Zabezpieczenie dłużne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – współczesne podejścia badawcze oraz metody oceny
PDF (English)

Słowa kluczowe

papier dłużny
wskaźnik integralny
zadłużenie
wypłacalność
dług publiczny
dług zewnętrzny

Jak cytować

Chentukov, Y., Marena, T., & Zakharova, O. (2021). Zabezpieczenie dłużne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – współczesne podejścia badawcze oraz metody oceny. Przegląd Strategiczny, (14), 75–91. https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.5

Abstrakt

Celem badania jest analiza metod wyceny papierów dłużnych danego państwa, wypracowanie metodycznego podejścia do szacowania poziomu zabezpieczenia długu w oparciu o wyliczenie wskaźnika integralnego oraz ocena poziomu zabezpieczenia długu państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej na podstawie zaproponowanego podejścia. Do badań wykorzystana jest metoda obliczania integralnego indeksu dłużnych papierów wartościowych kraju, uwzględniająca ogólnie przyjęte progi wskaźników zadłużenia i wypłacalności oraz tendencję rosnącego uzależnienia państw od pożyczek zewnętrznych.

Proponowane podejście jest praktycznie testowane w ocenie poziomu bezpieczeństwa zadłużenia krajów EŚW. Określa się, że grupę państw EŚW różnicuje stan zadłużenia i wypłacalność. Najwyższy poziom zabezpieczenia dłużnego wykazują Bułgaria, Czechy i Estonia, najgorsza sytuacja z zabezpieczeniami dłużnymi kształtuje się na Słowacji i Słowenii. Na podstawie analizy dynamiki integralnych indeksów dłużnych papierów wartościowych w latach 2007-2019, pogrupowania krajów EŚW według poziomu i stref bezpieczeństwa długu wykryto tendencję pogarszania się bezpieczeństwa dłużnego regionu w latach 2010-2015 oraz jego poprawy w latach 2016-2019. Proponowane podejście jest uniwersalne; może być używane do obliczania indeksów papierów dłużnych oraz do dostarczania badań porównawczych sektora długu dowolnego kraju lub regionu. Zaproponowane badanie może również pomóc w zidentyfikowaniu słabych punktów bezpieczeństwa długu kraju, które są niezwykle ważne dla uzasadnienia środków polityki publicznej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa długu.

https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.5
PDF (English)

Bibliografia

Bökemeier B., Stoian A. (2018), Debt Sustainability Issues in Central and Eastern European Countries, “Eastern European Economics”, Vol. 56, No. 5.

Bulatova O., Chentukov Y., Marena T., Shabelnyk T. (2020), The impact of global financial transformations on the economic security of Central and Eastern European countries, “Public and Municipal Finance”, Vol. 9, No. 1.

Bulatova O., Trofymenko M., Karpenko O., Fedorov E. (2020), The external component of national economic security, “Przegląd Strategiczny”, Issue 13.

Buzan B. (1991), People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Pearson Longman, London.

Caner M., Grennes T., Koehler-Geib F., Koehler-Geib F. (2010), Finding the Tipping Point – When Sovereign Debt Turns Bad, Policy Research Working Paper, Vol. 1.

Chentukov Y., Marena T., Zakharova O. (2021), Challenges and threats to the debt security of Central and Eastern European countries, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, Vol. 2.

De la Torre J., Neckar D. H. (1988), Forecasting political risks for international operations, “International Journal of Forecasting”, Vol. 4, Issue 2.

Dudin M. N., Fedorova I. J., Ploticina L. A., Tokmurzin T. M., Belyaeva M. V., Ilyin A. B. (2018), International practices to improve economic security, “European Research Studies Journal”, Vol. 21, Issue 1.

Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and user guide (2008), OECD, https://www.oecd.org/sdd/42495745.pdf.

Herndon T., Ash M., Pollin R. (2013), Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff, Workingpaper Series, No. 322.

Hrybinenko O., Bulatova O., Zakharova O. (2020), Financial indicators in the system of economic security of the world countries, “Business and Management 2020”: 11th International Scientific Conference, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania.

Joint World Bank-IMF Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries, https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/39/Debt-Sustainability-Framework-for-Low-Income-Countries.

Kharazishvili Y. (2014), Methodological approaches to economic security evaluation, “Nauka ta naukoznavstvo”, Vol. 4.

Makarchuk I., Perchuk O., Yaremenko L. (2017), Modern state and ways of improving debt safety of Ukraine, “Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky”, Vol. 2.

Marena T. (2020), Poland’s Financial Sector Development in Terms of Global Financial Transformations, “Research Papers in Economics and Finance”, Poznań University of Economics and Business, Issue 3.

Marena T. V., Peronko A. M. (2019), Development of Scientific and Methodical Approaches to the Assessment of the Debt Security of Ukraine, “Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics”, Vol. 18.

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 29 zhovtnia 2013 r. № 1277, https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13.

Redo M. (2018), Comparison of external exposure of Central and Eastern-European states as a factor threatening financial security of their economies, “Historia i Polityka”, Vol. 24.

Reinhart C. M., Rogoff K. S. (2010), Growth in a Time of Debt, “American Economic Review”, Vol. 100(2).

UNCTADstat, https://unctadstat.unctad.org/EN/.

Varnalii Z., Onyshchenko S. (2016), Suchasni tendentsii strukturnykh skladovykh finansovoi bezpeky Ukrainy v umovakh hlobalnykh peretvoren, “Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini”, Vol. 35, No. 1.

World Bank Open Data, World Bank Group, https://data.worldbank.org/.

Wysocki M. (2017), Sustainability of public debt stock in transition economies in Central and Eastern Europe countries in terms of solvency, “Economic Studies”, No. 1 (XCII).

Zorell N. (2017), Large net foreign liabilities of euro area countries: Risks, prospects and policy options, ECB Occasional Paper Series, No. 198, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op198.en.pdf.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Strategiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.