Problematyka samoobrony w oparciu o zarządzanie kryzysowe i system walki krav maga

Main Article Content

Mikołaj Woźniak

Abstrakt

Celem niniejszej publikacji jest potwierdzenie, że schemat działania, opracowany w oparciu o system walki Krav Maga i zarządzanie kryzysowe zapewnia bezpieczeństwo jednostce wobec zagrożenia, jakim jest atak uliczny. Na początku artykułu omówiono problematykę samoobrony, przedstawiono system walki Krav Maga oraz wprowadzono najważniejsze elementy teorii zarządzania kryzysowego. W dalszej części dokonana została analiza każdej z faz zarządzania kryzysowego, w odniesieniu do zagrożenia atakiem ulicznym. Autor szczegółowo odpowiada na pytania badawcze: Jakie jest najlepsze źródło, dzięki któremu można nauczyć się skutecznej samoobrony? Jak powinna zachować się jednostka w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego wobec zagrożenia atakiem ulicznym, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo? Przeprowadzona w pracy analiza w oparciu o dostępne źródła, obserwacje oraz zdobyte doświadczenia autora daje jednoznaczne potwierdzenie, że systemy walki są najlepszym źródłem, dzięki któremu można nauczyć się skutecznej samoobrony, ponieważ biorą pod uwagę wszystkie elementy, które towarzyszą atakowi ulicznemu. Postępując zgodnie ze schematem zawartym w publikacji, każda osoba, bez względu na wiek, płeć czy posturę fizyczną może efektywnie zwiększyć własne bezpieczeństwo personalne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woźniak, M. (2019). Problematyka samoobrony w oparciu o zarządzanie kryzysowe i system walki krav maga. Przegląd Strategiczny, (12), 233-245. https://doi.org/10.14746/ps.2019.1.15
Dział
DOMESTIC ASPECTS OF SECURITY
Biogram autora

Mikołaj Woźniak, Wielkopolskie Centrum Samoobrony i Bezpieczeństwa

Mikołaj WOŹNIAK – Krav Maga instructor, the „Advanced 4” degree, conducts theoretical and practical trainings in the field of self-defense, melee combat and personal security as member of the Greater Poland Centre of Self-Defence and Security. He won twice the vice-championship in the open championship of Poland in the open category.

Bibliografia

 1. Abramczyk A., Ciczkowski W. (1999), Bezpieczeństwo człowieka w środowisku lokalnym, Olsztyn.
 2. Chojnowski L. (2018), Bezpieczeństwo człowieka i społeczeństw w procesie dziejowym, Słupsk.
 3. Cendrowski J. (1973), Psychologia walki i dowodzenia, Warszawa.
 4. Dobrzyjałowski J. (1994), Samoobrona i techniki interwencyjne policji, Legionowo.
 5. Drabik K. (2013), Bezpieczeństwo personalne i strukturalne, Warszawa.
 6. Grocki R. (2012), Zarządzanie kryzysowe: dobre praktyki, Warszawa.
 7. Grabińska T., Spustek H. (2013), Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne państwa: wolność i bezpieczeństwo obywatela, Wrocław.
 8. Hołyst B. (2014), Bezpieczeństwo: ogólne problemy badawcze, Warszawa.
 9. Hołyst B. (2006), Psychologia kryminalistyczna, Warszawa.
 10. Hołyst B. (2014), Bezpieczeństwo jednostki, Warszawa.
 11. http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bronprzestepstwa/50844,Przestepstwa-przy-uzyciu-broni.html (26.03.2019).
 12. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Crime_statistics/pl&oldid=257905 (26.03.2019).
 13. http://kravtrening.pl/about/historia-krav-maga/ (23.03.2019).
 14. Jabkowski P. (2006), Przestępczość a poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Poznania: analiza socjologiczna, Poznań.
 15. Kucharski M. (2012), Bezpieczeństwo – dyscyplina w obszarze nauk społecznych, Łódź.
 16. Kołodziejczyk K. (2010), Personalny wymiar bezpieczeństwa, Częstochowa.
 17. Mcnab C. (2017), 501 sposobów samoobrony bez użycia broni, Czerwonak.
 18. Marciniak R., Molek W., Stec K. (2011), Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, Warszawa.
 19. Piwowarski J., Rozwadowski M. (2016), System zarządzania kryzysowego jako element bezpieczeństwa narodowego, Kraków.
 20. Polcikiewicz Z. (2012), Teoria bezpieczeństwa, Wrocław.
 21. The Act of 21 May 1999 on weapons and ammunition, Journal of Laws of 1999, No. 53, item 549, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990530549/U/D19990549Lj.pdf (25/03/2019).
 22. The Act of 26 April 2007 on crisis management, Journal of Laws of 2007, No. 89, item 590, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070890590/U/D20070590Lj.pdf (25/03/2019).
 23. PWN Polish Dictionary (2015), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 24. Wróblewski R. (2013), Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym, Siedlce.