Trójkąt Weimarski: Francja, Niemcy, Polska na Bliskim Wschodzie. Perspektywa Zjednoczonych Emiratów Arabskich
PDF (English)

Słowa kluczowe

Trójkąt Weimarski
Bliski Wschód
Francja
Niemcy
Polska
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Unia Europsejska

Jak cytować

Krzymowski, A. (2021). Trójkąt Weimarski: Francja, Niemcy, Polska na Bliskim Wschodzie. Perspektywa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przegląd Strategiczny, (14), 107–126. https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.7

Abstrakt

Celem naukowym artykułu jest zbadanie stosunków państw Trójkąta Weimarskiego ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Dlatego też, autor stawia pytanie badawcze. Czy rola i znaczenie państw Trójkąta Weimarskiego wzrasta w zewnętrznym wymiarze Unii Europejskiej? Na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w badaniu przyjęto hipotezę. Jest to stwierdzenie, że po Brexicie, państwa Trójkąta Weimarskiego mają szansę zwiększyć swoje znaczenie w działaniach zewnętrznych UE. Oprócz studiów przypadków, w celu zrewidowania hipotezy, autor przeprowadził skrupulatną analizę porównawczą. Ponadto, jako odpowiednie narzędzie do zbadania przedstawionego zagadnienia, przyjęto Teorię Praktyki Międzynarodowej (International Practice Theory). Niniejsze badania empiryczne i jego wyniki są rezultatem ponad dziesięciu lat autora bezpośredniej obserwacji, analiz i uczestniczenia w wielu inicjatywach, zarówno Unii Europejskiej, jak i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Bliski Wschód dla krajów Trójkąta Weimarskiego jest ważniejszy niż tylko z perspektywy potencjału handlowego. Sytuacja w tym regionie ma również wpływ na Europę i globalną architekturę bezpieczeństwa. Dlatego też, należy rozwijać spójną i kompleksową politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE, wobec tego regionu, a jednym z jej filarów powinna być formuła Trójkąta Weimarskiego.

https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.7
PDF (English)

Bibliografia

Alfaham T. (2019), UAE, EEAS hold first Senior Officials’ Meeting to launch the Cooperation Arrangement, “WAM”, https://www.wam.ae/en/details/1395302776990 (07.07.2020).

Al Oraibi M. (2019), Germany has only praise for strategic UAE relations, “The National”, https://www.thenational.ae/world/germany-has-only-praise-for-strategic-uae-relations-1.847996 (08.07.2020).

Awad M. (2013), UAE boosts diplomatic presence in Europe, “The National”, Dubai, https://www.thenational.ae/uae/government/uae-boosts-diplomatic-presence-in-europe-1.292926 (07 July 2019).

Barnett M., Finnemore M. (2004), Rules for the world: International organizations in global politics, Cornell University Press, Ithaca, NY.

Bieleń S. (ed.) (2011), Poland’s Foreign Policy in the 21st Century, Warsaw.

Braun E., Larger T., Van Dorpe S. (2020), EU big four press Vestager to clear path for champions, “Politico”, https://www.politico.eu/article/eu-big-four-france-germany-italy-poland-press-executive-vice-president-margrethe-vestager-to-clear-path-for-champions/ (07.02.2021).

Cafiero G. (2018), French ambitions in the Gulf, “TRT World”, https://www.trtworld.com/opinion/french-ambitions-in-the-gulf-14588 (05.07.2020).

Clinton H. (2011), America’s Pacific Century: The future of politics will be decided in Asia, not Afghanistan or Iraq, and the United States will be right at the Centre of action, “Foreign Policy”, November.

Council of the European Union (2010), 20th EU-GCC Joint Council and Ministerial Meeting, Joint Communique, Presse 197, Luxembourg, 14 June.

Council of the EU (2015), EU signs visa waiver agreement with the United Arab Emirates. Press release, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7103-2015-INIT/en/pdf (07.07.2020).

