Interwencja cyfrowa w krajowych systemach politycznych w warunkach współczesnego społeczeństwa informacyjnego

Main Article Content

Sergey V. Volodenkov

Abstrakt

Artykuł analizuje zjawisko ingerencji cyfrowej w krajowe systemy polityczne w warunkach współczesnego społeczeństwa informacyjnego oraz ewolucję Internetu jako przestrzeni komunikacji politycznej. Wykazano, że interwencja cyfrowa to istotne i jednocześnie złożone, wielowymiarowe zjawisko współczesnej polityki. Pod wieloma względami potencjał zjawiska zakłóceń cyfrowych jest ściśle związany z merytorycznymi i funkcjonalnymi cechami działania i transformacji współczesnego Internetu, który jest aktywnie wykorzystywany przy zmianie ustrojów politycznych w wielu krajach. Inicjatywy krajów zmierzające do utworzenia suwerennych krajowych segmentów przestrzeni internetowej są – z jednej strony – podejmowaną w celu zapewnienia sobie stabilności politycznej próbą ochrony swoich systemów politycznych przed wpływami zewnętrznymi i inwazją, a z drugiej strony, stanowią ryzyko dla demokratycznego potencjału Internetu. Artykuł uzasadnia tezę, że w praktyce zjawisko ingerencji w wybory często staje się nie tyle obiektywnym procesem, co narzędziem wojny informacyjnej, masowej propagandy politycznej i dyskredytacji przeciwników politycznych oraz narzędziem manipulacji, które może być aktywnie wykorzystywane nie tylko przez reżimy autorytarne o niskim poziomie rozwoju demokratycznego. Podkreślono, że różnice w rozumieniu i definiowaniu istoty Internetu przez różne kraje powodują znaczny potencjał konfliktów politycznych w skali globalnej. Prowadzi to autora do wniosku, że konieczne jest utworzenie instytucji zdolnych do zapobiegania konfliktom informacyjnym w przestrzeni internetowej i ich regulowania, a także do ograniczania globalnego ryzyka politycznego (w tym ryzyka związanego z potencjalną ingerencją w proces wyborczy suwerennych państw) i formowania zbiorowej odpowiedzialności za funkcjonowanie globalnego Internetu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Volodenkov, S. V. (2019). Interwencja cyfrowa w krajowych systemach politycznych w warunkach współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Przegląd Strategiczny, (12), 367-377. https://doi.org/10.14746/ps.2019.1.23
Dział
MEDIA AND HUMAN ASPECTS OF SECURITY
Biogram autora

Sergey V. Volodenkov, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa

Sergey V. VOLODENKOV – PhD of Political Science, Professor, Department of Public Policy, Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University. Scientific Director of the educational program „Political Management and Public Relations”.

