Korzystanie z obrazu „inny/obcy” w strategicznych komunikacjach Federacji Rosyjskiej podczas konfrontacji rosyjsko-ukraińskiej (2014-2021)
PDF (English)

Słowa kluczowe

„Russkij mir”
Federacja Rosyjska
Ukraina
propaganda
operacje informacyjne i psychologiczne
„Inny/Obcy”
manipulacja

Jak cytować

Shuliak, A., Konstankevych, I., & Kunytskyy, M. (2021). Korzystanie z obrazu „inny/obcy” w strategicznych komunikacjach Federacji Rosyjskiej podczas konfrontacji rosyjsko-ukraińskiej (2014-2021). Przegląd Strategiczny, (14), 199–214. https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.12

Abstrakt

Celem pracy jest zbadanie, jakie technologie komunikacyjne, medialne oraz operacje informacyjne są wykorzystywane przez środki masowego przekazu Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do Ukrainy do propagowania wizerunku „innego/obcego”. Wybrana metodologia pracy łączy w sobie zastosowanie następujących metod i podejść: analiza sieciowa, analiza SWOT, podejście systemowe, zintegrowane i cywilizacyjne, analiza systemowa, metoda systematyzacji i klasyfikacji, metody analizy, synteza, obiektywność, uogólnienia, analogie, case-study itp. Artykuł dotyczy wykorzystania technologii komunikacyjnych, medialnych i informacyjno-psychologicznych przez rosyjskie środki masowego przekazu do kreowania i efektywnej promocji wizerunku innego wroga, obcego w czasie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, który rozpoczął się w 2014 r. Autorzy twierdzą, że to poprzez propagandę i manipulację promuje się ideę „Russkiego miru” oraz tworzy się wizerunek przeciwnika tej idei – „innego”, który nie postrzega wszystkiego z określeniem „rosyjski” jako a priori pozytywny i lepszy, poddaje wątpliwości słuszność takiego stanowiska, a zatem życzy zła zwolennikom „Russkiego miru”. Operacje informacyjne i najbardziej rozpowszechnione technologie medialne w rosyjsko-ukraińskiej wojnie informacyjnej są analizowane w celu modelowania obrazu „innego” jako zagrożenia. Perspektywy dalszych badań naukowych wiążą się z badaniem nowych koncepcji naukowych, czyli wojny sieciocentrycznej, wojny hybrydowej, cyberwojennej, asymetrycznej, niezgłoszonej wojny informacyjnej i innych.

https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.12
PDF (English)

Bibliografia

Alexandrov P. (2019), Media Interpretations of Modern Threats.

Andriyevskyy T. (2017), Purposes of the Russian-Ukrainian Hybrid War, “De Securitate et Defensione O Bezpieczeństwie i Obronności”, No. 2 (3).

Badrak V. (2016), Information Front of the Kremlin, in: Communication and Content Security in the Conditions of Hybrid Messianic Aggressions of Putin’s Russia, (ed.) V. Balabina.

Brzezinski Z. (2000), The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives.

Brekhunenko V. (2017), War for Consciousness, Russian Myths about Ukraine and its Past.

Feskov І. (2016), The Main Methods of Conducting a Hybrid Warfare in the Modern Information Society, “Topical policy issues”, Vol. 58.

Horban Yu. (2015), Information Warfare against Ukraine and the Means of Its Waging, “NADU Herald”, No. 1.

Horbulin V. P. (2017), World Hybrid War: Ukrainian Front: Monograph.

Goyman O. (2015), Reincarnation of Soviet Myths in the Modern Information War., “Anthropological Studies. Series: Philosophy”, Issue 32.

Iumen Evfimiy (Moiseev), The Concept of the “Russian Mir” as a Civilization Project of the 21st Century, http://kurskpds.ru/articles/kontseptsiya-russkogo-mira-kak-tsivilizatsionnyy-pro-ekt-khkhi-veka/ (06.03.2021).

Karpchuk N. P. (2019), Use of Russian History in the Information War, “Glossary: An Encyclopedic Dictionary of Information Security Handbook”, (ed.) A. Shuliak.

Komarchuk О. (2019), Manipulative Technologies of Mass Communication in the Conditions of Hybrid Warfare.

Korol V. (2016), Kremlin’s Communication and Content Aggression: Characteristics, Trends, Organization of Resistance, “Communication and Content Security in the Conditions of Hybrid Messianic Aggressions of Putin’s Russia”, (ed.) V. Balabina.

Kozyriatska S. (2016), Discourse Practices of the Russian Media Sphere: Synthesis of Two Ideologies or Blurring of Landmarks, “Scientific Works of the Ivan Ohienko Kamianets-Podilskyi National University. Philological Sciences”.

Kuznietsova Т. (2007), The Friend-or-Foe in the Media Text Space, “Style and Text”, Vol. 8.

Lasswell H. (1929), Propaganda Technique in the World War.

Modern Kremlin Mythology: How Russia Uses History in Propaganda, https://www.stopfake.org/uk/suchasna-kremlivska-mifologiya-yak-rosiya-vykorystovuye-istoriyu-u-propagandi/ (06.03.2021).

Moskalchuk V. (2015), Content Analysis of Russian Media on the Concept of Network-centric Warfares, http://naub.oa.edu.ua/2015/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%BC%D1%96-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE/ (06.03.2021).

Nikolaienko N., Vasylevych Yu., Komarchuk O. (2019), Communicative Strategies of the Russian-Ukrainian Hybrid War Information Component, “Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Eastern European National University”, No. 8 (392).

On the approval of the Doctrine of Information Security of the Russian Federation: Decree of the President of the Russian Federation of 05.12.2016, http://kremlin.ru/acts/bank/41460 (06.03.2021).

On the Strategy of Information Society Development in the Russian Federation for 2017–2030: Decree of the President of the Russian Federation of 09.05.2017 No. 203, http://kremlin.ru/acts/bank/41919 (06.03.2021).

Serhiychuk Z. (2015), Structural and Semantic Opposition of “the Friend-or-Foe” in the Genre of Brief Information Note, “New Information Situation and Trends of Alternative Development of Media in Ukraine”.

Smola L. (2016), Aspects of Information and Hybrid Warfare Waging in the Context of Communication Technologies Application, “S.P.A.C.E”, No. 1.

Shutov R. (2014), Russian Propaganda in the Ukrainian Media Space, http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/advocacy (06.03.2021).

Saprykin O. A. (2016), Internet Resources as a Tool of Information Warfare and Security of Ukraine.

The language of hostility in the print media of Donbass on both sides of the front line: a study, “Donetsk Institute of Information”, http://dii.dn.ua/analytics/125-mova-vorozhnechi-v-drukovanykh-zmi-donbasu-poobydvi-storony-linii-frontu (06.03.2021).

Turchynov О. (2016), Formation of a New World Balance of Power and Prerequisites for the Russian Aggression against Ukraine, https://ua.112.ua/mnenie/formuvannia-novoho-svitovoho-balansu-syl-ta-peredumovy-rosiiskoi-ahresii-proty-ukrainy-332465.html (06.03.2021).

Tykhomyrova Ye. (2019), RТ (Russia Today), “Glossary: An Encyclopedic Dictionary of Information Security Handbook”, (ed.) A. Shuliak.

Wasiuta O. (2019), “Russkiy mir” as a Technology of Penetration/Influence of the State, “Glossary: An Encyclopedic Dictionary of Information Security Handbook”, (ed.) A. Shuliak.

Wasiuta O., Wasiuta S. (2017), Russia’s Hybrid War against Ukraine.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Strategiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.