórzyńska, Instytut Historii UAM, Poznań.
 21. Telewizja Republika (2017), Skandal! Atak kiboli Legii na piłkarzy po porażce z Lechem Poznań, http://telewizjarepublika.pl/skandal-atak-kiboli-legii-na-pilkarzy-po-porazce-z-lechem-poznan,54678.html (06.02.1018).
 22. Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (2009), Dz. U. 2009, Nr 62, poz. 504.
 23. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (1997), Dz. U. 2018, poz. 1600, 2077.
 24. Zalewska M. (2010), Subkultura „szalikowców” w Polsce, in: Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, (eds.) W. Pływaczewski, J. Kudrelek, Szczytno.