Bibliografia

 1. Aaronson S. A. (2017), What might have been and could still be: the Trans-Pacific Partnership’s potential to encourage an open internet and digital rights, “Journal of Cyber Policy”, Vol. 2, No. 2.
 2. Adami R. (2014), Human rights for more than one voice: rethinking political space beyond the global/local divide, “Ethics & Global Politics”, Vol. 7, No. 4.
 3. Akhavan N. (2013), Blogistan: The Internet and Politics in Iran, “Iranian Studies”, Vol. 46, No. 1.
 4. Baines P., Jones N. (2018), Influence and Interference in Foreign Elections, “The RUSI Journal”, Vol. 163, No. 1.
 5. Bastos M. T., Mercea D. (2019), The Brexit Botnet and User-Generated Hyperpartisan News, “Social Science Computer Review”, Vol. 37, No. 1.
 6. Benkler Y. (2006), The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, Yale.
 7. Benkler Y. (2018), The Russians didn’t swing the 2016 election to Trump. But Fox News might have, https://www.washingtonpost.com/outlook/2018/10/24/russians-didnt-swing-election-trump-fox-news-might-have/?noredirect=on&utm_term=.bd3b8b18119c (28.01.2019).
 8. Bessi A., Ferrara E. (2016), Social bots distort the 2016 U.S. Presidential election online discussion, “First Monday”, Vol. 21, No. 11, http://firstmonday.org/article/view/7090/5653 (28.01.2019).
 9. Bildt C., Smith G. (2016), The one and future internet, “Journal of Cyber Policy”, Vol. 1, No. 2.
 10. Brooking E. T., Singer P. W. (2016), War Goes Viral. How social media is being weaponized across the world, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/11/war-goes-viral/501125/ (28.01.2019).
 11. Chandler D. (2007), Deriving Norms from ‘Global Space’: The Limits of Communicative Approaches to Global Civil Society Theorizing, “Globalizations”, Vol. 4, No. 2.
 12. Chernenko E. (2013), Cyberspace as a New Arena of Confrontation, “Russia in Global Politics”, No. 1.
 13. Chou L., Fu C. (2017), The influence of Internet on politics: the impact of Facebook and the Internet penetration on elections in Taiwan, “Applied Economics Letters”, Vol. 24, No. 7.
 14. Christou G., Simpson S. (2011), The European Union, multilateralism and the global governance of the Internet, “Journal of European Public Policy”, Vol. 18, No. 2.
 15. Eberwein T., Porlezza C., Splendore S. (2016), Media as Political Actors, in: The International Encyclopedia of Political Communication, (ed.) G. Mazzoleni, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118541555 (28.01.2019).
 16. Ferrara E. (2017), Disinformation and social bot operations in the run up to the 2017 French presidential election, “First Monday”, Vol. 22, No. 8, https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/8005 (28.01.2019).
 17. Freedom on the Net 2017. Manipulating Social Media to Undermine Democracy, https://freedom-house.org/report/freedom-net/freedom-net-2017 (28.01.2019).
 18. Hart S. W., Klink M. C. (2017), 1st Troll Battalion: Influencing military and strategic operations through cyber-personas, in: 2017 International Conference on Cyber Conflict (CyCon U.S.).
 19. Holt T. J., Stonhouse M., Freilich J., Chermak S. M. (2019), Examining Ideologically Motivated Cyberattacks Performed by Far-Left Groups, “Terrorism and Political Violence”, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09546553.2018.1551213 (28.01.2019).
 20. Innes M., Dobreva D., Innes H. (2019), Disinformation and digital influencing after terrorism: spoofing, truthing and social proofing, “Journal of the Academy of Social Sciences”, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21582041.2019.1569714 (28.01.2019).
 21. Jiang M. (2016), Managing the micro-self: the governmentality of real name registration policy in Chinese microblogosphere, “Information, Communication & Society”, Vol. 19, No. 2.
 22. Karagiannopoulos V. (2012), The Role of the Internet in Political Struggles: Some Conclusions from Iran and Egypt, “New Political Science”, Vol. 34, No. 2.
 23. Keller T. R., Klinger U. (2018), Social Bots in Election Campaigns: Theoretical, Empirical, and Methodological Implications, “Political Communication”, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10584609.2018.1526238 (28.01.2019).
 24. King G., Pan J., Roberts M. E. (2017), How the Chinese government fabricates social media posts for strategic Distraction, not engaged argument, “American Political Science Review”, Vol. 111, No. 3.
 25. Kovic M., Rauchfleisch A., Sele M., Caspar C. (2018), Digital astroturfing in politics: Definition, typology, and countermeasures, “Studies in Communication Sciences”, Vol. 18, No. 1.
 26. Kreiss D., Lawrence R. G., McGregor S. C. (2018), In Their Own Words: Political Practitioner Accounts of Candidates, Audiences, Affordances, Genres, and Timing in Strategic Social Media Use, “Political Communication”, Vol. 35, No. 1.
 27. Lee S. H. (2017), Digital democracy in Asia: The impact of the Asian internet on political participation, “Journal of Information Technology & Politics”, Vol. 14, No. 1.
 28. Perez Y. V., Ben-David Y. (2012), Internet as freedom – does the internet enhance the freedoms people enjoy?, “Information Technology for Development”, Vol. 18, No. 4.
 29. Pigman L. (2018), Russia’s vision of cyberspace: a danger to regime security, public safety, and societal norms and cohesion, “Journal of Cyber Policy”, https://doi.org/10.1080/23738871.2018.1546884 (28.01.2019).
 30. Pope A. E. (2018), Cyber-securing our elections, “Journal of Cyber Policy”, Vol. 3, No. 1.
 31. Ruijgrok K. (2017), From the web to the streets: internet and protests under authoritarian regimes, “Democratization”, Vol. 24, No. 3.
 32. Safshekan R. (2017), Iran and the global politics of internet governance, “Journal of Cyber Policy”, Vol. 2, No. 2.
 33. Seo H., Thorson S. (2017), Network Approach to Regime Type and Global Internet Connectedness, “Journal of Global Information Technology Management”, Vol. 20, No. 3.
 34. Shahbaz A. (2018), Freedom on the Net 2018. The Rise of Digital Authoritarianism, https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018/rise-digital-authoritarianism (28.01.2019).
 35. Shen H. (2016), China and global internet governance: toward an alternative analytical framework, “Chinese Journal of Communication”, Vol. 9, No. 3.
 36. Shirinyants A., Gutorov V. (2017), Modern terrorism as a political and psychological phenomenon: actual aspects of interpretation, “Przegląd Strategiczny”, No. 10.
 37. Shirinyants A., Gutorov V. (2018), Terrorism and Revolution, “Przegląd Strategiczny”, No. 11.
 38. Stier S., Bleier A., Lietz H., Strohmaier M. (2018), Election Campaigning on Social Media: Politicians, Audiences, and the Mediation of Political Communication on Facebook and Twitter, “Political Communication”, Vol. 35, No. 1.
 39. Styszyński M. (2016), Jihadist activities in the Internet and social medias, “Acta Asiatica”, No. 28.
 40. The concept of foreign policy of the Russian Federation, http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094 (28.01.2019).
 41. Verrall N., Mason D. (2018), The Taming of the Shrewd. How Can the Military Tackle Sophistry, ‘Fake’ News and Post-Truth in the Digital Age?, “The RUSI Journal”, Vol. 163. No. 1.
 42. Wagner K. M., Gainous J. (2013), Digital Uprising: The Internet Revolution in the Middle East, “Journal of Information Technology & Politics”, Vol. 10, No. 3.
 43. Williams C. B. (2017), Introduction: Social Media, Political Marketing and the 2016 U.S. Election, “Journal of Political Marketing”, Vol. 16, No. 3–4.