Porządek międzynarodowy i problem dostępu pokonanego hegemona: przypadek Rosji w erze po zimnowojennej
PDF (English)

Słowa kluczowe

ład międzynarodowy
Europa
Rosja
polityka zagraniczna
zimna wojna

Jak cytować

Sümer, G. (2021). Porządek międzynarodowy i problem dostępu pokonanego hegemona: przypadek Rosji w erze po zimnowojennej. Przegląd Strategiczny, (14), 25–38. https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.2

Abstrakt

Za oczywisty fakt należy uznać, iż Rosja jako spadkobierczyni Związku Radzieckiego i jego polityki zagranicznej nie mogła skutecznie zintegrować się z obowiązującym porządkiem międzynarodowym. Równie bezspornym pozostawał fakt, iż system międzynarodowy nie mógł znaleźć dla Rosji i jej wizji polityki zagranicznej odpowiedniego miejsca, które by z jednej strony odpowiadało oczekiwaniom strony rosyjskiej, a z drugiej było zgodne z obowiązującymi zasadami ładu światowego. Zdaniem autora, dopóki Rosja nie znajdzie dla siebie stabilnego i trwałego miejsca w systemie międzynarodowym, jej polityka zagraniczna będzie stanowiła ciągłe wyzwanie dla stabilności międzynarodowej architektury bezpieczeństwa. Co więcej, współczesny hegemoniczny porządek międzynarodowy daleki jest od technicznych możliwości zaspokojenia aspiracji Rosji w zakresie jej polityki zagranicznej. Przyczyną tego stanu rzeczy jest bezprecedensowo sztywna natura wspomnianego porządku międzynarodowego, uniemożliwiająca Rosji realizację jej własnych hegemonicznych celów geopolitycznych. Zdaniem autora, współczesny ład międzynarodowy został zbudowany w oparciu o liberalne i antysowieckie zasady i wartości. Z tego też powodu Rosja, jako polityczna dziedziczka ZSRR, stając się w 1991 r. uczestniczką tego systemu, postawiona została przed wyzwaniami znacznie utrudniającymi jej integrację w ramach obowiązującej architektury ładu międzynarodowego.

https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.2
PDF (English)

Bibliografia

Bull H., Watson A. (1989), The Expansion of International Society, Oxford.

Choucri N., North R. C. (1975), National Growth and International Violence, San Francisco.

Clinton B. (2005), My Life, London.

Contessi N. (2016), Prospects for the accommodation of resurgent Russia, in: Accommodating Risng Powers, edited by T. V. Paul, Cambridge.

d’Encausse H. C. (2010), La Russie entre Deux Mondes, Paris.

Gilpin R. (1981) War and Change in World Politics, New York.

Götz E., Merlen C. (2019), Russia and the Question of World Order, “European Politics and Society”, 20(2), 133–153.

Gvosdev N. K, Marsh C. (2014), Russian Foreign Policy: Interests, Vectors, and Sectors, Los Angeles.

Ikenberry J. I., Kupchan C. (1990), Hegemonic Powers and Socialization, “International Organization”, 44(3), 283–315.

Kaplan M. (1957), System and Process in International Politics, New York.

Kennedy P. (1989), The Rise and Fall of the Great Powers, New York.

Kennedy P. (1980), The Rise of the Anglo-German Antagonism(1860–1914), Atlantic Highlands.

Kissinger H. (2000), A World Restored: Metternich, Castlereagh and The Problems of Peace 1812–1822, London.

Kissinger H. (2014), World Order, London.

Krastev I., Leonard M. (2014), The new European disorder. London: European Council on Foreign Relations, Retrieved from http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR117_TheNewEuropeanDisorder_ESSAY.pdf.

Kupchan C. (2010), How Enemies Become Friends:The Sources of Stable Peace, Princeton.

Lo B. (2002), Russian Foreign Policy in the post-Soviet Era: Reality, lllusion and Mythmaking, Basingstoke.

Lo B. (2015), Russia and the New World Disorder, Washington D.C.

Marks S. (1976), The Illusion of Peace: International Relations in Europe 1918–1933.

Matlock J., The Mistakes We Made with Russia and How to Stop Making Them, https://www.youtube.com/watch?v=VmP513n78YE.

McFaul M. (2018), From Cold War to Hot Peace: An Ameican Ambassador in Putin’s Russia, New York.

Mearsheimer J. J. (2014), Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusion That Provoked Putin, “Foreign Affairs”, 93(5), 77–89.

Russia’s many Interest in Syria, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russias-many-interests-in-syria.

Sakwa R. (1993), Russian Politics and Society, London.

Orttung R., Walker C. (2015, February 13), Putin’s frozen conflicts. Foreign Policy (online), Retrieved from http://foreignpolicy.com/2015/02/13/putins-frozen-conflicts/.

Shevtsova L. (2007), Russia: Lost in Transition, Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C.

Primakov Y. (2004), Russian Crossroads, New Haven.

Stent A. (2014), The Limits of Partnership:US-Russian Relations in the Twenty-First Century, Princeton.

Stone O. (2017), Interv’ju s Vladimirom Putinym, Moskva.

Trenin D. (2006), Russia Leaves the West, “Foreign Affairs” 85, No. 4 July–August): 87–96.

Tsygaknov A. P. (2016), Russian Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity, Rowman &Littlefield-London.

Watson A. (1992), The Evolution of International Society, London.

Atlantic Council Speech, https://www.c-span.org/video/?407763-1/nato-secretary-jens-stoltenberg-remarks.