Korzystanie z obrazu „inny/obcy” w strategicznych komunikacjach Federacji Rosyjskiej podczas konfrontacji rosyjsko-ukraińskiej (2014-2021)

Main Article Content

Antonina Shuliak
Iryna Konstankevych
Mykhaylo Kunytskyy

Abstrakt

Celem pracy jest zbadanie, jakie technologie komunikacyjne, medialne oraz operacje informacyjne są wykorzystywane przez środki masowego przekazu Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do Ukrainy do propagowania wizerunku „innego/obcego”. Wybrana metodologia pracy łączy w sobie zastosowanie następujących metod i podejść: analiza sieciowa, analiza SWOT, podejście systemowe, zintegrowane i cywilizacyjne, analiza systemowa, metoda systematyzacji i klasyfikacji, metody analizy, synteza, obiektywność, uogólnienia, analogie, case-study itp. Artykuł dotyczy wykorzystania technologii komunikacyjnych, medialnych i informacyjno-psychologicznych przez rosyjskie środki masowego przekazu do kreowania i efektywnej promocji wizerunku innego wroga, obcego w czasie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, który rozpoczął się w 2014 r. Autorzy twierdzą, że to poprzez propagandę i manipulację promuje się ideę „Russkiego miru” oraz tworzy się wizerunek przeciwnika tej idei – „innego”, który nie postrzega wszystkiego z określeniem „rosyjski” jako a priori pozytywny i lepszy, poddaje wątpliwości słuszność takiego stanowiska, a zatem życzy zła zwolennikom „Russkiego miru”. Operacje informacyjne i najbardziej rozpowszechnione technologie medialne w rosyjsko-ukraińskiej wojnie informacyjnej są analizowane w celu modelowania obrazu „innego” jako zagrożenia. Perspektywy dalszych badań naukowych wiążą się z badaniem nowych koncepcji naukowych, czyli wojny sieciocentrycznej, wojny hybrydowej, cyberwojennej, asymetrycznej, niezgłoszonej wojny informacyjnej i innych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Shuliak, A., Konstankevych, I., & Kunytskyy, M. (2021). Korzystanie z obrazu „inny/obcy” w strategicznych komunikacjach Federacji Rosyjskiej podczas konfrontacji rosyjsko-ukraińskiej (2014-2021). Przegląd Strategiczny, (14), 199-214. https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.12
Dział
SECURITY ASPECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Biogramy autorów

Antonina Shuliak, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine

Antonina SHULIAK – PhD of Political Sciences, Professor of the Department of International Communications and Political Analysis, Dean of the Faculty of International Relations Lesya Ukrainka Volyn National University (Lutsk, Ukraine). Twice scholarship holder of the Cabinet of Ministers of Ukraine (scholarship for young scientists). Editor-in-Chief of “International Relations, Public Communications and Regional Studies” (Lutsk, Ukraine), thematic editor of the journal of the Nicolaus Copernicus University “History and Politics” (Torun, Poland) and a member of the scientific council of the journal “Annales Universitatis Pedagogice Cracoviensis. Studia de Securitate” (Krakow, Poland). Research interests: information and analytical activities in international relations, foreign policy analysis, political consulting, analytical expertise. Author of more than 160 publications.

Iryna Konstankevych, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine

Iryna KONSTANKEVYCH – PhD of Philology, Associate Professor of the Department of Ukrainian Literature of Lesya Ukrainka Volyn National University (Lutsk, Ukraine), Ukrainian politician, scientist, public figure, Deputy of VIII and IX convocations of the Verkhovna Rada of Ukraine. Moreover, she has become the First Deputy of the Chairman of the Verkhovna Rada Committee on Humanitarian and Information Policy (since 2019). In addition to it, she is the Member of the Coordinating Council for Art Education and Science of the National Academy of Arts of Ukraine, the author of 60 scientific and methodological works, monographs, and the member of the editorial boards of scientific publications.

Mykhaylo Kunytskyy, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine

Mykhaylo KUNYTSKYY – PhD of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of World History and Philosophy, Lesya Ukrainka Volyn National University (Lutsk, Ukraine), Honorary Consul of the Republic of Moldova in Vinnytsia. In 2018, for a significant personal contribution to the development of television, radio and communication in Ukraine, many years of hard work and high professionalism – awarded the Order of Merit II degree by the Ukrainian President’s Order. Moreover, he is the President of the public organization “Intellectual Property Information and Communication Management”.