EEAS (2016), Federica Mogherini, HR/VP meets with Dr. Amal Al Qubaisi, UAE Federal National Council Speaker in Brussels, Press releases: 160818_2, Brussels, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_is/8363/Federica%20Mogherini,%20HR/VP%20meets%20with%20Dr.%20Amal%20Al%20Qubaisi,%20UAE%20Federal%20National%20Council%20Speaker%20in%20Brussels (05.07.2020).

EEAS (2018), EU and UAE sign a Cooperation Arrangement, Press releases: 180131_15, Bruxelles, https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage_it/39170/EU%20and%20UAE%20sign%20a%20Cooperation%20Arrangement (17.07.2020).

Embassy of France in Abu Dhabi (2020), France and the UAE are preparing the next decade of their strategic partnership: French Envoy, https://ae.ambafrance.org/France-and-the-UAE-are-preparing-the-next-decade-of-their-strategic-partnership (07.03.2021).

Embassy of France in Abu Dhabi (2020), Visit of Laurent Fabius to the United Arab Emirates, https://ae.ambafrance.org/Visit-of-Laurent-Fabius-to-the-United-Arab-Emirates (07.01.2021).

Embassy of the UAE in Berlin (2019), 11th Session of the German – UAE Joint Commission, Berlin, https://sp.mofaic.gov.ae/EN/DiplomaticMissions/Embassies/Berlin/AboutMission/Pages/11th-Session-of-the-German-–-UAE-Joint-Commission.aspx (07.07.2020).

Esraa I. (2018), UAE’s total trade with the European Union reached EUR 52 billion, “WAM”, http://wam.ae/en/details/1395302680408 (07.07.2020).

Esraa I., Rasha A. (2019), UAE a global model for promoting peace through humanitarian role in Yemen, says EU President, “WAM”, http://wam.ae/en/details/1395302732327 (14.07.2020).

European Commission (2015), The Participation Of The European Union In Various Organisations For Cooperation To Prevent And Counter Terrorism, Joint Decision Of The European Commission And The High Representative Of The Union For Foreign Affairs And Security Policy, Join(2015) 32 Final, Brussels, 27.8.2015, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015JC0032&from=EN (07.07.2020).

EU (2011), EU High Representative Catherine Ashton visits the Gulf, MEMO/11/250, Brussels, 17 April, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_250 (07.07.2019).

FARAS (2017), Pillars of Germany’s Foreign Policy for Middle Eastern Conflicts, “Future for Advanced Research and Studies”, Abu Dhabi, https://futureuae.com/en-US/Mainpage/Item/2899/pillars-of-germanys-foreign-policy-for-middle-eastern-conflicts# (17.07.2019).

Fiszer J., Czasak M. (2020), Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991–2016, Warszawa.

France Diplomacy (2019), United Arab Emirates – Visit by Jean-Yves Le Drian, Minister for Europe and Foreign Affairs, “Ministry for Europe and Foreign Affairs”, Paris, https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/united-arab-emirates/events/article/united-arab-emirates-visit-by-jean-yves-le-drian-minister-for-europe-and-244959 (04.07.2020).

France and the Arabian Gulf (2007), “The Emirates Center for Strategic Studies and Research”.

German Federal Foreign Office (2011), Federal Minister Westerwelle to deliver a speech at the official opening of the IRENA Innovation and Technology Centre in Bonn, Press release, https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/111006-bm-irena/247336 (07.07. 2019).

Gerner D. J. (1995), The Evolution of the Study of Foreign Policy in Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in its Second Generation, Prentice Hall, Englewood Cliffs–New Jersey.

Gotkowska J. (2020), Europejska autonomia strategiczna czy europejski filar w NATO? Niemcy wobec inicjatyw Macrona, „Komentarze OSW”, No. 320, Ośrodek Studió w Wschodnich, Warszawa, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_320.pdf (07.01.2021).

Hatem M., Hassan B. (2019), UAE Space Agency joins Space Climate Observator, “WAM”, http://wam.ae/en/details/1395302768724 (07.03.2020).

Heurtaux J., Zerka P., Tulmets E. (2020), The Third Side of the Weimar Triangle: Franco-Polish Relations in the Trilateral Context, “Genshagener Papier”, No. 24, http://www.stiftung-genshagen.de/uploads/media/Genshagener_Papier_No._01.pdf (07.01.2021).

Hubel H., Berger L., Heise M. (2005), German Foreign Policy in the Gulf, The Emirates Center for Strategic Studies and Research, “The Emirates Occasional Papers”, No. 58.

Joint Statement (2020), On the Visit to France of H.H. Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan to France, Embassy of France in Abu Dhabi, https://ae.ambafrance.org/Joint-Statement-on-the-visit-to-France-of-H-H-Sheikh-Mohammed-Bin-Zayed-Al (05.12.2020).

Karasik T., Ober T. (2019), France’s Expanding Military Influence in the Arabian Gulf, “Inside Arabia”, https://insidearabia.com/france-expanding-military-influence-arabian-gulf/ (07.02.2020).

Koszel B. (2016), Trójkąt Weimarski: bilans i perspektywy współpracy, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, Vol. XIII, No. 1: 65–82, ISSN 1733-2680 e-ISSN 2451-0610.

Kleiber M. (2018), Trójkąt Weimarski. Naturalna konsekwencja ugruntowanej współpracy, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-michal-kleiber-trojkat-weimarski-naturalna-konsekwencja-ugruntowanej-wspolpracy/ (07.07.2019).

Krzymowski A. (2020), The European Union and the United Arab Emirates as civilian and soft powers engaged in Sustainable Development Goals, “Journal of International Studies”, Vol. 13, No. 3: 41–58, DOI:10.14254/2071-8330.2020/13-3/3.

Krzymowski A. (2021), The Visegrad Group countries: the United Arab Emirates perspective, “Politics in Central Europe”, Vol. 17, No. 1: 107–126, DOI: 10.2478/pce-2021-0005.

Krzymowski A. (2011), Francja i RFN na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej – Współpraca czy Rywalizacja, „Zeszyty Naukowe AON”, Vol. 85, No. 4.

Krzymowski A. (2017), Republic of Poland & United Arab Emirates. 25 Years of Diplomatic Relations, Dubai.

Malek C. (2014), EU sets up international centre in Abu Dhabi, “The National”, Dubai, https://www.thenational.ae/uae/government/eu-sets-up-international-centre-in-abu-dhabi-1.255060 (08.07.2019).

Massaux A. (2020), Quelles perspectives pour le Fonds Européen de Défense au niveau des Etats membres de l’UE: l’exemple du triangle de Weimar, “Paix et sécurité européenne et internationale”, Université de Nice Sophia Antipolis, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03154826/document (07.07.2021).

MOFAIC (2020), H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed meets EU High Representative, “News”, https://www.mofaic.gov.ae/en/mediahub/news/2020/1/23/23-01-2020-uae-european-union (17.07.2020).

MOFAIC (2020), H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed meets with French FM, “News”, https://www.mofaic.gov.ae/en/mediahub/news/2020/1/24/24-01-2020-uae-france (12.08.2020).

MOFAIC (2020), The 12th Session of the UAE-France Strategic Dialogue Endorses Ambitious 10-Year Bilateral Roadmap, https://www.mofaic.gov.ae/en/mediahub/news/2020/6/3/03-06-2020-uae-france (27.08.2020).

Mouriadou G. (2016), EU-GCC Clean Energy Technology Network, “Working Groups Consultation Workshop”, Dubai, http://www.eugcc-cleanergy.net/wg-workshop2016%2CDubai (07.07.2019).

Norkevičius M. (2019), The dimension of regional cooperation in Polish foreign policy, Vytautas Magnus University, “Doctoral Thesis”.