Bibliografia

 1. Alexandrov P. (2019), Media Interpretations of Modern Threats.
 2. Andriyevskyy T. (2017), Purposes of the Russian-Ukrainian Hybrid War, “De Securitate et Defensione O Bezpieczeństwie i Obronności”, No. 2 (3).
 3. Badrak V. (2016), Information Front of the Kremlin, in: Communication and Content Security in the Conditions of Hybrid Messianic Aggressions of Putin’s Russia, (ed.) V. Balabina.
 4. Brzezinski Z. (2000), The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives.
 5. Brekhunenko V. (2017), War for Consciousness, Russian Myths about Ukraine and its Past.
 6. Feskov І. (2016), The Main Methods of Conducting a Hybrid Warfare in the Modern Information Society, “Topical policy issues”, Vol. 58.
 7. Horban Yu. (2015), Information Warfare against Ukraine and the Means of Its Waging, “NADU Herald”, No. 1.
 8. Horbulin V. P. (2017), World Hybrid War: Ukrainian Front: Monograph.
 9. Goyman O. (2015), Reincarnation of Soviet Myths in the Modern Information War., “Anthropological Studies. Series: Philosophy”, Issue 32.
 10. Iumen Evfimiy (Moiseev), The Concept of the “Russian Mir” as a Civilization Project of the 21st Century, http://kurskpds.ru/articles/kontseptsiya-russkogo-mira-kak-tsivilizatsionnyy-pro-ekt-khkhi-veka/ (06.03.2021).
 11. Karpchuk N. P. (2019), Use of Russian History in the Information War, “Glossary: An Encyclopedic Dictionary of Information Security Handbook”, (ed.) A. Shuliak.
 12. Komarchuk О. (2019), Manipulative Technologies of Mass Communication in the Conditions of Hybrid Warfare.
 13. Korol V. (2016), Kremlin’s Communication and Content Aggression: Characteristics, Trends, Organization of Resistance, “Communication and Content Security in the Conditions of Hybrid Messianic Aggressions of Putin’s Russia”, (ed.) V. Balabina.
 14. Kozyriatska S. (2016), Discourse Practices of the Russian Media Sphere: Synthesis of Two Ideologies or Blurring of Landmarks, “Scientific Works of the Ivan Ohienko Kamianets-Podilskyi National University. Philological Sciences”.
 15. Kuznietsova Т. (2007), The Friend-or-Foe in the Media Text Space, “Style and Text”, Vol. 8.
 16. Lasswell H. (1929), Propaganda Technique in the World War.
 17. Modern Kremlin Mythology: How Russia Uses History in Propaganda, https://www.stopfake.org/uk/suchasna-kremlivska-mifologiya-yak-rosiya-vykorystovuye-istoriyu-u-propagandi/ (06.03.2021).
 18. Moskalchuk V. (2015), Content Analysis of Russian Media on the Concept of Network-centric Warfares, http://naub.oa.edu.ua/2015/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%BC%D1%96-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE/ (06.03.2021).
 19. Nikolaienko N., Vasylevych Yu., Komarchuk O. (2019), Communicative Strategies of the Russian-Ukrainian Hybrid War Information Component, “Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Eastern European National University”, No. 8 (392).
 20. On the approval of the Doctrine of Information Security of the Russian Federation: Decree of the President of the Russian Federation of 05.12.2016, http://kremlin.ru/acts/bank/41460 (06.03.2021).
 21. On the Strategy of Information Society Development in the Russian Federation for 2017–2030: Decree of the President of the Russian Federation of 09.05.2017 No. 203, http://kremlin.ru/acts/bank/41919 (06.03.2021).
 22. Serhiychuk Z. (2015), Structural and Semantic Opposition of “the Friend-or-Foe” in the Genre of Brief Information Note, “New Information Situation and Trends of Alternative Development of Media in Ukraine”.
 23. Smola L. (2016), Aspects of Information and Hybrid Warfare Waging in the Context of Communication Technologies Application, “S.P.A.C.E”, No. 1.
 24. Shutov R. (2014), Russian Propaganda in the Ukrainian Media Space, http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/advocacy (06.03.2021).
 25. Saprykin O. A. (2016), Internet Resources as a Tool of Information Warfare and Security of Ukraine.
 26. The language of hostility in the print media of Donbass on both sides of the front line: a study, “Donetsk Institute of Information”, http://dii.dn.ua/analytics/125-mova-vorozhnechi-v-drukovanykh-zmi-donbasu-poobydvi-storony-linii-frontu (06.03.2021).
 27. Turchynov О. (2016), Formation of a New World Balance of Power and Prerequisites for the Russian Aggression against Ukraine, https://ua.112.ua/mnenie/formuvannia-novoho-svitovoho-balansu-syl-ta-peredumovy-rosiiskoi-ahresii-proty-ukrainy-332465.html (06.03.2021).
 28. Tykhomyrova Ye. (2019), RТ (Russia Today), “Glossary: An Encyclopedic Dictionary of Information Security Handbook”, (ed.) A. Shuliak.
 29. Wasiuta O. (2019), “Russkiy mir” as a Technology of Penetration/Influence of the State, “Glossary: An Encyclopedic Dictionary of Information Security Handbook”, (ed.) A. Shuliak.
 30. Wasiuta O., Wasiuta S. (2017), Russia’s Hybrid War against Ukraine.