PAP (2018), PolskieRadio24.pl, „Gospodarka”, https://www.polskieradio24.pl/42/1699/Artykul/2212478,Wymiana-handlowa-miedzy-Polska-a-Zjednoczonymi-Emiratami-Arabskimi-ma-wzrosnac-w-2019-r-do-1-mld-USD (07.07.2019).

PAP (2020), MSZ: Wizyta ministra Heiko Maasa w Warszawie (komunikat), http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/161019,25,msz-wizyta-ministra-heiko-maasa-w-warszawie-(komunikat) (17.01.2021).

Parzymies S. (2014), Le Triangle de Weimar a-t-il encore une raison d’être dans L’Europe en voie d’unifi cation?, “Stosunki Międzynarodowe”, Vol. 50, No. 2: 183–198.

Płóciennik S. (2020), Powrót Weimaru – perspektywy dla współpracy Francji, Niemiec i Polski, „Biuletyn”, No. 19 (1449), PISM, Warszawa.

Prezydent (2020), Polsko-francuskie partnerstwo strategiczne. Program współpracy, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1664,wizyta-prezydenta-francji.html (07.03.2021).

Ringmar E. (2014), The search for dialogue as a hindrance to understanding: Practices as inter- paradigmatic research program, “International Theory”, Vol. 6, No. 1.

Saint-Prot C. (2003), French Policy Towards the Arab World, The Emirates Center for Strategic Studies and Research, “Emirates Lecture Series”, No. 42.

Salman N., AbdulKader B. (2019), Over 560,000 German tourists visited UAE in 2018: German Minister, “WAM”. https://wam.ae/en/details/1395302789936 (07.07.2020).

Sandschneider E. (2010), German Foreign Policy towards the Gulf Region, The Emirates Center for Strategic Studies and Research, “Emirates Lecture Series”, No. 86.

Sheena A. (2019), UAE ranked world’s top aid donor in 2017: OECD, “Dubai Gazette”, Dubai, https://dubaigazette.com/uae-ranked-worlds-top-aid-donor-in-2017-oecd/ (07.07.2020).

Standke K-H. (red.) (2009), Trójkąt Weimarski w Europie. Das Weimarer Dreieck in Europa. Le Triangle de Weimar en Europe, Toruń .

Stur B. (2017), Jyrki Katainen: “There is untapped trade potential between GCC and Europe”, “New Europe”, https://www.neweurope.eu/article/jyrki-katainen-untapped-trade-potential-gcc-europe/ (07.07.2019).

Vernochet J. (2009), La politique arabe de la Franceen en question, “Geopolintel”, 31 juillet, http://www.geopolintel.fr/article112.html (07.07.2019).

The National (2019), German-UAE economic and trade ties go a long way, Dubai, https://www.thenational.ae/business/economy/german-uae-economic-and-trade-ties-go-a-long-way-1.873170 (17.07.2020).

Turner S. (1994), The social theory of practices: Tradition, tacit knowledge, and presuppositions, University of Chicago Press, Chicago.

WAM (2016), EU praises UAE’s drive for renewable energy, https://www.emirates247.com/news/emirates/eu-praises-uae-s-drive-for-renewable-energy-2016-04-29-1.628755 (07.07.2019).

WAM (2018), UAE-EU trade hits $65bn, Dubai, http://emirates-business.ae/uae-eu-trade-hits-65bn/ (07.07.2019).

Wyligała H. (2010), Trójkąt Weimarski. Współpraca Polski, Francji i Niemiec w latach 1991–2004, Toruń .

Yoder J. A. (2017), Dialogues, Trialogues and Triangles: The Geometry of Germany’s Foreign Policy of Trust-Building, “German Politics”, Vol. 26, No. 2: 195–218, DOI: 10.1080/09644008.2016.1250888.

Zalewski A. (2019), Kreatywność inspirowana naturą – Polska na EXPO 2020 w Dubaju!, „Biotechnologia.pl”, https://biotechnologia.pl/biotechnologia/kreatywnosc-inspirowana-natura-polska-na-expo-2020-w-dubaju,18909 (07.07.2020).

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Strategiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.